Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Democraţia în acţiune
Principiul 1. Alegeri conforme legislaţiei, reprezentare şi participare echitabilă


 

ACŢIUNE 1.

Alegerile locale se desfăşoară liber şi corect, potrivit normelor internaţionale şi legislaţiei naţionale, şi nu sunt fraudate.


INDICATORI
Autoritatea Publică LocalăL organizează şi desfăşoară alegerile în conformitate cu legislaţia în vigoare care corespunde standardelor internaţionale de bune practici.

ACŢIUNE 2

Cetăţenii se află în centrul acţiunii publice şi sunt implicaţi în viaţa publică comunitară într-o modalitate clar definită .


INDICATORI
 • Ca parte a unui proces de consultare definit, autorităţile publică în mod activ planurile sale și invită cetățenii individuali, ONG-urile, mediul de afaceri, mass-media locale și alte grupuri să comenteze aceste planuri.
 • Autorităţile se străduiesc să îmbunătățească reglementările locale și aranjamentele practice privind participarea cetățenilor la viața publică locală.
 • Publicul este consultat în faza inițială a procesului de luare a deciziilor

ACŢIUNE 3

Toţi bărbaţii şi toate femeile au dreptul de a-şi face auzită vocea în procesul de luare a deciziilor, fie în mod direct, fie prin intermediul organelor legitime care le reprezintă interesele. Acest concept de participare, care permite cetăţenilor să se implice, are la bază libertăţile de exprimare, de întrunire şi de asociere.


INDICATORI
 • Există un program activ al reprezentanților aleși care angajează cetățeni în procesul de luare a deciziilor.
 • Există un program activ pentru a încuraja indivizii să-și asume roluri de reprezentare alese
ACŢIUNE 4

Toate vocile, inclusiv ale celor mai defavorizaţi şi celor mai vulnerabili, sunt auzite şi luate în considerare atunci când se iau deciziile, inclusiv cele care vizează alocarea resurselor.


INDICATORI
 • Accesul la vot a fost luat în considerare și au fost întreprinse acțiuni pentru a asigura că nu există grupuri excluse sau dezavantajate
 • Există un program activ pentru a-i include în procesul de luare a deciziilor pe cei care sunt provocați social.

ACŢIUNE 5

Întotdeauna sunt întreprinse eforturi rezonabile pentru a încerca concilierea diverselor interese legitime şi pentru a ajunge la un consens care este în interesul întregii comunităţi, precum şi a modalităţilor de realizare.


INDICATORI
 • APL a identificat principalele grupuri interesate (care include ONG-uri, mediul de afaceri, mass-media locale și alte grupuri de interese). Această listă este revizuită și actualizată.
 • APL a introdus tehnici pentru procesul deliberativ în cadrul APL (ședință deliberativă, juriul cetățenilor, buget de participare etc.).
ACŢIUNEA 6

Deciziile sunt luate în funcţie de voinţa majorităţii cetăţenilor, respectând în acest sens drepturile şi interesele legitime ale minorităţii.


INDICATORI
 • Structura demografică a corpului funcționarilor aleși reprezintă componența demografică a localităţii.
 • În această comunitate oamenii sunt mulțumiți de oportunitățile pe care le au de a influența deciziile APL, care prezintă interes pentru ei.

Instrumentele centrului de expertiză a Consiliului Europei

 

©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida