Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Uniunea Europeană
Social
2013 - Anul european al cetăţenilorObiectivul Anului european al cetățenilor 
este de a facilita exercitarea dreptului cetățenilor Uniunii la liberă circulație și ședere pe teritoriul UE, asigurându-se că aceștia pot consulta cu ușurință informațiile cu privire la drepturile lor. Mai precis, obiectivele anului sunt următoarele:

  • sensibilizarea cetățenilor în legătură cu dreptul lor la liberă ședere pe teritoriul Uniunii Europene;

  • sensibilizarea cetățenilor cu privire la modul în care pot beneficia de drepturile și politicile UE și stimularea participării lor active în procesul de elaborare a politicilor Uniunii;

  • stimularea unei dezbateri privind impactul și potențialul dreptului la liberă circulație, în special în ceea ce privește consolidarea coeziunii și a înțelegerii reciproce între oameni.

Pentru a marca Anul european al cetățenilor - 2013, vor fi organizate o serie de evenimente, conferințe și seminare în întreaga UE, la nivelul Uniunii, precum și la nivel național, regional sau local. De asemenea, Comisia intenționează să consolideze vizibilitatea portalurilor web multilingve Europe Direct și „Europa ta”, ca elemente-cheie ale unui „ghișeu unic” de informare privind drepturile cetățenilor Uniunii Europene, precum și rolul și vizibilitatea instrumentelor de soluționare a problemelor, cum ar fi SOLVIT, pentru a le permite cetățenilor Uniunii să beneficieze într-o mai mare măsură de drepturile pe care le au și să le apere.

Activitățile organizate în cadrul Anului european al cetățenilor se vor axa pe explicarea drepturilor legate de deplasarea și viața în alte state membre UE: recunoașterea academică și a calificărilor profesionale, drepturile pasagerilor și ale consumatorilor, accesul la asistență medicală și la servicii de securitate socială transfrontaliere, precum și accesul la programe cum ar fi Erasmus, care permite tinerilor să studieze în străinătate.

Printre diferitele evenimente se numără și audieri, conferințe și campanii de informare și educare. De asemenea, vor fi create platforme în cadrul cărora autoritățile de la nivel european, național, local, dar și alte organizații publice și din societatea civilă, vor putea să își împărtășească experiențele.

Anul European al Cetățenilor va fi marcat de Raportul Comisiei privind cetățenia UE din 2013, care va detalia progresele realizate de la Raportul Comisiei privind cetățenia UE din 2010 și va propune noi acțiuni pentru a elimina obstacolele care îi împiedică în continuare pe cetățenii Uniunii să-și exercite drepturile. Pe baza raportului respectiv, Consiliul poate adopta dispoziții pentru a consolida și a completa drepturile aferente cetățeniei Uniunii.

Bugetul propus pentru activitățile care urmează să aibă loc în cadrul Anului european al cetățenilor – 2013 este de 1 milion EUR.

Informaţii suplimentare

Documente
Comunicate de presa
Materiale informationale

 
Resurse web

 
 
Documente

08.05.2012 Raportul privind cetăţenia UE 2013Detalii

9.02.2012
Sondajul Eurobarometru privind cetățenia UE

Detalii


 
 
Anul european
2012 este Anul european al îmbătrânirii active şi al solidarităţii între generaţii. Este o ocazie pentru noi toţi de a reflecta asupra faptului că speranţa de viaţă a cetăţenilor europeni este în continuă creştere şi că, în acelaşi timp, aceştia îmbătrânesc în condiţii bune de sănătate - oportunităţi pe care ar trebui să le valorificăm.

Mai mult
©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida