Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Economie
Achiziţii publice
Achiziţionarea de bunuri şi servicii şi atribuirea de contracte de lucrări de către o autoritate publică, fie că este vorba de o administraţie naţională, o administraţie locală sau organisme subordonate, constituie contracte publice. Deschiderea acestor pieţe, care reprezintă o parte importantă a PIB-ului UE, a dus la întărirea concurenţei între întreprinderile din Uniunea Europeană, reducând preţurile şi garantând o mai bună calitate a serviciilor destinate cetățenilor.

De-a lungul anilor, UE a introdus dispoziţii legislative care modernizează şi facilitează procesul de atribuire a contractelor. UE a îmbunătăţit transparenţa, echitatea şi interoperabilitatea în acest domeniu, prin intermediul unor instrumente cum ar fi baza de date TED (Tenders Electronic Daily), sistemul unic de clasificare (materializat prin Vocabularul comun privind achiziţiile publice) și sistemul de informare privind achiziţiile publice (SIMAP). De asemenea, UE a semnat Acordul multilateral privind achiziţiile publice (AGP) şi a negociat în cadrul Organizaţiei Mondiale a Comerţului (OMC) o procedură internaţională de atribuire a contractelor.


RESURSE WEB
 • UE: Politica privind achiziţiile publice
 • Piaţa unică europeană: Achiziţii publice
 • ISA:  Programul de soluții de interoperabilitate pentru administrațiile publice europene
 • PPN: Reţeaua Europeană de Achiziţii Publice este o reţea de cooperare între experţii din domeniul achiziţiilor publice, destinată companiilor europene, având, de asemenea, legături cu portalurile naţionale de achiziţii publice.
 • Portal IMM: acces la informaţii acordat întreprinderilor mici şi mijlocii europene
 • Solvit: Sistemul de soluţionare a problemelor apărute pe piaţa internă
 • Europa ta - Afaceri: desfăşurarea de activităţi comerciale în altă ţară.
 • e-CERTIS: documente/certificate pentru achiziţii publice internaţionale

e-CERTIS furnizează informaţii detaliate cu privire la certificatele şi la documentele solicitate în mod obişnuit în domeniul achiziţiilor publice din diferitele ţări ale UE. Acesta este destinat practicienilor de la nivel naţional. Acesta îi ajută pe operatorii economici, în momentul pregătirii unei oferte, să identifice documentele justificative care furnizează dovezile solicitate în cadrul unei licitaţii străine. Acesta ajută autorităţile de atribuire, în momentul primirii ofertelor, să identifice şi să recunoască formularele depuse de ofertanţi străini şi să coreleze conţinutul formularelor din ţări partenere cu echivalentele locale ale acestora.Alte linkuri:  
 


Legislaţie

Publicaţii şi comunicate de presă

Publicatii
 

Informaţii suplimentare


Comisia cumpără bunuri şi servicii (studii, asistenţă tehnică, formare profesională; consultanţă, servicii publicitare şi de organizare a conferinţelor; cărţi şi echipament IT etc.) prin procedura de achiziţie publică.

Contractele UE de achiziţii publice - ghidul începătorului

Aflaţi cum se licitează pentru un contract cu Comisia, ce tipuri de contracte există, cum puteţi găsi un contract de interes pentru întreprinderea dumneavoastră şi cum se completează formularele necesare.

Contracte de achiziţii publice pe domenii politice

Cereri de oferte lansate de diverse departamente, birouri sau agenţii ale Comisiei din toată Europa.

Pentru a achiziţiona bunuri şi servicii, Comisia Europeană publică regulat cereri de oferte, de propuneri şi de exprimare a interesului
 

SIMAP

SIMAP este portalul UE pentru achiziţii publice, care furnizează:

 • Informaţii privind sectorul achiziţiilor publice europene.
 • Link-uri către legislaţia europeană referitoare la achiziţiile publice.
 • Link-uri către pragurile, codurile şi clasificări utilizate în achiziţiile publice.
 • Formulare oficiale standard pentru expedierea anunţurilor, în scopul publicării în Suplimentul Jurnalului Oficial (JO S), în conformitate cu directivele europene:
  • online pentru expedierea spre publicare,
  • în format PDF pentru consultare.
SIMAP oferă acces la cele mai importante informaţii în domeniul achiziţiilor publice în Europa.

Anunţurile de participare se publică în Suplimentul la Jurnalul Oficial disponibil pe site-ul TED, sursa internet oficială cu privire la contractele de achiziţii publice în Europa.

Pentru a publica anunţuri de participare în TED, autorităţile contractante pot folosi un instrument informatic – eNotices – care simplifică şi accelerează pregătirea şi publicarea anunţurilor de participare. O altă modalitate de publicare este prin serviciile eSenders, specializate în transmiterea anunţurilor de participare direct către Oficiul pentru Publicaţii în format XML.


ted

TED (Tenders Electronic Daily) este versiunea online a „Suplimentului la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene”, dedicată achiziţiilor publice europene.

Începând din iulie 1998, Jurnalul Oficial S este disponibil exclusiv în format electronic şi poate fi accesat: pe  Internet accesând baza de date de licitaţii TED (aplicaţia internet TED, TED = tenders electronic daily/licitaţii electronice zilnice la http://ted.europa.eu);

TED furnizează acces liber la oportunităţile de afaceri. Este actualizat de cinci ori pe săptămână cu aproximativ 1500 de anunţuri de achiziţii publice din Uniunea Europeană, din Spaţiul Economic European şi din alte părţi.

Puteţi răsfoi, căuta şi sorta anunţurile de achiziţii publice în funcţie de ţară, regiune, sector de afaceri şi alte domenii.

Informaţiile despre fiecare document de achiziţii publice sunt publicate în cele 23 de limbi oficiale ale UE. Toate anunţurile instituţiilor UE sunt publicate integral în aceste limbi .Accesul la TED este gratuit.

Pe lângă licitaţiile actuale, baza de date TED permite accesul la arhivele din ultimii cinci ani ai seriei S în toate limbile UE. O singură interfaţă de căutare permite utilizatorului să selecteze sau să introducă criterii multiple de căutare, inclusiv date geografice, tipul de document, natura contractului, cuvinte cheie şi altele.

Toate licitaţiile publice peste o anume valoare a contractului trebuie publicate în Suplimentul Jurnalului Oficial al Uniunii Europene (seria S, Jurnalul Oficial S sau JO S) şi publicat în întreaga UE. Pragurile valorii contractului începând de la care trebuie publicată o invitaţie la licitaţie în toată UE sunt stabilite în directivele UE. .

  E Notices

eNotices, este un instrument on-line destinat pregătirii anunţurilor de achiziţii publice de bunuri şi publicării acestora în Suplimentul Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.

eNotice oferă acces la toate formularele standard utilizate în achiziţiile publice comunitare. Acest serviciu gratuit vă permite să lucraţi într-un mediu personalizat, sporind viteza muncii dumneavoastră şi a procesului de publicare a anunţurilor dumneavoastră de licitaţie. eNotices vă ajută, de asemenea, să vă verificaţi posibilele greşeli din cadrul anunţurilor şi gradul de conformitate cu directivele UE care reglementează procedurile de achiziţii publice.

©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida