Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Acordul privind riscurile majore
Acordul privind riscurile majore EUR-OPA

Dezastrele majore naturale şi tehnologice reprezintă un motiv important de îngrijorare pentru cetăţeni şi guverne. Sfârşitul secolului 20 şi începutul secolului 21 au fost marcate de un număr semnificativ de crize semnificative generate de dezastre majore, cum ar fi: inundaţii, uragane, cutremure şi dezastre tehnologice, cum ar fi cel de la Cernobîl. Au apărut diferite forme de risc: SIDA în domeniul sănătăţii, Boala vacii nebune în cel alimentar, terorismul, gripa aviară etc. Ca răspuns la aceste ameninţări, oficialii internaţionali, europeni, naţionali şi locali trebuie să ia decizii bazate pe "principiul precauţiei", el însuşi produs al nesiguranţei ştiinţifice. În general, această nesiguranţă trebuie redusă, iar comunicarea între oamenii de ştiinţă şi actorii politici trebuie încurajată pentru a fi susţinut procesul de luare a Comitetului Miniştrilor al Consiliului Europei a elaborat în 1987 un Acord parţial deschis, interguvernamental care reprezintă o platformă de cooperare între Europa de est, sudul Europei mediteraneene, şi Europa de vest în ce priveşte cunoaşterea, prevenirea, managementul riscurilor, analiza post-criză şi reabilitarea.

Acordul este numit  "parţial-deschis" pentru că orice stat, membru sau nu al Consiliului Europei poate adera la acesta. În prezent 25 de state membre au aderat, Japonia are statut de observator, Comisia Europeană, UNESCO, OMS şi Biroul pentru coordonarea afacerilor umanitare ale Naţiunilor Unite (OCHA) participă la aceasta, Federaţia internaţională a sindicatelor Crucii Roşii este asociată lucrărilor.

Obiectivele principale ale Acordului constau în:
- consolidarea şi dinamizarea cooperării pluridisciplinare între statele membre pentru asigurarea celei mai bune preveniri, protecţii şi organizări a ajutoarelor în cazul catastrofelor naturale şi tehnologice majore, făcându-se apel la toate resursele şi cunoştinţele actuale pentru asigurarea unei gestiuni eficiente a riscurilor majore;
- asigurarea interesului şi participării directe a statelor membre, favorizându-se crearea de centre europene şi euro-mediteraneene. Această reţea de centre specializate facilitează aplicarea obiectivelor Acordului prin intermediul programelor europene de informare, instruire, cercetare sau expertizare.

Activităţile se desfăşoară pe trei niveluri:
- nivelul politic: unde se decide politica Acordului, programele de cooperare, propunerile bugetare. Reuniunile au loc la nivel ministerial, Comitet al corespondenţilor permanenţi şi sub-comisii;
- nivelul ştiinţific şi tehnic: activităţi permanente ale Sistemului european de alertă, Comitetul consultativ european de evaluare a previziunilor asupra cutremurelor şi ale Reţelei euro-mediteraneene a centrelor specializate (21 de centre);
- nivelul programelor specifice: programele de comunicare şi informare (Grupul de discuţii electronice pentru gestionarea riscurilor EDRIM), programe de utilizare a tehnologiilor spaţiale în seriviciul gestionării riscurilor STRIM, programul european de formare în ştiinţele riscului FORM-OSE.

Activităţile desfăşurate în cadrul Acordului şi proiectele în curs se referă la riscurile majore naturale: Tsunami (Asia, 2005) şi tehnologice: Cernobîl. Ele sunt structurate pe patru axe: educaţie, aspecte juridice, avertizare şi intervenţii după dezastru.

Informaţii suplimentare
©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida