Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Consiliul Europei
Acorduri parţiale
Acordurile parţiale nu pot fi calificate drept tratate internaţionale în sensul definit de dreptul internaţional. Ele constituie un tip deosebit de acorduri, datorită cărora unele State membre ale Consiliului Europei decid, cu acceptul celorlalte State membre, să colaboreze în vederea desfăşurării unor activităţi speciale de interes comun ce ţin de competenţa Organizaţiei.

Acordurile parţiale sunt nişte acorduri de cooperare cu o geometrie variabilă, încheiate în vederea desfăşurării unor activităţi cu participarea doar a câtorva State membre ale Organizaţiei. Anume astfel au fost create Comisia europeană pentru democraţie prin drept (denumită şi Comisia de la Veneţia), Grupul de state împotriva corupţiei (supranumit GRECO) şi Observatorul european al audiovizualului.

Acordurile parţiale lărgite permit Statelor membre sau câtorva dintre ele să se asocieze cu statele nemembre ale Consiliului Europei, beneficiind de structurile permanente ale Organizaţiei. Acordurile lărgite permit tuturor Statelor membre ale Consiliului Europei să se asocieze cu unul sau mai multe state nemembre ale Consiliului Europei. Aceste două tipuri de acorduri permit Consiliului Europei să decidă problemele care depăşesc cadrul geografic teritorial al Statelor membre şi să răspundă tuturor propunerilor de cooperare interguvernamentală, parbenite din partea Statelor nemembre.

Condiţiile de aderare la acordurile parţiale
Condiţiile necesare pentru încheierea acordurilor parţiale, acordurilor parţiale lărgite şi acordurilor lărgite sunt fixate în Rezoluţia statutată (93) 28. Ele sunt relativ suple, pentru a permite anumitor sau tuturor Statelor membre ale Organizaţiei, precum şi unor state nemembre să desfăşoare o activitate interguvernamentală comună în condiţii egale. În conformitate cu această rezoluţie, Comitetul de Miniştri, în condiţiile stipulate în articolul 20.d din Statutul Consiliului Europei, poate autoriza anumite State membre să întreprindă o activitate sau o serie de activităţi în cadrul unui acord parţial. de asemenea, el poate invita orice Stat nemembru, din numele reprezentanţilor Statelor membre ale unui acord parţial, să adere la un acord parţial sau la unele din activităţile sale. Şi, în sfârşit, el poate invita orice Stat nemembru să participe, alături de Statele membre ale Consiliului Europei, la desfăşurarea unei activităţi sau a unei serii de activităţi.

În acest caz, acordul parţial este finanţat de un buget format din contribuţiile Statelor membre şi ale Statelor nemembre participante. În decizia prin care este instituit acordul se indică organele şi modalităţile apecifice de desfăşurare a activităţilor. În lipsa unor stipulări contrare, în dispoziţiile generale în vigoare la Consiliul Europei referitoare la structurile, mandatele şi metodele de lucru ale comitetelor şi anume regulamentul intern, organelor acordului li se aplică mutatis mutandis.

În lipsa unor stipulări contrare în decizia de instituire a acordului, orice Stat membru al Consiliului Europei poate să adere oricând la acest acord, prin intermediul declaraţiei respective adresate în acest sens Secretarului General. De asemenea, orice Stat nemembru al Consiliului Europei poate fi invitat să adere la un acord lărgit sau la un acord parţial lărgit, la decizia Comitetului de Miniştri, după consultarea Statelor nemembre participante la acesta. Şi, în sfârşit, orice Stat nemembru, precum şi orice organizaţie internaţională interguvernamentală pot fi invitaţi de Comitetul de Miniştri, după consultarea Statelor nemembre semnatare, să ia parte în calitate de observatori la activităţile unui acord parţial, unui acord parţial lărgit sau ale unui acord lărgit.

Rezoluţia statutară (93) 28 prevede, de asemenea, eventuala invitaţie din partea Comitetului de Miniştri pentru Comunitatea Europeană de a deveni parte la un acord parţial, un acord parţial lărgit sau un acord lărgit, cu expunerea modalităţilor de participare la decizia privind lansarea invitaţiei în cauză.


Informaţii suplimentare

 
Moldova a aderat la
©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida