Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Sursa: PNUD
Achiziţiile publice
Государственные закупки
Autor: Orlov, Maria; Buşmachiu, Eugenia
Locul: Chişinău
Anul publicarii: 2016
Pagini: 142
Acces: PDF , On-line
Limba: Româna, Rusa,
Ghidul “Achizițiile publice” este destinat în mod prioritar reprezentanților autorităților publice locale responsabili de planificarea, desfășurarea și monitorizarea realizării achizițiilor publice la nivel local.

Ghidul “Achizițiile publice” este destinat în mod prioritar reprezentanților autorităților publice locale responsabili de planificarea, desfășurarea și monitorizarea realizării achizițiilor publice la nivel local. Lucrarea dată a fost elaborată în baza legislației Republicii Moldova în vigoare la data de 31 decembrie 2015. În acest ghid sunt descrise noţiunile fundamentale și sistemul național de achiziții publice, rolurile diferitor instituții antrenate în acest proces precum și modalităţile de desfășurare a diferitelor proceduri de achiziții publice. Prevederile contractuale ale achizițiilor publice, diverse aspecte financiare, riscurile și etica profesională a procedurilor de achiziții publice sunt de asemenea descrise în această lucrare.

Acest ghid a fost elaborat în cadrul Programului Comun de Dezvoltare Locală Integrată (PCDLI) implementat de Guvernul Republicii Moldova cu asistenţa Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), Entitatea Naţiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen şi Abilitarea Femeilor (UN Women), finanţat de Guvernele Danemarcei şi Suediei.

Publicaţia a fost elaborată în cadrul proiectului „Asistenţă şi instruire pentru consolidarea capacităţilor APL” cu suportul Institutului de Dezvoltare Urbană.

Căutare
©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida