Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Adunarea Parlamentară EURONEST

Adunarea  reprezintă dimensiunea parlamentară a Parteneriatului estic, politică lansată de Uniunea Europeană pentru a-şi apropia vecinii din est, cu scopul de a evita astfel noii linii de separare şi de a sprijini, inclusiv prin resurse financiare, eforturile acestora pentru reformă politică, economică şi socială. Parlamentul European a solicitat crearea Adunării încă din timpul celei de-a şasea legislaturi.
 
Adunarea Parlamentară Euronest -  instituția parlamentară a Parteneriatului estic dintre Uniunea Europeană și partenerii săi estici.
 
Adunarea Parlamentară Euronest este întemeiată pe interese și angajamente comune, precum și pe proprietate și responsabilitate partajată. În acest sens, principiul diferențierii nu aduce atingere drepturilor partenerilor estici individuali, ci, dimpotrivă, este menit să definească diferențele, în termeni de interese și obiective, care definesc relațiile fiecărui partener estic cu Uniunea Europeană.


obiective


Adunarea Parlamentară Euronest contribuie la sprijinirea, promovarea și consolidarea în termeni practici a Parteneriatului estic, acoperind cele patru mari platforme tematice, și anume:

(a) aspecte legate de valori fundamentale, inclusiv democrația, statul de drept, respectarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, precum și aspecte legate de economia de piață, dezvoltarea durabilă și buna guvernare;

(b) o integrare economică continuă între UE și partenerii săi estici, sprijinirea reformelor socioeconomice ale țărilor partenere, precum și liberalizarea investițiilor, care va duce la convergență cu legislația și standardele UE, în vederea creării unei rețele de zone de liber schimb cuprinzătoare;

(c) sprijin reciproc în domeniul energiei și al mecanismelor de securitate și armonizarea politicilor energetice ale partenerilor estici;

(d) promovarea contactelor personale directe și facilitarea interacțiunii dintre UE și cetățenii partenerilor estici, în special tinerii, promovarea cooperării culturale și a dialogului intercultural, precum și sprijinirea educației, cercetării, a dezvoltării societății informaționale și a mediei.

Actul constitutiv al Adunării Parlamentare Euronest

Componența și structura


Adunarea Parlamentară Euronest este o Adunare parlamentară mixtă, cuprinzând două componente, respectiv parlamentari provenind din:Parlamentul European, pe de o parte; parlamentele țărilor membre ale Parteneriatului estic, pe de altă parte.

Adunarea Parlamentară Euronest are următoarea structură: (a) Plenul Adunării Parlamentare Euronest;(b) Biroul;(c) comisiile;(d) secretariatul.

Comisiile parlamentare permanente

- Comisia pentru afaceri politice, drepturile omului și democrație;

- Comisia pentru integrare economică, apropriere legislativă și convergență cu politicile UE;

- Comisia pentru securitate energetică;

- Comisia pentru afaceri sociale, educație, cultură și societatea civilă.


Competențe

Adunarea Parlamentară EURONEST este forumul de dezbatere, consultare, supraveghere și monitorizare parlamentară cu privire la toate chestiunile legate de Parteneriatul estic. În acest sens, Adunarea Parlamentară EURONEST adoptă, printre altele, rezoluții, recomandări și avize adresate Summitului Parteneriatul estic, instituțiilor și conferințelor ministeriale dedicate dezvoltării Parteneriatului estic, precum și instituțiilor Uniunii Europene și ale țărilor partenere din Europa de Est. La solicitarea Summitului sau a conferințelor ministeriale, Adunarea este responsabilă, de asemenea, cu elaborarea rapoartelor și a propunerilor privind adoptarea de măsuri specifice legate de diversele domenii de activitate ale parteneriatului.

Adunarea Parlamentară Euronest are următoarele competențe:

  •  de a se constitui drept forum pentru dezbateri parlamentare, control și revizuire a tuturor problemelor legate de Parteneriatul estic, în calitate de instituție parlamentară a Parteneriatului;
  • de a adopta rezoluții și recomandări adresate summitului Parteneriatului estic și instituțiilor, organelor, grupurilor ministeriale și conferințelor axate pe dezvoltarea Parteneriatului, în chestiuni legate de diferite aspecte ale Parteneriatului;
  • de a emite avize cu privire la întrebările care îi sunt adresate de către summitul Parteneriatului estic și de conferințele ministeriale asociate cu Parteneriatul estic, scop în care poate solicita fiecărei părți să consulte Adunarea cu privire la orice problemă de interes pentru Parteneriatul estic;
  • de a stabili relații adecvate între Adunare, pe de o parte, și summit și diversele conferințe ministeriale și instituții asociate cu Parteneriatul estic, pe de altă parte;
  • de a prevedea schimburi de informații și programe de educație și formare menite să faciliteze eficiența lucrărilor parlamentare și punerea în aplicare a standardelor și a celor mai bune practici în activitatea parlamentelor partenerilor estici;
  • de a oferi asistență pentru armonizarea legislațiilor naționale ale partenerilor estici cu legislația Uniunii Europene, inclusiv prin punerea în aplicare a proiectelor necesare la nivel bilateral și multilateral.

Delegaţia la Adunarea Parlamentară Euronest
Delegaţia Parlamentului European la Adunarea Parlamentară EURONEST a fost instituită prin decizia Parlamentului European din 6 mai 2099 şi constituită la începutul celei de-a şaptea legislaturi (la sfârşitul lunii septembrie 2009).


DELEGAȚIA parlamentară a RM
Membri:
 
Lupu Marian - Şef delegaţie
Domenti Oxana - Membru delegaţiei
Reşetnicov Artur - Membru delegaţiei
Bolea Vasile - Membru delegaţiei
Lupu Lidia - Membru delegaţiei
Pistrinciuc Vadim - Membru delegaţiei
Spatari Mihaela - Membru delegaţiei
Diacov Dumitru - Membru delegaţiei
Apostol Ion - Membru delegaţieiMembri suplianţi:
Zagorodnîi Anatolie
Ciobanu Maria
Hotineanu Vladimir
Radvan Marina
Sorocean Victor
Ţuţu Constantin
Boțan Roman
Bacalu Elena
Chiseliov SergheiInformaţii suplimentare

Ce este Euronest
Copreședinții AP Euronest

Marian Lupu, Republica Moldovaîn funcția de co-presedinte din 23.11.2016

Rebecca Harms ,   Germania în funcția de co-presedinte din 20.02.2017


Audiovizual
©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida