Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Democraţia în acţiune
Alegeri libere şi corecte

Alegerile democratice sunt decisive pentru garantarea respectării voinţei poporului la formarea corpului legislativ sau a guvernării la toate nivelurile, dar şi a faptului că organele alese sunt alcătuite din reprezentanţi eficienţi.
 
În perioada în care cetăţenii par să aibă tot mai puţină încredere în instituţiile democraţiei reprezentative, este cu atât mai esenţială  consolidarea caracterului democratic al alegerilor şi, în acelaşi timp, legătura între exprimarea poporului  şi rezultatul efectiv al votului.
 
Deşi în majoritatea ţărilor europene legislaţia şi practica electorală au cunoscut ameliorări considerabile, totuşi rapoartele de observare a alegerilor încă mai atestă provocări care împiedică desfăşurarea alegerilor « libere şi corecte ».
 

Rolul APCE în observarea alegerilor

Pe continentul european, Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei a stat la originea introducerii observării alegerilor într-o modalitate instituţionalizată. Prima sa iniţiativă de monitorizare a procesului electoral într-un Stat membru a avut loc în 1974, atunci când Grecia s-a întors în cadrul Consiliului Europei.

Creată la 5 mai 1989 de către zece State, în 1989 Organizaţia avea 23 de ţări membre. După 1989, 24 de noi State au aderat şi acest val de aderare a ţărilor din Europa Centrală şi de Est a determinat adunarea să instituie o observare sistematică a alegerilor.

Odată cu institurea statutului de invitat special şi a procedurii de monitorizare a respectării angajamentelor noilor State membre, APCE a devenit prima instituţie care a condiţionat aderarea la Consiliul Europei cu respectarea principiilor desfăşurării alegerilor libere şi corecte.

Misiunile de observare a alegerilor ajuta pentru a se asigura că valorile universale promovate de Consiliul Europei sunt mult mai cunoscute, înțelese, acceptate și împărtășite, și în acest fel crește numărului de state europene angajate în promovarea democrației, a statului de drept și a drepturilor omului.
 

Asistenţa electorală
În afară de mandatul de observatori internaţionali al Adunării Parlamentare şi al Congresului Puterilor Locale şi Regionale, Consiliul Europei pune în aplicare programe de asistenţă electorală pentru Statele sale membre. Începând cu anii 90, Consiliul Europei.
  • a elaborat norme juridice în materie electorală şi supraveghează punerea loc în aplicare prin intermadiul Comisiei de la Veneţia;
  • consultă Statele membre în probleme ce ţin de reformele electorale  în baza Convenţiei Europene a Drepturilor Omului şi a jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului
  • cooperează strâns cu Comisiile Electorale Centrale şi societatea civilă pentru susţinerea participării cetăţenilor la alegeri şi la viaţa politică cu o atenţie specială pentru participarea activă a femeilor, primilor votanţi şi minorităţilor.
  • dezvoltă programelor de sensibilizare cu privire la rolul mass-media şi instruirea formatorilor naţionali

Diviziunea pentru asistenţă electorală şi recensământ, în baza propriilor observări şi a recomandărilor APCE şi OSCE realizează activităţi pe termen lung de asistenţă electorală în scopul de a desfăşura, în afara perioadelor electorale, reforme de fond necesare atât în privinţa legislaţieie electorale, cât şi în domeniul consolidării capacităţilor instituţionale. În plus, sutn multiplicate programele destinate să sporească participarea femeilor la viaţapolitică şi publică, precum şi instruirea tinerilor prin intermediul programelor şcolare şi extra-şcolare.
 

instrumente juridice internaţionale

 

©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida