Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
APCE: documente
APCE: documente
Masivul Documentelor Adunării Parlamentare a Consiliului Europei include textele adoptate de Adunarea parlamentară, documentele publice de lucru şi procesele-verbale ale Adunării.
Texte adoptateAdunarea adoptă trei tipuri de texte : recomandări, rezoluţii şi avize.
 • Recomandările cuprind propuneri adresate Comitetului Miniştrilor, a căror punere în aplicare  ţine de competenţa guvernelor Statelor membre.
 • Rezoluţiile reflectă deciziile Adunării cu privire la problemele pe care ea este abilitată să le reglementateze sau exprimarea opiniilor care angajează unica sa responsabilitate.
 • Avizele sunt formulate de Adunare cu privire la problemele care îi sunt înaintate de către Comitetul Miniştrilor, cum ar fi aderarea noilor State membre la Consiliul Europei, dar şi proiectele de convenţii, bugetul, punerea în aplicare a Cartei sociale.
Până în 2004, Adunarea adopta de asemenea Directive (instrucţiuni adresate de Adunare către una sau mai multe comisii). Ulterior, această categorie de texte a fost abandonată, dar unele caracteristici sunt preluate de Rezoluţii.
 
Textele adoptate de Adunare sunt disponibile în formatul lor provizoriu în cel mai scurt termen după adoptare. Versiunea provizorie este înlocuită cu o versiune definitivă în câteva săptămâni. Textele adoptate au fost indexate şi sunt disponibile în versiune deplină începând cu 1949.
 
 

Caută în catalogul textelor adoptate (recente, după număr, comitet, sesiune, subiect)
http://assembly.coe.int/ASP/Doc/ATListingSession_E.asp?Session=340
 

Caută textul deplin (după an, număr, raportor, comitet, sesiune, subiect)
http://www.assembly.coe.int/Search/Default.aspx?codelangue=en-US
 
 
Documente şi documente de lucru

Aceste documente sunt numerotate în serii precedate de referinţa Doc. ...

Printre principalele tipuri de documente, pot fi găsite :
 • rapoartele comisiilor : ele sunt prezentate Adunării de către un raportor responsabil de pregătirea raportului. Prima parte conţine un scurt rezumat a problemele examinate şi a soluţiilor propuse. Cea de-a doua parte cuprinde unul sau mai multe proiecte de texte : recomandări sau avize către Comitetul Miniştrilor, rezoluţii. Aceste texte sunt unica parte a raportului care poate fi amendată. Cea de-a treia parte este alcătuită dintr-o expunere de motive. Ea cuprinde motivele pentru care comisia a făcut propunerile care figurează în textul înaintat pentru adoptare.
 • propunerile de recomandări sau de rezoluţii care trebuie să fie semnate de cel puţin zece membri ai Adunării aparţinând la cel puţin cinci delegaţii naţionale. Ulterior propunerile sunt transmise în comisii pentru elaborarea unui raport sau eventual pentru avizare. Un raport este alcătuit din două părţi : proiectul de rezoluţie, recomandare, aviz sau directivă şi expunerea motivelor. Ambele părţi sunt discutate în comisie, dar este pus la vot doar primul text. După ce raportul este adoptat în comisie el este înaintat pentru discuţie Adunării fie în cadrul unei sesiuni, fie în cadrul unei reuniuni a Comisiei permanente.
 • declaraţiile scrise care permit membrilor Adunării să-şi exprime într-un mod oficial opiniile cu privire la subiectele ce fac parte dintr-un domeniu ce ţine de competenţa Consiliului Europei. Declaraţia scrisă trebuie să fie semnată de cel puţin douăzeci de reprezentanţi sau supleanţi de cel puţin 4 cetăţenii sau din cel puţin două grupuri politice. Aceasta nu trebuie să depăşească 200 de cuvinte. Dacă Preşedintele consideră că este admisibilă, ea este imprimată în forma unui document al Adunării şi distribuită. Dacă o declaraţie înaintea deschiderii următoarei sesiunii obţine noi semnături, ea este redistribuită.
 • chestiuni scrise sau orale adresateComitetului Miniştrilor. Ochestiune scrisă este difuzată ca un docuemnt al Adunării, iar răspunsul Comitetului Miniştrilor este publicat ulterior cu un alt document al Adunării. Membrii Adunării pot adresa Preşedintelui în exerciţiu al Comitetului Miniştrilor întrebări pentru răspuns oral  În principiu, Preşedintele Comitetului Miniştrilor răspunde personal la fiecare întrebare în cadrul prezentării comunicatului Comitetului Miniştrilor. Aceste întrebări sunt regrupate într-un singur document. Răspunsurile sunt reproduse în procesul-verbal al şedinţei.
 
 


Alte tipuri de documente sunt :
 • comunicatele Secretarului General
 • cererile de aviz transmise de către Comitetul Miniştrilor
 • rapoartele de activitate ale Biroului şi Comisiei Permanente
 • rapoartele statutare cu privire la activităţile Comitetului Miniştrilor
 
Documentele de lucru sunt indexate după 1949. versiunea deplină a acestor documente poate fi consultată on line începând cu 1992.

Caută în catalogul documentelor de lucru
http://assembly.coe.int/ASP/Doc/DocListing_E.asp
 

Caută textul deplin
http://www.assembly.coe.int/Search/Default.aspx?codelangue=en-US
 
 
Procesele-verbale ale Adunării

Procesul verbal al dezbaterilor cuprinde procesul verbal al dezbaterilor în engleză sau în franceză  şi un rezumat al interpretării sale simultane  în cealaltă limbă oficială. Astfel, raportul în engleză cuprinde in extenso intervenţiile făcute în engleză, precum şi un rezumat în engleză a intervenţiilor făcute în franceză sau în orice altă limbă.
 
Procesele-verbale ale Adunării sunt disponibile on line începând cu 2000.
Ascultă procesele-verbale
http://assembly.coe.int/ASP/Doc/CRListingSession_E.asp?IDSession=215
 
 
 Caută textul deplin
 
http://www.assembly.coe.int/Search/Default.aspx?codelangue=en-US
 
©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida