Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Adunarea Parlamentară
În 1993, Adunarea Parlamentară a creat primul mecanism de control al respectării angajamentelor asumate de State la momentul aderării la Consiliul Europei.

Lista angajamentelor pe care trebuie să le asume statele candidate variază în funcţie de lacunele juridice şi politice constatate de Adunarea Parlamentară. Ea poate impune statului respectiv reforme instituţionale, legislative sau de altă natură, pe care acesta urmează să le înfăptuiască cât mai curând după aderarea sa la Consiliul Europei.
 
Mecanismul de monitorizare din partea APCE este reglementat de Rezoluţia 1031 (1994), care prevede:
 
„... toate Statele membre  ale Consiliului Europei au datoria de a-şi respecta obligaţiile asumate conform Statutului Consiliului Europei, Convenţiei europene a Drepturilor Omului şi altor convenţii la care sunt părţi. În plus la aceste obligaţii, autorităţile unor state, devenite membre după adoptarea în mai 1989 a Rezoluţiei 917 (1989) cu privire la statutul de invitat special în Adunarea parlamentară, şi-au luat din proprie iniţiativă, în timpul examinării de către Adunarea Parlamentară a cererii lor de aderare, angajamente speciale referitoare la anumite principii fundamentale ale Consiliului Europei. Principalele angajamente sunt menţionate în mod expres în avizele corespunzătoare adoptate de Adunarea Parlamentară.”
 
Această rezoluţie stabileşte o distincţie între mecanismul de monitorizare a angajamentelor speciale luate de state din proprie iniţiativă la momentul aderării la Consiliul Europei după 1989, pe o parte, şi, pe de altă parte, sistemul de verificare a obligaţiunilor asumate prin ratificarea convenţiilor. Dacă modalitatea în care Statele membre îşi onorează obligaţiile asumate prin convenţii este monitorizată de propriile mecanisme de control instituite de aceste convenţii, Adunarea Parlamentară controlează sistematic în ce volum noile State membre şi-au îndeplinit angajamentele asumate la data aderării.
 
Mecanismul de control a fost încredinţat Comisiei pentru respectarea obligaţiilor şi angajamentelor Statelor membre (Comisia de monitorizare). Modalitatea de funcţionare şi componenţa sunt stabilite în Rezoluţia 1115 (1997). Comisia este obligată să raporteze anual Adunării Parlamentare despre evoluţia generală a procedurilor de monitorizare şi să-i prezinte cel puţin o dată la doi ani un raport privind fiecare ţară monitorizată. Dezbaterile parlamentare privind desfăşurarea procedurilor de monitorizare sunt publice, deşi procedura propriu-zisă în comisie este confidenţială. Adunarea parlamentară poate adopta o Rezoluţie, înaintând nişte propuneri în vederea ameliorării situaţiei în cauză, precum şi diverse recomandări în adresa Comitetului Miniştrilor. S-a decis că această monitorizare va dura până când, în urma unei dezbateri publice în şedinţă plenară, Adunarea Parlamentară va adopta o rezoluţie în care va menţiona că toate angajamentele au fost îndeplinite.
 
Începând cu anul 1997, Adunarea Parlamentară a instituit un „dialog de post-monitorizare”. Odată cu decizia de încheierea a procedurii de monitorizare faţă de un anumit Stat, ea şi-a declarat intenţia de a continua dialogul cu autorităţile naţionale referitor la anumite probleme abordate în rezoluţiile adoptate, precum şi dreptul de a relua procedura de monitorizare în cazul în care va constata lipsa progreselor.
Informaţii suplimentare
17-20 septembrie 2013
©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida