Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Biblioteci şi arhive
WebCAT  este catalogul online al Arhivelor centrale şi al unor biblioteci şi centre de documentare ale Consiliului Europei. El include mai multe mii de descrieri bibliografice ale documentelor şi publicaţiilor, începând cu 1949, unele dintre ele fiind însoţite de un link către textul integral.

Sistemul de căutare poate fi folosit în varianta engleză sau franceză.

În Arhivele Consiliului Europei sunt disponibile următoarele tipuri de documente :
 • documente şi publicaţii de referinţă
 • fişiere administrative
 • fişiere tematice
 • fişiere audiovizuale-
 
Arhiva Centrală a Consiliului Europei / Central Archives of the Council of Europe, cuprinde următoarele colecţii şi fonduri:
 • Fişiere administrative:
Spre exemplu:
- Directoratul General pentru Coeziune Socială / Directorate General of Social Cohesion (1948- )
- Oficiul privat al Secretarului General / Private Office of the Secretary General (1949- )  
În scopul asigurării unei existenţe pe termen lung, precum şi a accesului la ele, începând cu anul 2002 se desfăşoară un program de digitalizare / digitisation programme.

opţiuni de căutare
Pentru a căuta un document în WebCat:

Utilizaţi opţiunile de pe ecranul de navigaţie - GO BACK, BACKWARD, FORWARD, nu cele de pe browser-ul dvs.
Dacă faceţi o greşeală, puteţi utiliza tasta REFRESH de navigaţie pentru a reveni la ecran.
 

Căutare rapidă

1. Introduceţi un cuvânt sau o combinaţie de cuvinte şi tastaţi RETURN sau una dintre următoarele opţiuni (autor, titlu, etc)

2. Tastaţi FORWARD pentru a vizualiza următoarele 20 documente.

3. Tastaţi VIEW pentru a afişa descrierea bibliografică completă.
 

Căutare avansată

1. Utilizaţi OR (OU) pentru a extinde căutarea, ex. : migration OR immigration
2. Utilizaţi AND (ET) pentru a restrânge căutarea, ex. : Kosovo AND refugiés AND asile
3. Limba : introduceţi primele 3 litere ale limbii în limba engleză, ex. : eng OR fre OR rom OR ita OR rus
4. Data : utilizaţi semnele "mai mare decât" şi "mai puţin decât" în caseta PUBYEAR, de exemplu:
<1995 pentru documentele publicate până în 1995
>1999 pentru documentele publicate după 2000
 
 
Printare

1. Selectaţi documentele care vă interesează
2. Tastaţi PRINT/CAPTURE
3. Tastaţi PRINT (în partea de jos a ecranului)
 
 

Localizarea documentelor

1. Printează sau vizualizează descrierea bibliografică completă  
2. Faceţi referire la CALL NUMBER (cota de clasificare) afişată în partea de jos a descrierii
3. Pentru a localiza un articol periodic consultaţi HOST ITEM
4. Pentru a localiza un document al Consiliului Europei, consultaţi DOCUMENT NUMBER

Linkuri utile
În afară de Arhive, în colecţiile webcat sunt prezente următoarele biblioteci, centre de informare sau documentare ale Consiliului Europei: 
   
Unul din principalele obiective ale administrării informaţiei instituţionale este constituirea unei memorii colective a Consiliului Europei. În acest scop diferite entităţi ale CoE îşi transferă documentele de valoare administrativă, legală sau istorică în arhiva centrală a Organizaţiei.
 
În Arhivele Consiliului Europei sunt disponibile următoarele tipuri de documente :
 • documente şi publicaţii de referinţă
 • fişiere administrative
 • fişiere tematice
 • fişiere audiovizuale-
ArchivalWare este un punct de acces al Consiliului Europei către colecţiile digitale ale Arhivei centrale. El cuprinde înregistrări audio, fişiere cu imagini, precum şi o colecţie impunătoare de resurse externe.

Ea completează baza de date bibliografice WebCAT (link) care cuprinde metadata documentelor imprimate, şi baza de date documentară WebCube documentaire (WCD) (link) care oferă acces la textul integral al documentelor din multiple baze de date ale Consiliului Europei (vezi lista).

ArchivalWare poate fi accesat via WebCAT sau direct.
 
acces şi căutare
 
Utilizaţi Search pentru a căuta metadatele asociate cu obiecte digitale, precum şi textul integral al documentelor. ArchivalWare are un motor de căutare sofisticat, care permite căutarea în limbajul natural, fie prin extensie semantică (concept), fie căutare text fuzzy (model), fie prin combinaţii de căutare booleană.

Rezultatele sunt prezentate în funcţie de relevanţă.

Pentru mai multe detalii privind căutarea accesaţi Help.
 
Utilizaţi Browse pentru a avea acces la colecţiie în funcţie de tipul, entitate şi/sau an. Ierarhia este organizată ca un sistem de fişiere virtuale, şi, astfel, sunt ghidaţi utilizatorii care nu ştiu exact ceea ce caută.
 
Consiliul Europei difuzează un mare număr de informaţii prin paginile sale de internet. Natura dinamică şi efemeră a internetului în calitate de suport informaţional impune o problemă de păstrare şi de acces la conţinutul web pentru viitorului public.
 
Consiliul Europei a început să conserveze paginile sale web din 2009 şi în noiembrie 2010 volumul acestora a atins cifra de 14.8 milioane de pagini ce corespund la 286 GB de date, cu o creştere anuală de 100 000 pagini.
 
Pentru a-şi arhiva paginile de internet, CoE utilizează Archive-It subscription service şi Internet Archive, o organizaţie cu scop nelucrativ care se dedică conservării paginilor web.  Serviciul de abonament Archive-IT include hostingul, accesul şi stocarea. Arhivele sunt gestionate şi disponibile pentru căutare printr-o aplicaţie web.
 
După februarie 2009, paginile web ale Consiliului Europei sunt verificate săptămânal şi conţinutul lor este expus definitiv pe internet.
 
Locul stocării -  http://www.coe.int/t/dgal/dit/ilcd/web-archives/default_fr.asp
Conţinutul – Actualmente, paginile web a căror URL începe cu coe.int (Consiliul Europei), precum şi cele a Adunării Parlamentare (assembly.coe.int) şi a Comisiei europene pentru democraţie prin lege/Comisia de la Veneţia (venise.coe.int) sunt arhivate. Paginile web ale Birourilor de informare ale Consiliului Europei din Europea centrală şi de est sunt revizuite o dată pe an.

acces şi căutare
Căutarea paginile arhivate ale CoE : http://www.coe.int/lportal/web/coe-portal/web-archive

Căutare avansată : http://tinyurl.com/276a2r5

Motorul de căutare prevede căutarea după introducerea cuvintelor denumirea paginii arhivate:


 

Căutarea în Colecţii:


Way back machine

www.coe.int

 


 
Căutarea paginilor tematice elaborate de Consiliul Europei

Thematics

- 60th anniversary
- Raise your hand against smacking
- Roma

 
 
Colecţia resurselor audiovizuale reflectă activităţile Consiliului Europei din 1949 până în present şi include: - înregistări audio ale discursurilor pronunţate la toate sesiunile Adunării Parlamentare şi a Congresului Puterilor Locale şi Regionale, dar şi de la unele sesiuni ale Parlamentului European; - înregistrările conferinţelor de presă şi ale emisiunilor radio; interviuri oferite de personalităţile istoriei contemporane.
 
În 1998, Consiliul Europei a decis să protejeze patrimoniul său audiovizual începând cu colectarea înregistrărilor audio. În 2008 a venit rândul colecţiei filmelor de 16 mm să fie restaurată, apoi convertită în format electronic (a se vedea un exemplu [fr]). În cele din urmă 2011 a marcat începutul procesului de digitalizare a colecţiei video, până la sfârşitul anului, mai mult de 1000 de ore fiind digitalizate datorită unui acord cu Parlamentul European. În scopul de a organiza şi a gestiona aceste resurse, Consiliul Europei prevede achiziţionarea unui instrument de gestionare multimedia (Digital Asset Management), care va oferi un acces facil al utilizatorilor, cercetătorilor, jurnaliştilor, etc.

acces şi căutare
Condiţiile de acces a publicului sunt descrise în Regulamentul Arhivelor Consiliului Europei / Rules of the Council of Europe Archives Helpdesk.

Pentru căutare pot fi utilizate instrumentele şi bazele de date disponibile:
Pentru a oferi publicului servicii de calitate, vizitatorii externi sunt deserviţi doar în baza înregistrăii preventive cu cel puţin două săptămâni înainte de data preconizată.

Pentru orice solicitare, trebuie expediat un mesaj e-mail în care să fie presizat subiectul  cercetării, perioada de referinţă şi obiectul căutat.

Council of Europe Archives
Council of Europe
Avenue de l'Europe
F-67075 Strasbourg Cedex
Tel: +33 (0)3 90 21 43 77
Fax:+33 (0)3 88 41 37 67
E-mail: archives@coe.int
Colecţia acoperă perioada 1948-1980. Dosare includ materiale foarte diverse : documente oficiale, documente de lucru, corespondenţă, articole decupate din periodice, desene şi fotografii. O parte din aceste dosare a fost numerizată şi este disponibilă în format electronic.
 
Arhivele istorice sunt o serie de dosare tematice, create la iniţiativa Dl Murphy, primul arhivar responsabil de arhive în perioada 1973-1978. Colecţia de dosare tematice a fost menţinută până în 1980. În perioada 2006-2007, dosarele tematice au fost transferate în boxe pentru arhivă.
 
Dosarele cuprind următoarele teme:
 • Istoria creării Organizaţiei din 1948 până în 1949;
 • Structura organizatorică, juridică şi administrativă a Consiliului Europei;
 • Toate domeniile de activitate a Organizaţiei din 1948 până în 1980: drepturile omului, afaceri sociale şi sănătate, cultură şi educaţie, mediu, democraţie locală şi regională, afaceri juridice, politice şi economice;
 • Relaţiile cu alte organizaţii (Mişcarea europeană, Organizaţia Tratatului de la Bruxelles şi Uniunea Europei Occidentale; Comunitatea europeană a cărbunelui şi oţelului; Comunitatea eonomică europeană; Parlamentul european; OCDE; OTAN; Naţiunile Unite; Organizaţia Internaţională a Muncii; UNESCO)


Dosarele speciale dedicate imnului european, drapelului sau istoriei teritoriului Sarre al Germaniei după cel de-al Doilea Război Mondial au fost descrise detaliat şi puse la dispoziţie pe pagina web a arhivelor / Archives website.

acces şi căutare
Accesul publicului este condiţionat de perioada celor 30 de ani de la data publicării.

Dosarele sunt aranjate conform descrierii zecimale de la 001 la 302 şi disponibile în "Black Book".


Index of the thematic files of the Central Archives
Index des dossiers thématiques des Archives centrale

 
În 2005, ca rezultat al unei expoziţii de afişe dedicate celei de-a 50a aniversări a Convenţiei culturale europene, Arhivele centrale au decis să creeze o colecţie a tuturor afişelor produse de către Consiliul Europei.
 
Colecţia cuprinde circa 400 de afişe produse din 1950 până în prezent şi se extinde anual cu aproximativ 20 de afişe.
 
Ea include afişe care acoperă ca tematică toate domeniile de activitate ale Consiliului Europei: drepturile omului, justiţie, expoziţii de artă, patrimoniu cultural şi natural, protecţia mediului, eduucaţie, cetăţenie, gestionarea resurselor umane. Deseori afişele sunt publicate cu ocazia datelor aniversare, confeinţelor, campaniilor şi altor evenimente şi, astfel, consolidează vizibilitatea Organizaţiei.

acces şi căutare
Posterele constituie informaţie publică. Ca toate celelalte publicaţii ale Consiliului Europei, reproducerea lor necesită o autorizaţie prealabilă a Directoratului pentru Comunicare a Consiliului Europei / Council of Europe's Directorate of Communication.

Colecţia este descrisă în WebCAT, catalogul online al Arhivelor.


În curând afişele vor fi numerizate şi puse la dispoziţia publicului în format electronic şi prin intermediul ArchivalWare.


În scopul asigurării publicului la resursele infodocumentare ale Consiliului Europei, în afară de Arhivele Centrale, a cărui componentă este Biblioteca centrală, mai există şi alte biblioteci, centre de informare şi colecţii specializate. Catalogul acestora poate fi accesat online, documentele pot fi consultate atât în sălile de lectură, dar şi pot fi împrumutate. În afară de aceasta, sunt puse la dispoziţia beneficiarilor şi publicaţii în format electronic.
©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida