Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Asistenţa CoE pentru Moldova
Programele comune ale CoE şi UE pentru Moldova
Formatul programului comun a fost iniţial conceput ca un instrument care să faciliteze cooperarea cu ţările care au aderat la Consiliul Europei după 1989. Mai mult de un deceniu de cooperare eficientă între Comisia Europeană şi Consiliul Europei, în cadrul numeroaselor programe comune, a fost demonstrat faptul că rezultate solide în susţinerea statului de drept, unei mai bune protecţii a drepturilor omului, şi pentru consolidarea instituţiilor democratice pot fi atinse atunci când cele două organizaţii combină resursele lor şi punctele forte respective.

Majoritatea programelor comune sunt specifice pentru fiecare ţară, dar există, de asemenea, o serie de programe regionale şi multilaterale tematice comune în ceea ce priveşte, de exemplu, minorităţile naţionale, de sensibilizare cu privire la abolirea pedepsei cu moartea, minorităţilor naţionale, lupta împotriva crimei organizate şi a corupţiei, instituirea comisiilor independente şi multidisciplinare de etică pentru reflectarea cercetărilor biomedicale, de acţiune pentru promovarea Cartei sociale europeane şi un program pentru consolidarea democraţiei şi dezvoltării constituţionale în Europa Centrală şi de Est, cu Comisia de la Veneţia a Consiliului Europei.

Mai mult

cadrul de cooperare programatică
În aprilie 2014, Uniunea Europeană (UE) și Consiliul Europei (CoE) au convenit printr-o declarație de intenție, care viza implementarea activităților de cooperare cu Armenia, Azerbaidjan, Georgia, Republica Moldova, Ucraina și Belarus - țările Parteneriatului Estic al UE - în baza unui „Cadru de cooperare programatică” (PCF).

Aceste activități de cooperare vor consolida capacitatea țărilor Parteneriatului Estic, care sunt şi ţări membre ale Consiliului Europei, cu excepția Belarus, de a implementa reformele interne, pentru a le aduce mai aproape de standardele Consiliului Europei și ale Uniunii Europene în domeniile drepturilor omului, democrației și statului de drept
.

PCF a fost semnat în decembrie 2014 și va fi implementat în două etape: 2015-2017 și 2018-2020. O evaluare intermediară va avea loc în 2017 iar una finală în 2020.

Mai mult

Banca de dezvoltare a consiliului Europei
Creată în 1956, în cadrul unui Acord parţial al Consiliului Europei, Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (CEB) reprezintă cea mai veche instituţie financiară din Europa şi singura cu vocaţie exclusiv socială. CEB este instrumentul financiar al politicii de solidaritate creat de Consiliul Europei.

De la aderarea Republicii Moldova la Banca, în 1998, au fost aprobate şapte proiecte. Patru credite şi trei subvenții pentru o sumă totală de 40 milioane de euro, din care 5.900.000 de euro constituie subvenţii la dobândă.

Dincolo de cifre, Banca menține o cooperare de lungă durată cu Republica Moldova, concretizată printr-o serie de proiecte cu valoare socială ridicată și un dialog permanent cu autoritățile țării.

Mai mult

Fondul fiduciar pentru drepturile omului
Fondul Fiduciar pentru Drepturile Omului (Human Rights Trust Fund, HRTF) a fost creat în 2008. principalul său obiectiv constă în finanţarea activităţilor care susţin eforturile Statelor membre ale Consiliului Europei de punere în aplicare a Convenţiei europene a Drepturilor Omului şi a altor instrumente de protecţie a drepturilor omului elaborate de Consiliul Europei şi care contribuie la consolidarea durabilităţii Curţii Europene a Drepturilor Omului.

Printre proiectele, în care a fost implicată Republica Moldova, pot fi menţionate:

- proiect de 1 250 000 Euro, destinat să amelioreze executarea hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului  în Albania, Azerbaidjan, Bosnia-Herţegovina, Moldova, Serbia şi Ucraina, ajutând aceste ţări la implementarea normelor şi procedurilor eficiente care să permită garantarea unei aplicări eficiente a deciziilor instanţelor judiciare naţionale.

- proiect de 1 113 000 Euro, pentru 11 ţări, inclusiv Moldova, destinat să consolideze capacităţile instituţiilor naţionale de formare a judecătorilor şi procurorilor, în vederea integrării depline a Convenţiei europene a drepturilor omului în formarea iniţială şi continuă

- proiect de 200 000 Euro, pentru 8 ţări, inclusiv Moldova, care vizează oferirea profesioniştilor (magistraţi şi avocaţi) unei formări de înalt nivel cu privire la legislaţia Convenţiei şi contrinuirea la diseminarea jurisprudenţei Curţii  şi disponibilitatea eficientă a acesteia pentru profesioniştii în drept.

- proiect de 800 000 Euro, pentru 11 ţări, inclusiv Moldova, care vizează ameliorarea înţelegerii normelor Convenţiei europene a Drepturilor Omului şi punerea sa în aplicare la nivel naţional prin realizarea traducerilor jurisprudenţei CEDO în limbile respective şi asigurarea difuzării acestei jurisprudenţei printre profesioniştii în drept

- proiect de 800 000 Euro, pentru 6 ţări, inclusiv Moldova, de oferire a asistenţei pentru crearea unui cadru legislativ şi normativ compatibil cu Convenţie Europeană a drepturilor omului în domeniul detenţiei preventive şi a soluţiilor care ar permite reacţionarea la problemele legate de condiţiile de detenţie. proiectul vizează, de asemenea, promovarea conştientitării şi schimbul de experienţă între Statele membre.

Mai mult
©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida