Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
21.12.2017
36,3 milioane de euro - asistenţă UE Moldovei pentru crearea locurilor de muncă şi o administraţie publică consolidată
Cuvinte cheie: asistenţă externă, ,
Acces: On-line
Pentru continuarea suportului bugetar și în anul 2018, va fi important ca RM să-și intensifice eforturile privind obținerea rezultatelor în lupta cu corupția la nivel înalt și în asigurarea independenței și responsabilizării sectorului judiciar

Mai multe locuri de muncă, exporturi spre UE în creștere, o administrație publică consolidată, servicii de poliție îmbunătățite și o dezvoltare rurală accelerată: acestea sunt obiectivele asistenței acordate astăzi de Uniunea Europeană Republicii Moldova. În acest sens, UE a pus la dizpoziția bugetului Republicii Moldova suma de 36,3 milioane euro.

Autoritățile Republicii Moldova au fost de acord să utilizeze aceste fonduri pentru a sprijini următoarele acțiuni:

 • Implementarea acordului DCFTA (Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător) între UE și Republica Moldova,
 • Reforma Poliției,
 • Reformele Politicii Finanțelor Publice,
 • Implementarea Liberalizării Regimului de Vize cu Europa,
 • Dezvoltarea Rurală și a Agriculturii în Republica Moldova (ENPARD).

Înainte ca aceste sume să devina diponibile, Guvernul Republicii Moldova a trebuit să îndeplinească condițiile și să obțină rezultate în cadrul celor cinci programe. Sumele disbursate astăzi nu corespund sumei totale solicitate de autoritățile din Republica Moldova. Decizia de a efectua o plată de 36,3 milioane euro din 47 milioane euro (eligibile) reflectă îndeplinirea parțială a condițiilor prevăzute în acordurile dintre UE și autoritățile din Republica Moldova.

Astfel, RepublicaMoldova a utilizat asistența acordată de UE pentru a obține următoarele rezultate:

 • a realizat unele dintre reformele sectoriale stipulate în acordurile de asistență bugetară cu UE reciproc obligatorii:
  • Privind Dezvoltarea Rurală și a Agriculturii (ENPARD), Republica Moldova a îmbunătățit competitivitatea sectorului agro-alimentar, sprijinind investițiile în ferme agricole, crearea grupurilor de producători și a acordat sprijin unităților agro-alimentare în comerțul realizat cu UE. De asemenea, sprijinul acordat de UE a ajutat producătorii agricoli să respecte standardele de calitate europene și internaționale privind siguranța alimentelor.
  • Privind DCFTA, au fost adoptate măsuri legislative importante ce țin de supravegherea pieței pentru a se asigura că produsele de pe piața moldovenească respectă cele mai înalte standarde pentru consumatorii și lucrătorii din Republica Moldova și pentru a asigura protecția mediului, siguranța și echitatea procesului comercial. Suplimentar, programul a stimulat crearea locurilor de muncă și realizarea misiunilor pentru creșterea exporturilor, organizate pentru întreprinderile din Republica Moldova, precum și vizite la fața locului efectuate de către investitorii străini.
  • Planul de Acțiuni privind Liberalizarea Regimului de Vize: asistența acordată de UE a contribuit la ameliorarea funcționării schimbului de informații pentru gestionarea migrației și a frontierelor, la consolidarea cooperării cu statele membre ale UE privind aceste subiecte și la consolidarea capacităților Republicii Moldovei de a lupta cu traficul de ființe umane și crima organizată.
  • În primul an al programului de asistență bugetară pentru poliție, au fost implementate proiecte-pilot privind activitatea polițienească comunitară în patru inspectorate de poliție (Chișinău, Anenii Noi, Sângerei și Cahul),  care au fost monitorizate îndeaproape de către organizațiile societății civile și comunitatea internațională.
 • a progresat cu privire la modalitatea de gestionare a finanțelor publice și la pregătirea bugetului într-un mod mai transparent. Datorită sprijinului acordat de UE, autoritățile au îmbunătățit accesul cetățenilor la informații privind bugetul de stat, elaborând un buget al cetățeanului. Acestea au îmbunătățit și măsurile de control, precum și raportarea cheltuielilor și consolidarea gestionării datoriei de stat. De asemenea, Curtea de Conturi a luat măsuri pentru ca auditul pe care îl realizează să fie mai eficace.
 • a înregistrat un progres semnificativ cu privire la implementarea unei politici macroeconomice orientate spre stabilitate, inclusiv implementarea reformelor structurale privind stabilizarea și o mai bună reglementare a sectorului bancar în conformitate cu programul FMI implementat în prezent.

Uniunea Europeană va continua să aplice, precum a facut și în trecut, o puternică condiționalitate în cadrul asistenței financiare pe care o acordă concentrându-se pe sectoarele de activitate care generează beneficii directe cetățenilor Republicii Moldova. Pentru continuarea suportului bugetar și în anul 2018, va fi important ca Republica Moldova să-și intensifice eforturile privind obținerea rezultatelor în lupta cu corupția la nivel înalt și în asigurarea independenței și responsabilizării sectorului judiciar. De asemenea, Republica Moldova va trebui să asigure respectarea tuturor mecanismelor democratice. Și în cele din urmă, o implementare corespunzătoare continuă a acordului cu FMI și realizarea reformelor asupra cărora părțile au căzut de acord în cadrul contractelor de suport bugetar vor fi foarte importante.

actual
   05.04.2018  Raportul pentru RM privind implementarea AA 31,03.2017 Consiliul de Asociere UE-Republica Moldova

10,03.2017 Raportul pentru Moldova privind implementarea Acordului de Asociere
14-15.12.2016 Cea de-a  3-a reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere UE – RM

17-20.10..2016 Reuniunea Comitetului de Asociere RM-UE şi Reuniunea Comitetului de Asociere RM-UE în configuraţie comerţ.
26.09.2016 Semnarea  Acordului  de finanţare  RM şi UE privind Programul de suport pentru reforma administraţiei publice în RM. 
1.07.2016 A intrat în vigoare Acordul de Asociere  RM-UE
18.05.2016 Cea de-a 2-a reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere UE-RM

10.05.2016 Prima Reuniune a Platformei societății civile UE-RM
14.03.2016 A 2-a reuniune a Consiliului de Asociere UE-Moldova
15.02.2016 Concluziile Consiliului UE privind RM
21.01.2016 Rezoluţia Parlamentului European privind AA?DCFTA
19.10.2015 Prima reuniune a Comitetului de Asociere RM-UE
21- 22.09.2015
Prima reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere  UE+RM
Declaraţia finală şi recomandările

20+21.05.2015
Cel de-al IV-lea summit al Parteneriatului Estic de la Riga

Prima Conferință Media a Parteneriatului Estic
Conferința Societății Civile
Forumul de Afaceri

21.05.2015 Lansarea Facilitatii Zonei de Comerț Liber Aprofundat și Cuprinzător pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii

26.03.2015 Semnarea Acordului de finanţare privind implementarea Programului ENPARD Moldova
– Suport pentru agricultură şi dezvoltarea rurală.

18.03.2015 Semnarea Acordului UE-RM privind participarea RM la Programul UE „Europa Creativă”

Textuk ACORDului, MO al RM , 1.05.2015

16.03.2015 Prima reuniune a Consiliului de Asociere RM-UE

17.12.2014  Parlamentul European a votat deschiderea pieţei UE pentru mere, struguri şi prune moldoveneşti
Regulament
19.11.2014 - Semnarea Memorandumului de înţelegere privind suportul oferit RM pentru perioada 2014-2017
şi Acordului privind finanţarea Programului de susţinere pentru crearea Zonei de Liber Schimb
Cadrul unic de sprijin acordat de UE pentru Republica Moldova (2014-2017)
13.11.2014  -Parlamentul European a ratificat Acordul de Asociere UE-RM

06.11.2014  -Semnarea Memorandumului  de înţelegere privind suportul oferit RM pentru perioada 2014-2017
10.10.2014  - Planul naţional de acţiuni pentru implementarea AA RM-UE în perioada 2014-2016
29.09.2014 - Semnarea Acordului UE-RM privind participarea RM la Programul pentru Competitivitatea Întreprinderilor şi a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (COSME).
1.09.2014 -  intrarea în vigoare a Acordului de Asociere
29.07.2014 UE susţine reformele-cheie în Republica Moldova
1.07.2014 - Semnarea Acordului de Asociere la Programul european pentru cercetare-inovare Orizont 2020

ACORD între RM şi UE privind participarea RM la Programul-cadru al UE pentru cercetare şi inovare (2014-2020) - Orizont 2020

27.06.2014 Semnarea Acordului de Asociere
TEXTUL Acordului de Asociere UE - RM
AGENDA de Asociere UE-RM
Ratificarea AA  MD - 2.07.2014, UE - 13.11.2014

26.06.2014 Reuniunea a 16-a a Consiliului de Cooperare UE-Moldova
19-20.06.2014 UE-Moldova Forum 2014, Bălţi
5-12.06.2014 Moldova Business Week 2014 /
Conferinţa Internaţională a Investitorilor Moldova-UE

10.05.2014, 17.05.2014  - Zilele Europei în RM
28.04.2014 -Liberalizarea vizelor
                    08.04.2014   -Publicarea în Jurmal Oficial al UE
                    O3.04.2014 Pasul oficial FINAL..
                    14.03.2014 - Consiliul UE a decis ..
                    27.02.2014 Parlamentul UE a decis..
27.03.2014 Adoptarea "Pachetuuil de vecinătate" 2014
Raportul PEV pentru 2013 privind MOLDOVA

25-26.03.2014
Cea de-a 18-a reuniune a Comitetului de Cooperare Parlamentară UE-RM


23.01.2014
- Conferinţa Miniştrilor Agriculturii din statele Parteneriatul Estic şi ale UE

16.01.2014  Prima rundă de consultări pe marginea Agendei de Asociere cu UE

Acordul de Asociere

TEXTUL Acordului de Asociere UE - RM

Monitor Oficial, 18.07.2014, Nr. 185-199 

Jurnal Oficial al UE
L 260, 30.8.2014,
p. 4-738


AGENDA de Asociere

GHIDUL AA
Ghid succint al AA
Ghidul AA/ZLSAC
Ghid ZLSAC
Prevederile AA: Ghid

AA - Mituri şi fapte
 
NEGOCIERILE

PARAFAREA (29.11.2013)
SEMNAREA (27.06.2014)

RATIFICAREA

Aplicarea cu titlu provizoriu (1.09.2014)

Intrarea în vigoare
1.07.2016

 

IMPLEMENTAREA 2014-2016

Planul naţional de acţiuni
MO, 10.10.2014
actualizat MO., 12.10.2015

Programul legislativ de realizare a angajamentelor de transpunere asumate în cadrul i 2015–2016
MO 04.09.2015

MONITORIZARE

Raporul de Progres
01.2016
Raportul Guvernului
Raportul Euromonitor
Raportul IPRE
Modulul Agora
 
BENEFICIIELE Beneficiile  AA UE - RM
 
NOUTĂŢI DOCUMENTE
Audiovizual

12.06.2014


 
15.05.2014


 
14.06.2013


 
13.12.2012 Semnarea Acordului-cadru privind participarea la operaţiunile UE de gestionare a crizelor

29-30.11.2012  Vizita Preşedintelui Comisiei Europene, Jose Manuel Barroso în Republica Moldova


 
27.06.2012 Semnarea Acordului de amendare a Acordului RM-UE privind facilitarea regimului de vize

26.06.2012

Semnarea Acordului privid Spaţiul Aerian Comun între UE şi statele sale membre şi RM şi Acordului între RM şi UE cu privire la protecţia indicaţiilor geografice ale produselor agricole şi alimentare/ Reuniunea a 14-a Consiliului de Cooperare UE-Moldova

 
27.04.2012 Declaraţii comune de presă de Herman Van Rompuy, Preşedintele Consiliului European şi Nicolae Timofti, preşedintele RM în urma întâlnirii lor în cadrul Consiliului European


Briefing de presă comun de către José Manuel Barroso, preşedintele CE şi Nicolae Timofti, preşedintele Republicii Moldova


 
6.03.2012  Semnarea unui acord pentru implementarea primei faze a Programului Complex de Consolidare Instituţională
10.01.2012 Semnarea  Acordului de finanţare dintre Guvernul RM şi UE


 
 ©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida