Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
06.03.2012
Acordul de finanţare a Republicii Moldova din partea Comisiei Europene în mărime de 14 milioane euro
Acordul prevede demararea  primei faze de implementare a Programului Complex de Consolidare Instituţională, în cadrul căreia ţara noastră va beneficia de un suport din partea UE în valoare de 14 milioane euro, valoarea totală a Programului fiind de 41,6 milioane euro.
Prim-ministrul Vlad FILAT şi Ambasadorul Dirk SCHUEBEL, şeful Delegaţiei UE la Chişinău, au semnat astăzi Acordul de finanţare a Republicii Moldova din partea Comisiei Europene în mărime de 14 milioane euro 

Vlad FILAT a menţionat, în cadrul ceremoniei respective, că evenimentul în cauză se înscrie perfect în relaţiile de colaborare în continuă ascensiune dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană.

„Programul are ca şi obiectiv consolidarea instituţională a unui număr limitat de instituţii centrale cheie în procesul de negociere şi implementare a Acordului de Asociere, inclusiv a Acordului de Comerţ Liber Aprofundat şi Cuprinzător şi a Acordului privind liberalizarea regimului de vize", a precizat Prim-ministrul.

Acordul prevede demararea  primei faze de implementare a Programului Complex de Consolidare Instituţională, în cadrul căreia ţara noastră va beneficia de un suport din partea UE în valoare de 14 milioane euro, valoarea totală a Programului fiind de 41,6 milioane euro.

Instituţiile vizate vor beneficia de suport în elaborarea şi revizuirea politicilor naţionale, a legislaţiei primare şi secundare în domeniul reformei administraţiei publice, justiţiei şi afacerilor interne, creării Zonei de Comerţ Liber Aprofundat şi Cuprinzător cu Uniunea Europeană etc.

Printre instituţiile de bază care vor beneficia de suport se numără: Cancelaria de Stat, Ministerul Finanţelor şi Agenţia Achiziţii Publice (la componenta „reforma administraţiei publice"); Ministerul Afacerilor Interne, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, Procuratura Generală (la componenta „statul de drept, respectarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale"); precum şi Ministerul Economiei, Agenţia Naţională pentru Protecţia Concurenţei, Agenţia de Stat pentru Proprietate Intelectuală, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Inspectoratul General pentru Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer, Agenţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Produselor Alimentare, Serviciul Sănătate Publică a Ministerului Sănătăţii - în cadrul componentei „pregătirea pentru viitorul Acord de Comerţ Liber Aprofundat şi Cuprinzător".

De menţionat că implementarea Acordului implică şi co-finanţare din partea Guvernului Republicii Moldova - 20% din costul componentei investiţionale, care va fi estimată în procesul de definire a proiectelor concrete spre finanţare din acest Program.

Prim-ministrul a exprimat gratitudine Uniunii Europene pentru suportul constant acordat Republicii Moldova şi Ambasadorului Dirk SCHUEBEL personal pentru contribuţia importantă la dezvoltarea continuă a relaţiilor moldo-comunitare.

La rîndul său, şeful Delegaţiei UE la Chişinău a reconfirmat că Uniunea Europeană va susţine şi în continuare Republica Moldova în realizarea obiectivelor de integrare europeană, iar Acordul semnat astăzi este încă o dovadă în acest sens.

Oficialul a precizat că prima fază de implementare a Programului Complex de Consolidare Instituţională va conţine asistenţă tehnică, programe TWINING, dar şi grant-uri din partea UE pentru perfecţionarea nivelului profesional al instituţiilor Republicii Moldova în scopul pregătirii către etapa de implementare a celor 3 acorduri de bază negociate la această etapă de către Republica Moldova şi UE: Acordul de Asociere, Acordul privind crearea Zonei de Comerţ Liber Aprofundat şi Cuprinzător şi Acordul privind liberalizarea regimului de vize.

„Acest program este deschis pentru co-finanţare şi mai multe ţări-membre ale UE deja au exprimat disponibilitatea de a se alătura acestui proces", a mai menţionat Dirk SCHUEBEL.
 
actual
   05.04.2018  Raportul pentru RM privind implementarea AA 31,03.2017 Consiliul de Asociere UE-Republica Moldova

10,03.2017 Raportul pentru Moldova privind implementarea Acordului de Asociere
14-15.12.2016 Cea de-a  3-a reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere UE – RM

17-20.10..2016 Reuniunea Comitetului de Asociere RM-UE şi Reuniunea Comitetului de Asociere RM-UE în configuraţie comerţ.
26.09.2016 Semnarea  Acordului  de finanţare  RM şi UE privind Programul de suport pentru reforma administraţiei publice în RM. 
1.07.2016 A intrat în vigoare Acordul de Asociere  RM-UE
18.05.2016 Cea de-a 2-a reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere UE-RM

10.05.2016 Prima Reuniune a Platformei societății civile UE-RM
14.03.2016 A 2-a reuniune a Consiliului de Asociere UE-Moldova
15.02.2016 Concluziile Consiliului UE privind RM
21.01.2016 Rezoluţia Parlamentului European privind AA?DCFTA
19.10.2015 Prima reuniune a Comitetului de Asociere RM-UE
21- 22.09.2015
Prima reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere  UE+RM
Declaraţia finală şi recomandările

20+21.05.2015
Cel de-al IV-lea summit al Parteneriatului Estic de la Riga

Prima Conferință Media a Parteneriatului Estic
Conferința Societății Civile
Forumul de Afaceri

21.05.2015 Lansarea Facilitatii Zonei de Comerț Liber Aprofundat și Cuprinzător pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii

26.03.2015 Semnarea Acordului de finanţare privind implementarea Programului ENPARD Moldova
– Suport pentru agricultură şi dezvoltarea rurală.

18.03.2015 Semnarea Acordului UE-RM privind participarea RM la Programul UE „Europa Creativă”

Textuk ACORDului, MO al RM , 1.05.2015

16.03.2015 Prima reuniune a Consiliului de Asociere RM-UE

17.12.2014  Parlamentul European a votat deschiderea pieţei UE pentru mere, struguri şi prune moldoveneşti
Regulament
19.11.2014 - Semnarea Memorandumului de înţelegere privind suportul oferit RM pentru perioada 2014-2017
şi Acordului privind finanţarea Programului de susţinere pentru crearea Zonei de Liber Schimb
Cadrul unic de sprijin acordat de UE pentru Republica Moldova (2014-2017)
13.11.2014  -Parlamentul European a ratificat Acordul de Asociere UE-RM

06.11.2014  -Semnarea Memorandumului  de înţelegere privind suportul oferit RM pentru perioada 2014-2017
10.10.2014  - Planul naţional de acţiuni pentru implementarea AA RM-UE în perioada 2014-2016
29.09.2014 - Semnarea Acordului UE-RM privind participarea RM la Programul pentru Competitivitatea Întreprinderilor şi a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (COSME).
1.09.2014 -  intrarea în vigoare a Acordului de Asociere
29.07.2014 UE susţine reformele-cheie în Republica Moldova
1.07.2014 - Semnarea Acordului de Asociere la Programul european pentru cercetare-inovare Orizont 2020

ACORD între RM şi UE privind participarea RM la Programul-cadru al UE pentru cercetare şi inovare (2014-2020) - Orizont 2020

27.06.2014 Semnarea Acordului de Asociere
TEXTUL Acordului de Asociere UE - RM
AGENDA de Asociere UE-RM
Ratificarea AA  MD - 2.07.2014, UE - 13.11.2014

26.06.2014 Reuniunea a 16-a a Consiliului de Cooperare UE-Moldova
19-20.06.2014 UE-Moldova Forum 2014, Bălţi
5-12.06.2014 Moldova Business Week 2014 /
Conferinţa Internaţională a Investitorilor Moldova-UE

10.05.2014, 17.05.2014  - Zilele Europei în RM
28.04.2014 -Liberalizarea vizelor
                    08.04.2014   -Publicarea în Jurmal Oficial al UE
                    O3.04.2014 Pasul oficial FINAL..
                    14.03.2014 - Consiliul UE a decis ..
                    27.02.2014 Parlamentul UE a decis..
27.03.2014 Adoptarea "Pachetuuil de vecinătate" 2014
Raportul PEV pentru 2013 privind MOLDOVA

25-26.03.2014
Cea de-a 18-a reuniune a Comitetului de Cooperare Parlamentară UE-RM


23.01.2014
- Conferinţa Miniştrilor Agriculturii din statele Parteneriatul Estic şi ale UE

16.01.2014  Prima rundă de consultări pe marginea Agendei de Asociere cu UE

Acordul de Asociere

TEXTUL Acordului de Asociere UE - RM

Monitor Oficial, 18.07.2014, Nr. 185-199 

Jurnal Oficial al UE
L 260, 30.8.2014,
p. 4-738


AGENDA de Asociere

GHIDUL AA
Ghid succint al AA
Ghidul AA/ZLSAC
Ghid ZLSAC
Prevederile AA: Ghid

AA - Mituri şi fapte
 
NEGOCIERILE

PARAFAREA (29.11.2013)
SEMNAREA (27.06.2014)

RATIFICAREA

Aplicarea cu titlu provizoriu (1.09.2014)

Intrarea în vigoare
1.07.2016

 

IMPLEMENTAREA 2014-2016

Planul naţional de acţiuni
MO, 10.10.2014
actualizat MO., 12.10.2015

Programul legislativ de realizare a angajamentelor de transpunere asumate în cadrul i 2015–2016
MO 04.09.2015

MONITORIZARE

Raporul de Progres
01.2016
Raportul Guvernului
Raportul Euromonitor
Raportul IPRE
Modulul Agora
 
BENEFICIIELE Beneficiile  AA UE - RM
 
NOUTĂŢI DOCUMENTE
Audiovizual

12.06.2014


 
15.05.2014


 
14.06.2013


 
13.12.2012 Semnarea Acordului-cadru privind participarea la operaţiunile UE de gestionare a crizelor

29-30.11.2012  Vizita Preşedintelui Comisiei Europene, Jose Manuel Barroso în Republica Moldova


 
27.06.2012 Semnarea Acordului de amendare a Acordului RM-UE privind facilitarea regimului de vize

26.06.2012

Semnarea Acordului privid Spaţiul Aerian Comun între UE şi statele sale membre şi RM şi Acordului între RM şi UE cu privire la protecţia indicaţiilor geografice ale produselor agricole şi alimentare/ Reuniunea a 14-a Consiliului de Cooperare UE-Moldova

 
27.04.2012 Declaraţii comune de presă de Herman Van Rompuy, Preşedintele Consiliului European şi Nicolae Timofti, preşedintele RM în urma întâlnirii lor în cadrul Consiliului European


Briefing de presă comun de către José Manuel Barroso, preşedintele CE şi Nicolae Timofti, preşedintele Republicii Moldova


 
6.03.2012  Semnarea unui acord pentru implementarea primei faze a Programului Complex de Consolidare Instituţională
10.01.2012 Semnarea  Acordului de finanţare dintre Guvernul RM şi UE


 
 ©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida