Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
26.01.2018
Sursa: EUBAM
Cea de-a 29-a reuniune a Consiliului Consultativ al EUBAM
Uniunea Europeană își reconfirmă angajamentul de a asista autoritățile atât din Republica Moldova cât și din Ucraina.
Cea de-a 29-a reuniune a Consiliului Consultativ al EUBAM a salutat prelungirea mandatului EUBAM cu încă trei ani, de la 1 decembrie 2017 până la 30 noiembrie 2020, și numirea lui Slawomir Pichor în calitate de Șef al Misiunii. Prin aceasta, Uniunea Europeană își reconfirmă angajamentul de a asista autoritățile atât din Republica Moldova cât și din Ucraina.

Președintele Consiliului Consultativ, Ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova, E.S. Peter Michalko, a declarat: ”Sunt încântat de faptul că Misiunea EUBAM a intrat într-o nouă fază în activitatea sa și îl felicit încă o dată pe noul Șef al Misiunii, Slawomir Pichor, pentru numirea sa. În următorii câțiva ani, EUBAM se va concentra în continuare asupra acordării asistenței tehnice în procesul de reglementare a conflictului transnistrean. În plus, accentul său pe combaterea criminalității transfrontaliere va continua în cadrul noului mandat, precum și acordarea asistenței autorităților competente din Moldova şi Ucraina, pentru implementarea completă a sistemelor legate de managementul integrat al frontierelor. Aceasta va facilita în continuare călătoriile de afaceri şi din sectorul privat între cele două țări.” Reprezentantul Delegației Uniunii Europene în Ucraina, Stephan Dahlgren, a adăugat că ”Uniunea Europeană sprijină lucrările de îmbunătățire a punctelor de trecere a frontierei moldo-ucrainene în valoare totală de 10 milioane de euro pentru următorii doi ani. Asistența din partea EUBAM va contribui la asigurarea implementării gestionării comune a frontierei la punctele de trecere a frontierei din Kuciurgan, Reni și Palanca.”

În adresarea sa, Slawomir Pichor, noul Şef al Misiunii EUBAM, și-a exprimat recunoștința pentru oferirea oportunității de a fi Şef al Misiunii EUBAM la începutul unui nou mandat: ”Vreau să îmi exprim recunoştinţa către predecesorii mei care au realizat o activitate excelentă, fapt ce îmi permite să mă bazez pe realizările lor. Priorităţile mele principale sunt contribuirea la o schimbare calitativă în procesul de gestionare a frontierelor şi oferirea suportului tehnic în procesul de reglementare transnistrean.”

Tatiana Molcean, Secretar de Stat, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova, a menționat: ”Printre cele mai mari realizări ale anului 2017, dorim să subliniem organizarea controlului în comun la punctele de trecere a frontierei de stat moldo-ucrainene „Kuciurgan-Pervomaisc” şi „Palanca-Maiaki-Udobnoe”. Este îmbucurător să observăm că există spaţiu pentru îmbunătăţirea şi extinderea mecanismelor de control comun la frontieră. Suntem recunoscători Misiunii EUBAM pentru expertiza oferită pe parcursul dezvoltării mai multor proiecte-pilot. Cunoaşterea situației şi rolul său de liant între Republica Moldova şi Ucraina trebuie menţinută.”

Serhii Saienko, adjunctul Directorului General, Direcția Generală pentru Uniunea Europeană, Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei, și-a exprimat doleanța ca EUBAM să coordoneze, după caz, acțiunile privind Managementul Integrat al Frontierelor (MIF) în colaborare cu EUAM (Misiunea UE de Consiliere în Ucraina). De asemenea, Ucraina salută stabilirea în 2017 a punctului comun de trecere a frontierei Palanca și ar fi bucuroasă să vadă, de asemenea, contribuția EUBAM în modernizarea și actualizarea tehnică în punctele de trecere a frontierei Kuciurgan și Reni.

Reuniunea Consiliului Consultativ a întrunit reprezentați ai ministerelor de externe, agențiilor vamale, de frontieră și de aplicare a legii din Republica Moldova și Ucraina, Delegațiilor Uniunii Europene în Republica Moldova și Ucraina, Comisiei Europene, Organizației Internaționale pentru Migrație, Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa și Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare. Următoarea reuniune va avea loc la Odessa în iunie, 2018.
 

Informaţii suplimentare

 

actual
   05.04.2018  Raportul pentru RM privind implementarea AA 31,03.2017 Consiliul de Asociere UE-Republica Moldova

10,03.2017 Raportul pentru Moldova privind implementarea Acordului de Asociere
14-15.12.2016 Cea de-a  3-a reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere UE – RM

17-20.10..2016 Reuniunea Comitetului de Asociere RM-UE şi Reuniunea Comitetului de Asociere RM-UE în configuraţie comerţ.
26.09.2016 Semnarea  Acordului  de finanţare  RM şi UE privind Programul de suport pentru reforma administraţiei publice în RM. 
1.07.2016 A intrat în vigoare Acordul de Asociere  RM-UE
18.05.2016 Cea de-a 2-a reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere UE-RM

10.05.2016 Prima Reuniune a Platformei societății civile UE-RM
14.03.2016 A 2-a reuniune a Consiliului de Asociere UE-Moldova
15.02.2016 Concluziile Consiliului UE privind RM
21.01.2016 Rezoluţia Parlamentului European privind AA?DCFTA
19.10.2015 Prima reuniune a Comitetului de Asociere RM-UE
21- 22.09.2015
Prima reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere  UE+RM
Declaraţia finală şi recomandările

20+21.05.2015
Cel de-al IV-lea summit al Parteneriatului Estic de la Riga

Prima Conferință Media a Parteneriatului Estic
Conferința Societății Civile
Forumul de Afaceri

21.05.2015 Lansarea Facilitatii Zonei de Comerț Liber Aprofundat și Cuprinzător pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii

26.03.2015 Semnarea Acordului de finanţare privind implementarea Programului ENPARD Moldova
– Suport pentru agricultură şi dezvoltarea rurală.

18.03.2015 Semnarea Acordului UE-RM privind participarea RM la Programul UE „Europa Creativă”

Textuk ACORDului, MO al RM , 1.05.2015

16.03.2015 Prima reuniune a Consiliului de Asociere RM-UE

17.12.2014  Parlamentul European a votat deschiderea pieţei UE pentru mere, struguri şi prune moldoveneşti
Regulament
19.11.2014 - Semnarea Memorandumului de înţelegere privind suportul oferit RM pentru perioada 2014-2017
şi Acordului privind finanţarea Programului de susţinere pentru crearea Zonei de Liber Schimb
Cadrul unic de sprijin acordat de UE pentru Republica Moldova (2014-2017)
13.11.2014  -Parlamentul European a ratificat Acordul de Asociere UE-RM

06.11.2014  -Semnarea Memorandumului  de înţelegere privind suportul oferit RM pentru perioada 2014-2017
10.10.2014  - Planul naţional de acţiuni pentru implementarea AA RM-UE în perioada 2014-2016
29.09.2014 - Semnarea Acordului UE-RM privind participarea RM la Programul pentru Competitivitatea Întreprinderilor şi a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (COSME).
1.09.2014 -  intrarea în vigoare a Acordului de Asociere
29.07.2014 UE susţine reformele-cheie în Republica Moldova
1.07.2014 - Semnarea Acordului de Asociere la Programul european pentru cercetare-inovare Orizont 2020

ACORD între RM şi UE privind participarea RM la Programul-cadru al UE pentru cercetare şi inovare (2014-2020) - Orizont 2020

27.06.2014 Semnarea Acordului de Asociere
TEXTUL Acordului de Asociere UE - RM
AGENDA de Asociere UE-RM
Ratificarea AA  MD - 2.07.2014, UE - 13.11.2014

26.06.2014 Reuniunea a 16-a a Consiliului de Cooperare UE-Moldova
19-20.06.2014 UE-Moldova Forum 2014, Bălţi
5-12.06.2014 Moldova Business Week 2014 /
Conferinţa Internaţională a Investitorilor Moldova-UE

10.05.2014, 17.05.2014  - Zilele Europei în RM
28.04.2014 -Liberalizarea vizelor
                    08.04.2014   -Publicarea în Jurmal Oficial al UE
                    O3.04.2014 Pasul oficial FINAL..
                    14.03.2014 - Consiliul UE a decis ..
                    27.02.2014 Parlamentul UE a decis..
27.03.2014 Adoptarea "Pachetuuil de vecinătate" 2014
Raportul PEV pentru 2013 privind MOLDOVA

25-26.03.2014
Cea de-a 18-a reuniune a Comitetului de Cooperare Parlamentară UE-RM


23.01.2014
- Conferinţa Miniştrilor Agriculturii din statele Parteneriatul Estic şi ale UE

16.01.2014  Prima rundă de consultări pe marginea Agendei de Asociere cu UE

Acordul de Asociere

TEXTUL Acordului de Asociere UE - RM

Monitor Oficial, 18.07.2014, Nr. 185-199 

Jurnal Oficial al UE
L 260, 30.8.2014,
p. 4-738


AGENDA de Asociere

GHIDUL AA
Ghid succint al AA
Ghidul AA/ZLSAC
Ghid ZLSAC
Prevederile AA: Ghid

AA - Mituri şi fapte
 
NEGOCIERILE

PARAFAREA (29.11.2013)
SEMNAREA (27.06.2014)

RATIFICAREA

Aplicarea cu titlu provizoriu (1.09.2014)

Intrarea în vigoare
1.07.2016

 

IMPLEMENTAREA 2014-2016

Planul naţional de acţiuni
MO, 10.10.2014
actualizat MO., 12.10.2015

Programul legislativ de realizare a angajamentelor de transpunere asumate în cadrul i 2015–2016
MO 04.09.2015

MONITORIZARE

Raporul de Progres
01.2016
Raportul Guvernului
Raportul Euromonitor
Raportul IPRE
Modulul Agora
 
BENEFICIIELE Beneficiile  AA UE - RM
 
NOUTĂŢI DOCUMENTE
Audiovizual

12.06.2014


 
15.05.2014


 
14.06.2013


 
13.12.2012 Semnarea Acordului-cadru privind participarea la operaţiunile UE de gestionare a crizelor

29-30.11.2012  Vizita Preşedintelui Comisiei Europene, Jose Manuel Barroso în Republica Moldova


 
27.06.2012 Semnarea Acordului de amendare a Acordului RM-UE privind facilitarea regimului de vize

26.06.2012

Semnarea Acordului privid Spaţiul Aerian Comun între UE şi statele sale membre şi RM şi Acordului între RM şi UE cu privire la protecţia indicaţiilor geografice ale produselor agricole şi alimentare/ Reuniunea a 14-a Consiliului de Cooperare UE-Moldova

 
27.04.2012 Declaraţii comune de presă de Herman Van Rompuy, Preşedintele Consiliului European şi Nicolae Timofti, preşedintele RM în urma întâlnirii lor în cadrul Consiliului European


Briefing de presă comun de către José Manuel Barroso, preşedintele CE şi Nicolae Timofti, preşedintele Republicii Moldova


 
6.03.2012  Semnarea unui acord pentru implementarea primei faze a Programului Complex de Consolidare Instituţională
10.01.2012 Semnarea  Acordului de finanţare dintre Guvernul RM şi UE


 
 ©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida