Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
27.10.2017
Programul de lucru Orizont 2020 pentru perioada 2018-2020
Comisia Europeană a anunțat astăzi modul în care intenționează să cheltuiască 30 de miliarde EUR din programul UE de finanțare a cercetării și inovării Orizont 2020, în perioada 2018-2020, inclusiv suma de 2,7 miliarde EUR pentru lansarea unui consiliu european al inovării.

Comisia Europeană a anunțat astăzi modul în care intenționează să cheltuiască 30 de miliarde EUR din programul UE de finanțare a cercetării și inovării Orizont 2020, în perioada 2018-2020, inclusiv suma de 2,7 miliarde EUR pentru lansarea unui consiliu european al inovării.

Orizont 2020, programul de 77 de miliarde EUR al UE pentru finanțarea cercetării și a inovării, sprijină excelența științifică în Europa și a contribuit la descoperiri științifice foarte mediatizate, precum descoperirea exoplanetelor și a undelor gravitaționale. În cursul următorilor 3 ani, Comisia va încerca să obțină un impact sporit al finanțării sale în domeniul cercetării, concentrându-se pe teme mai puțin numeroase, însă critice, precum migrația, securitatea, clima, energia curată și economia digitală. Programul Orizont 2020 va fi, de asemenea, orientat cu precădere către stimularea inovării revoluționare, creatoare de piețe.

Carlos Moedas, comisarul pentru cercetare, știință și inovare, a declarat: „Inteligența artificială, genetica, tehnologia blockchain: știința se află în centrul celor mai promițătoare inovații revoluționare actuale. Europa este un lider mondial în domeniul științei și tehnologiei și va juca un rol important în stimularea inovării. Comisia depune un efort concertat - inclusiv cu Consiliul European al Inovării, care face primii săi pași astăzi - pentru a oferi numeroșilor inovatori europeni o rampă de lansare pentru a deveni întreprinderi de elită la nivel mondial.”

Sprijinirea inovării revoluționare, creatoare de piețe

Încă de la începutul mandatului său, Comisia Juncker a depus eforturi susținute pentru a oferi numeroșilor antreprenori inovatori din Europa toate ocaziile de a prospera. În prezent, Comisia lansează prima fază a Consiliului European al Inovării. Între 2018 și 2020, Comisia va mobiliza 2,7 miliarde EUR din cadrul programului Orizont 2020 în sprijinul activităților de inovare de mare valoare și cu un grad ridicat de risc, pentru a crea piețele viitorului. Mai mult, Orizont 2020 va utiliza mai bine premiile sale de „spulberare a provocărilor” pentru a furniza soluții tehnice revoluționare la problemele acute cu care se confruntă cetățenii noștri.

Focalizarea asupra priorităților politice

Programul de lucru 2018-2020 își va concentra eforturile asupra unui număr mai mic de domenii cu bugete mai mari, sprijinind în mod direct prioritățile politice ale Comisiei:

  • Un viitor cu emisii scăzute de dioxid de carbon, rezilient la schimbările climatice: 3,3 miliarde EUR
  • Economia circulară: 1 miliard EUR
  • Digitalizarea și transformarea industriei și serviciilor europene: 1,7 miliarde EUR
  • O uniune a securității: 1 miliard EUR
  • Migrația: 200 de milioane EUR

Suma de 2,2 miliarde EUR va fi alocată proiectelor pentru energie curată în patru domenii interdependente: sursele de energie regenerabilă, clădirile eficiente din punct de vedere energetic, electromobilitatea și soluțiile de stocare, inclusiv 200 de milioane EUR în sprijinul elaborării și producerii în Europa a viitoarei generații de baterii electrice.

Promovarea „cercetării fundamentale”

În același timp, programul Orizont 2020 va continua să finanțeze „proiectele științifice inițiate din curiozitate” (denumite adesea „cercetare fundamentală” sau „cercetare de frontieră”). Programul anual de lucru al Consiliului European pentru Cercetare pentru anul 2018, adoptat în luna august, va oferi un sprijin în valoare de aproape 1,86 miliarde EUR cercetătorilor de excelență. Acțiunile Marie Skłodowska-Curie, care finanțează burse pentru cercetători în toate etapele carierei lor, vor primi un stimulent total de 2,9 miliarde EUR pe parcursul a trei ani.

Intensificarea cooperării internaționale

Noul program de lucru consolidează, de asemenea, cooperarea internațională în domeniul cercetării și inovării. El va investi peste 1 miliard EUR în 30 de inițiative emblematice în domenii de interes reciproc. Exemplele includ colaborarea cu Canada privind medicina personalizată, cu SUA, Japonia, Coreea de Sud, Singapore și Australia privind automatizarea transporturilor rutiere, cu India privind provocările legate de apă și cu țările africane pe tema securității alimentare și a surselor de energie regenerabilă.

Răspândirea excelenței

Între 2018 și 2020, o sumă de 460 de milioane EUR din cadrul programului Orizont 2020 va fi alocată în mod specific pentru a sprijini statele membre și țările asociate care nu au participat încă la program la potențialul lor maxim. Obiectivul este de a profita de zonele de excelență neexploatate din Europa și dincolo de granițele acesteia. În plus, programul continuă să promoveze, de asemenea, sinergii mai strânse cu fondurile structurale și de investiții europene.

Simplificarea în continuare a normelor de participare

O altă noutate o reprezintă introducerea unui proiect-pilot de finanțare forfetară, o abordare nouă și mai simplă pentru acordarea unui sprijin financiar participanților. Aceasta va deplasa atenția controalelor ex-ante de la verificările financiare către conținutul științifico-tehnic al proiectelor.

Știința deschisă

Programul marchează o schimbare importantă în promovarea științei deschise prin tranziția de la publicarea rezultatelor cercetării în publicații științifice către împărtășirea mai rapidă a cunoștințelor în cursul procesului de cercetare. O sumă de 2 miliarde EUR va fi direcționată către sprijinirea științei deschise, iar o sumă de 600 de milioane EUR va fi alocată pentru Cloudul european pentru știința deschisă, infrastructura europeană de date și calcului de înaltă performanță.

 

Context

Orizont 2020 este cel mai amplu program-cadru al UE dedicat cercetării și inovării de până în prezent, având un buget de 77 de miliarde EUR pentru o perioadă de șapte ani (2014-2020). Deși majoritatea activităților de cercetare și inovare sunt în curs de desfășurare sau încă nu au început, programul înregistrează deja rezultate.

Cercetătorii din cadrul programului Orizont 2020 au contribuit la descoperiri majore precum exoplanetele, bozonul Higgs și undele gravitaționale, și cel puțin 19 laureați ai Premiului Nobel au beneficiat de sprijin din partea Orizont 2020 înainte sau după obținerea premiului.

Începând cu data de 19 octombrie 2017, Orizont 2020 a finanțat, în total, peste 15 000 de granturi în valoare de peste 26,65 miliarde EUR, din care aproximativ 3,79 miliarde au fost destinate IMM-urilor. De asemenea, programul a permis întreprinderilor, în special IMM-urilor, accesul la finanțarea de risc în valoare de peste 17 milioane EUR în temeiul schemei UE de finanțare a inovatorilor „InnovFin”. Mai mult, 3 143 de cercetători științifici principali ai Consiliului European pentru Cercetare din organizațiile gazdă și 10 176 de bursieri ai acțiunilor Marie Skłodowska-Curie au beneficiat de granturi în valoare de aproximativ 4,87 miliarde EUR și, respectiv, 2,89 miliarde EUR.

Simultan cu adoptarea programului de lucru Orizont 2020 pentru perioada 2018-2020, a fost adoptat programul de lucru Euratom pentru 2018, investind 32 de milioane EUR în cercetarea privind gestionarea și eliminarea deșeurilor radioactive. Acesta va elabora, de asemenea, o foaie de parcurs a cercetării privind dezafectarea centralelor nucleare, pentru a reduce impactul asupra mediului și costurile.

 

Pentru informații suplimentare

Notă de informare: Programul de lucru Orizont 2020 pentru perioada 2018-2020

Fișă informativă: Consiliul European al Inovării

Fișă informativă: Cercetări legate de migrație

Fișă informativă: Proiectul-pilot de finanțare forfetară

Fișe informative pe țări

Site-ul internet al programului Orizont 2020 și cererile de ofertă

Portalul participanților

actual
   05.04.2018  Raportul pentru RM privind implementarea AA 31,03.2017 Consiliul de Asociere UE-Republica Moldova

10,03.2017 Raportul pentru Moldova privind implementarea Acordului de Asociere
14-15.12.2016 Cea de-a  3-a reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere UE – RM

17-20.10..2016 Reuniunea Comitetului de Asociere RM-UE şi Reuniunea Comitetului de Asociere RM-UE în configuraţie comerţ.
26.09.2016 Semnarea  Acordului  de finanţare  RM şi UE privind Programul de suport pentru reforma administraţiei publice în RM. 
1.07.2016 A intrat în vigoare Acordul de Asociere  RM-UE
18.05.2016 Cea de-a 2-a reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere UE-RM

10.05.2016 Prima Reuniune a Platformei societății civile UE-RM
14.03.2016 A 2-a reuniune a Consiliului de Asociere UE-Moldova
15.02.2016 Concluziile Consiliului UE privind RM
21.01.2016 Rezoluţia Parlamentului European privind AA?DCFTA
19.10.2015 Prima reuniune a Comitetului de Asociere RM-UE
21- 22.09.2015
Prima reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere  UE+RM
Declaraţia finală şi recomandările

20+21.05.2015
Cel de-al IV-lea summit al Parteneriatului Estic de la Riga

Prima Conferință Media a Parteneriatului Estic
Conferința Societății Civile
Forumul de Afaceri

21.05.2015 Lansarea Facilitatii Zonei de Comerț Liber Aprofundat și Cuprinzător pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii

26.03.2015 Semnarea Acordului de finanţare privind implementarea Programului ENPARD Moldova
– Suport pentru agricultură şi dezvoltarea rurală.

18.03.2015 Semnarea Acordului UE-RM privind participarea RM la Programul UE „Europa Creativă”

Textuk ACORDului, MO al RM , 1.05.2015

16.03.2015 Prima reuniune a Consiliului de Asociere RM-UE

17.12.2014  Parlamentul European a votat deschiderea pieţei UE pentru mere, struguri şi prune moldoveneşti
Regulament
19.11.2014 - Semnarea Memorandumului de înţelegere privind suportul oferit RM pentru perioada 2014-2017
şi Acordului privind finanţarea Programului de susţinere pentru crearea Zonei de Liber Schimb
Cadrul unic de sprijin acordat de UE pentru Republica Moldova (2014-2017)
13.11.2014  -Parlamentul European a ratificat Acordul de Asociere UE-RM

06.11.2014  -Semnarea Memorandumului  de înţelegere privind suportul oferit RM pentru perioada 2014-2017
10.10.2014  - Planul naţional de acţiuni pentru implementarea AA RM-UE în perioada 2014-2016
29.09.2014 - Semnarea Acordului UE-RM privind participarea RM la Programul pentru Competitivitatea Întreprinderilor şi a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (COSME).
1.09.2014 -  intrarea în vigoare a Acordului de Asociere
29.07.2014 UE susţine reformele-cheie în Republica Moldova
1.07.2014 - Semnarea Acordului de Asociere la Programul european pentru cercetare-inovare Orizont 2020

ACORD între RM şi UE privind participarea RM la Programul-cadru al UE pentru cercetare şi inovare (2014-2020) - Orizont 2020

27.06.2014 Semnarea Acordului de Asociere
TEXTUL Acordului de Asociere UE - RM
AGENDA de Asociere UE-RM
Ratificarea AA  MD - 2.07.2014, UE - 13.11.2014

26.06.2014 Reuniunea a 16-a a Consiliului de Cooperare UE-Moldova
19-20.06.2014 UE-Moldova Forum 2014, Bălţi
5-12.06.2014 Moldova Business Week 2014 /
Conferinţa Internaţională a Investitorilor Moldova-UE

10.05.2014, 17.05.2014  - Zilele Europei în RM
28.04.2014 -Liberalizarea vizelor
                    08.04.2014   -Publicarea în Jurmal Oficial al UE
                    O3.04.2014 Pasul oficial FINAL..
                    14.03.2014 - Consiliul UE a decis ..
                    27.02.2014 Parlamentul UE a decis..
27.03.2014 Adoptarea "Pachetuuil de vecinătate" 2014
Raportul PEV pentru 2013 privind MOLDOVA

25-26.03.2014
Cea de-a 18-a reuniune a Comitetului de Cooperare Parlamentară UE-RM


23.01.2014
- Conferinţa Miniştrilor Agriculturii din statele Parteneriatul Estic şi ale UE

16.01.2014  Prima rundă de consultări pe marginea Agendei de Asociere cu UE

Acordul de Asociere

TEXTUL Acordului de Asociere UE - RM

Monitor Oficial, 18.07.2014, Nr. 185-199 

Jurnal Oficial al UE
L 260, 30.8.2014,
p. 4-738


AGENDA de Asociere

GHIDUL AA
Ghid succint al AA
Ghidul AA/ZLSAC
Ghid ZLSAC
Prevederile AA: Ghid

AA - Mituri şi fapte
 
NEGOCIERILE

PARAFAREA (29.11.2013)
SEMNAREA (27.06.2014)

RATIFICAREA

Aplicarea cu titlu provizoriu (1.09.2014)

Intrarea în vigoare
1.07.2016

 

IMPLEMENTAREA 2014-2016

Planul naţional de acţiuni
MO, 10.10.2014
actualizat MO., 12.10.2015

Programul legislativ de realizare a angajamentelor de transpunere asumate în cadrul i 2015–2016
MO 04.09.2015

MONITORIZARE

Raporul de Progres
01.2016
Raportul Guvernului
Raportul Euromonitor
Raportul IPRE
Modulul Agora
 
BENEFICIIELE Beneficiile  AA UE - RM
 
NOUTĂŢI DOCUMENTE
Audiovizual

12.06.2014


 
15.05.2014


 
14.06.2013


 
13.12.2012 Semnarea Acordului-cadru privind participarea la operaţiunile UE de gestionare a crizelor

29-30.11.2012  Vizita Preşedintelui Comisiei Europene, Jose Manuel Barroso în Republica Moldova


 
27.06.2012 Semnarea Acordului de amendare a Acordului RM-UE privind facilitarea regimului de vize

26.06.2012

Semnarea Acordului privid Spaţiul Aerian Comun între UE şi statele sale membre şi RM şi Acordului între RM şi UE cu privire la protecţia indicaţiilor geografice ale produselor agricole şi alimentare/ Reuniunea a 14-a Consiliului de Cooperare UE-Moldova

 
27.04.2012 Declaraţii comune de presă de Herman Van Rompuy, Preşedintele Consiliului European şi Nicolae Timofti, preşedintele RM în urma întâlnirii lor în cadrul Consiliului European


Briefing de presă comun de către José Manuel Barroso, preşedintele CE şi Nicolae Timofti, preşedintele Republicii Moldova


 
6.03.2012  Semnarea unui acord pentru implementarea primei faze a Programului Complex de Consolidare Instituţională
10.01.2012 Semnarea  Acordului de finanţare dintre Guvernul RM şi UE


 
 ©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida