Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
16.05.2014
SPRIJINUL COMISIEI EUROPENE PENTRU REPUBLICA MOLDOVA
Comisia Europeană a prezentat un document informativ privind evoluţia relaţiilor UE-RM, cu ocazia reuniunii Comisiei Europene cu Guvernul RM, la 15 mai 2014, la Bruxelles.
tradaptare infoeuropa.md

Comisia Europeană a prezentat un document informativ privind evoluţiile relaţiilor UE-RM, cu ocazia reuniunii Comisiei Europene cu Guvernul RM, la 15 mai 2014, la Bruxelles.

Acordul de asociere incluzând o zonă de liber schimb aprofundat și cuprinzător

UE și Republica Moldova vor semna pe 27 iunie 2014 un acord de asociere care iclude Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător. Acest lucru va deschide un nou capitol în relațiile UE-Republica Moldova. Acordul subliniază în mod clar importanța pe care ambele părți o acordă valorilor fundamentale, a democrației și a statului de drept.

Acest Acord de asociere destul de ambițios va aprofunda în mod semnificativ relațiile politice și economice dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, și va oferi Moldovei posibilitatea de a participa la piața internă a UE - cea mai mare piață unică din lume de o maniera graduala. Acesta se concentrează asupra reformelor esențiale in domeniul redresarii economice și creșterii economice, guvernare și cooperare în domenii cum ar fi, de exemplu, cooperarea enrgetica, transporturile, mediul, sănătatea publica, protecția consumatorilor, educație, instruire și cel al tineretului, precum și cooperarea culturală .

UE și Republica Moldova au finalizat negocierile cu privire la prezentul Acord în iunie 2013 și l-au parafat în noiembrie 2013, în timpul summit-ului Parteneriatului Estic de la Vilnius. Pentru punerea în aplicare a Acordului de asociere în mod concertat, UE și Republica Republica Moldova vor adopta o agendă de asociere subliniind prioritățile de reformă convenite de comun acord pentru trei ani de la semnarea acordului.

Textul acordului de asociere poate fi consultat
  aici

Ca o măsură a facilita unele dintre dificultățile cu care se confruntă Republica Moldova, cu exporturile sale de vin către unele dintre piețele sale tradiționale, Comisia Europeană a propus la 25 septembrie 2013, de a deschide complet piața Uniunii Europene pentru importurile de vin din Republica Moldova înainte de aplicarea provizorie prevăzută de Acordul de Asociere și cel cu privire la Zona de Liber Schimb Aprofundat si Cuprinzator

Asistența UE pentru REPUBLICA MOLDOVA

Asistența UE pentru Republica Moldova în perioada 2007-2013 a constituit 561 milioane €.

Noul document de programare (Cadrul Unic de Sprijin), în prezent în curs de adoptare, va modela cooperarea UE cu Republica Moldova în perioada 2014-2017.

Asistența va fi acordata pentru a sprijini punerea în aplicare a noilor acorduri între Acordul de Asociere Uniunea Europeană și Republica Moldova și, incluzând și cel cu privire la Zona de Liber Schimb Aprofundat si Cuprinzător (ZLSAC). Va continua si sprijinul pentru societatea civilă va.

Cele mai recente programe de cooperare

La 6 mai 2014, Comisia Europeană a anunțat un pachet de sprijin pentru Republica Moldova, în valoare de 30 de milioane €
. Acest sprijin va ajuta instituțiile publice, cetățeni și comunitatea de afaceri să profite de beneficiile și oportunitățile oferite de Acordul de asociere cu UE, inclusiv posibilitatea de acces la piața UE.

 Programul vizează competitivitatea întreprinderilor mici, dezvoltarea legislației naționale în conformitate cu standardele de calitate ale UE și promovarea de export și investiții, oportunități de comunicare și campanii de informare cu privire la acordul comercial cu UE.

Finantarea pentru acest pachet se acordă aplicand mecanismul Noului Instrument european de vecinătate: programul umbrelă multi-țară "mai mult pentru mai mult". Acest mecanism recompensează progrese în reformele democratice, cu alocări financiare suplimentare. Alocările periodice în cadrul Programului anual de acțiune 2014, vor veni mai târziu în acest an.

 NOUL ACORD DE FINANTARE IN DOMENIUL EDUCAȚIEI ȘI FORMARII PROFESIONALE ÎN REPUBLICA MOLDOVA

Președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, și prim-ministru Republicii Moldova, Iurie Leancă, au semnat astazi (15 mai) un acord de finanțare pentru a acorda sprijini Republicii Moldova in valoare de 25 de milioane €, în scopul de a îmbunătăți educația țării și Formarea Profesională (EFP).

Obiectivul acestui program de sprijin bugetar, finanțat de UE, este de a ajuta guvernul să reformeze sistemul EFP. Constituirea unei forțe de muncă mai competente și calificate, în conformitate cu cerințele actuale și viitoare ale pieței, ar putea, reduce pe termen lung rata ridicată a șomajului și ar stimula crearea de locuri de muncă pentru creșterea competitivității economiei naționale.

 Acest program finanțat de UE va ajuta la restructurarea sistemului de EFP, în scopul de a crește eficiența și accesul la educație profesională, creșterea calității cadrelor didactice, promovarea tehnologiilor moderne de predare (cum ar fi materiale de instruire pe platforme web și baze de date digitale, literatura de specialitate și software-ul a 100% de bibliotecile instituțiilor de EFP și echipamente noi, tehnologia informației și comunicațiilor (TIC) și a materialelor de învățare digitale în rețeaua de EFP) și instruire bazata pe competențe, cu scopul de a oferi o forță de muncă competitivă pentru economia națională și regională, care ar satisface piața forței de muncă.Toate acestea au nevoie respectarea cerințelor referitoare la cantitate, cât și calitate.

 În scopul de a beneficia pe deplin de oportunitățile oferite de viitorul Acord de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (DCFTA), Republica Moldova are nevoie de o forță de muncă bine calificată. Acest program va sprijini eforturile Republicii Moldova în această direcție.

Acordul de finanțare semnat la 15 mai 2014 urmează doar la o săptămână după ce Comisia Europeană a anunțat pachetul de suport suplimentar pentru Republica Moldova în valoare de 30 de milioane € pentru a ajuta instituțiile publice, cetățeni și comunitatea de afaceri să profite de beneficiile și oportunitățile oferite de acordurile de asociere cu UE, incluzând posibilitatea accesului la piața UE (a se vedea secțiunea anterioară).


REGIM LIBERALIZAT DE VIZE PENTRU MOLDOVA

La 28 aprilie călătoriile fără viză au devenit o realitate pentru cetățenii Republicii Moldova, cu pașaport biometric


Eliminarea vizelor pentru zona Schengen permite cetățenilor Republicii Moldova care dețin un pașaport biometric să călătorească în spațiul Schengen in scopul șederilor de scurtă durată fără a avea nevoie de o viză. Acordul de facilitare a eliberării vizelor continuă să se aplice pentru deținătorii de documente de călătorie non-biometrice.

 Dialogul UE-Republica Moldova privind liberalizarea regimului de vize a fost lansat la 15 iunie 2010 iar Planul de acțiune pentru liberalizarea vizelor (VLAP) a fost prezentat autorităților moldovenești în ianuarie 2011 . Trei ani mai târziu, Republica Moldova a devenit prima țară din Parteneriatul Estic transferata pe lista țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de obligativitatea vizei.

Acest lucru arată că eforturile depuse de autoritățile Republicii Moldova au dat roade și că UE se angajează să-si respecte angajamentele. Bazându-se pe reformele de succes implementate până în prezent, este important să se asigure un progres susținut, în special în domenii cum ar fi prevenirea și lupta împotriva corupției, inclusiv cea la nivel înalt.

Numărul de cereri de scurtă ședere a vizei Schengen de la cetățenii Republicii Moldova a rămas stabil în ultimii patru ani (oscilând între 50 000 iar 55 000). În același timp, rata de refuz a cererilor de viză pentru a scăzut brusc de la 11,4% în 2010 la 4,8% în 2013.

 ENERGETICĂ: INTERCONECTORUL DE GAZ UNGHENI-IASI

O prioritate pentru îmbunătățirea securitatii aprovizionării cu gaz a Moldovei se datoreaza dependenței totale a Moldovei de importurile de energie și în special 100% de importurile de gaze si dependența de un singur furnizor. In Moldova nu există capacități de stocare, acces la GNL. Aceasta prioritate a UE se materializeaza prin construirea de link-uri suplimentare la gaze, deoarece Moldova nu are interconexiuni cu statele membre ale UE.

 Primul pas este interconectorul Iași (România) - Ungheni (Moldova). Interconectorul care are peste 42 km este prima si deocamdata unica conducta directa de conectare a Republicii Moldova cu UE și pentru prima dată în istorie Republica Moldova va fi capabila sa obțina gaz direct de la piețele UE și internaționale. "Conducta Ungheni-Iași" va avea o capacitate maximă de transport de 1 miliard de metri cubi pe an, volum care acoperă aproximativ 1/3 din consumul de gaze din Moldova. În combinare cu noile compresoare si construirea a inca 130-km, prin aceasta interconectare se vor livra gaze naturale pana la Chișinău.

UE acorda susținere atât politica, cât și financiara: La 27 august 2013, au fost lansate lucrările pentru realizarea interconectorului de gaz între Ungheni (regiunea de vest a Moldovei) si Iași (regiunea de est a României), fiind inaugurata cu participarea Comisarului UE în domeniul energiei Oettinger. Interconectorul urmeaza a fi finalizat până la jumătatea acestui an.

7 milioane € (aproximativ 25% din costurile totale) sunt furnizate prin intermediul Instrumentului Politicii Europene de Vecinătate (ENPI), Cooperare Transfrontalieră (CTF) programul Ucraina-Republica Moldova-România.
 

Informaţii suplimentare


 

 

actual
   05.04.2018  Raportul pentru RM privind implementarea AA 31,03.2017 Consiliul de Asociere UE-Republica Moldova

10,03.2017 Raportul pentru Moldova privind implementarea Acordului de Asociere
14-15.12.2016 Cea de-a  3-a reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere UE – RM

17-20.10..2016 Reuniunea Comitetului de Asociere RM-UE şi Reuniunea Comitetului de Asociere RM-UE în configuraţie comerţ.
26.09.2016 Semnarea  Acordului  de finanţare  RM şi UE privind Programul de suport pentru reforma administraţiei publice în RM. 
1.07.2016 A intrat în vigoare Acordul de Asociere  RM-UE
18.05.2016 Cea de-a 2-a reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere UE-RM

10.05.2016 Prima Reuniune a Platformei societății civile UE-RM
14.03.2016 A 2-a reuniune a Consiliului de Asociere UE-Moldova
15.02.2016 Concluziile Consiliului UE privind RM
21.01.2016 Rezoluţia Parlamentului European privind AA?DCFTA
19.10.2015 Prima reuniune a Comitetului de Asociere RM-UE
21- 22.09.2015
Prima reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere  UE+RM
Declaraţia finală şi recomandările

20+21.05.2015
Cel de-al IV-lea summit al Parteneriatului Estic de la Riga

Prima Conferință Media a Parteneriatului Estic
Conferința Societății Civile
Forumul de Afaceri

21.05.2015 Lansarea Facilitatii Zonei de Comerț Liber Aprofundat și Cuprinzător pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii

26.03.2015 Semnarea Acordului de finanţare privind implementarea Programului ENPARD Moldova
– Suport pentru agricultură şi dezvoltarea rurală.

18.03.2015 Semnarea Acordului UE-RM privind participarea RM la Programul UE „Europa Creativă”

Textuk ACORDului, MO al RM , 1.05.2015

16.03.2015 Prima reuniune a Consiliului de Asociere RM-UE

17.12.2014  Parlamentul European a votat deschiderea pieţei UE pentru mere, struguri şi prune moldoveneşti
Regulament
19.11.2014 - Semnarea Memorandumului de înţelegere privind suportul oferit RM pentru perioada 2014-2017
şi Acordului privind finanţarea Programului de susţinere pentru crearea Zonei de Liber Schimb
Cadrul unic de sprijin acordat de UE pentru Republica Moldova (2014-2017)
13.11.2014  -Parlamentul European a ratificat Acordul de Asociere UE-RM

06.11.2014  -Semnarea Memorandumului  de înţelegere privind suportul oferit RM pentru perioada 2014-2017
10.10.2014  - Planul naţional de acţiuni pentru implementarea AA RM-UE în perioada 2014-2016
29.09.2014 - Semnarea Acordului UE-RM privind participarea RM la Programul pentru Competitivitatea Întreprinderilor şi a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (COSME).
1.09.2014 -  intrarea în vigoare a Acordului de Asociere
29.07.2014 UE susţine reformele-cheie în Republica Moldova
1.07.2014 - Semnarea Acordului de Asociere la Programul european pentru cercetare-inovare Orizont 2020

ACORD între RM şi UE privind participarea RM la Programul-cadru al UE pentru cercetare şi inovare (2014-2020) - Orizont 2020

27.06.2014 Semnarea Acordului de Asociere
TEXTUL Acordului de Asociere UE - RM
AGENDA de Asociere UE-RM
Ratificarea AA  MD - 2.07.2014, UE - 13.11.2014

26.06.2014 Reuniunea a 16-a a Consiliului de Cooperare UE-Moldova
19-20.06.2014 UE-Moldova Forum 2014, Bălţi
5-12.06.2014 Moldova Business Week 2014 /
Conferinţa Internaţională a Investitorilor Moldova-UE

10.05.2014, 17.05.2014  - Zilele Europei în RM
28.04.2014 -Liberalizarea vizelor
                    08.04.2014   -Publicarea în Jurmal Oficial al UE
                    O3.04.2014 Pasul oficial FINAL..
                    14.03.2014 - Consiliul UE a decis ..
                    27.02.2014 Parlamentul UE a decis..
27.03.2014 Adoptarea "Pachetuuil de vecinătate" 2014
Raportul PEV pentru 2013 privind MOLDOVA

25-26.03.2014
Cea de-a 18-a reuniune a Comitetului de Cooperare Parlamentară UE-RM


23.01.2014
- Conferinţa Miniştrilor Agriculturii din statele Parteneriatul Estic şi ale UE

16.01.2014  Prima rundă de consultări pe marginea Agendei de Asociere cu UE

Acordul de Asociere

TEXTUL Acordului de Asociere UE - RM

Monitor Oficial, 18.07.2014, Nr. 185-199 

Jurnal Oficial al UE
L 260, 30.8.2014,
p. 4-738


AGENDA de Asociere

GHIDUL AA
Ghid succint al AA
Ghidul AA/ZLSAC
Ghid ZLSAC
Prevederile AA: Ghid

AA - Mituri şi fapte
 
NEGOCIERILE

PARAFAREA (29.11.2013)
SEMNAREA (27.06.2014)

RATIFICAREA

Aplicarea cu titlu provizoriu (1.09.2014)

Intrarea în vigoare
1.07.2016

 

IMPLEMENTAREA 2014-2016

Planul naţional de acţiuni
MO, 10.10.2014
actualizat MO., 12.10.2015

Programul legislativ de realizare a angajamentelor de transpunere asumate în cadrul i 2015–2016
MO 04.09.2015

MONITORIZARE

Raporul de Progres
01.2016
Raportul Guvernului
Raportul Euromonitor
Raportul IPRE
Modulul Agora
 
BENEFICIIELE Beneficiile  AA UE - RM
 
NOUTĂŢI DOCUMENTE
Audiovizual

12.06.2014


 
15.05.2014


 
14.06.2013


 
13.12.2012 Semnarea Acordului-cadru privind participarea la operaţiunile UE de gestionare a crizelor

29-30.11.2012  Vizita Preşedintelui Comisiei Europene, Jose Manuel Barroso în Republica Moldova


 
27.06.2012 Semnarea Acordului de amendare a Acordului RM-UE privind facilitarea regimului de vize

26.06.2012

Semnarea Acordului privid Spaţiul Aerian Comun între UE şi statele sale membre şi RM şi Acordului între RM şi UE cu privire la protecţia indicaţiilor geografice ale produselor agricole şi alimentare/ Reuniunea a 14-a Consiliului de Cooperare UE-Moldova

 
27.04.2012 Declaraţii comune de presă de Herman Van Rompuy, Preşedintele Consiliului European şi Nicolae Timofti, preşedintele RM în urma întâlnirii lor în cadrul Consiliului European


Briefing de presă comun de către José Manuel Barroso, preşedintele CE şi Nicolae Timofti, preşedintele Republicii Moldova


 
6.03.2012  Semnarea unui acord pentru implementarea primei faze a Programului Complex de Consolidare Instituţională
10.01.2012 Semnarea  Acordului de finanţare dintre Guvernul RM şi UE


 
 ©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida