Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
26.09.2016
UE aşteaptă din partea Moldovei rezultate concrete în toate domeniile
Comisarul european pentru politica de vecinătate şi negocieri pentru extindere, Johannes Hahn, reconfirmă angajamentul UE de a susține parcursul european al RM.
Reformele promovate de autorităţile Republicii Moldova şi integrarea europeană a ţării au constituit principalele subiecte ale discuției Prim-ministrului Pavel Filip cu Johannes Hahn, Comisarul european pentru politica de vecinătate şi negocieri de extindere, aflat într-o vizită de lucru la Chişinău luni, 26 septembrie.

Premierul Pavel Filip a menţionat că, datorită eforturilor depuse în ultimele luni, Moldova a revenit pe calea stabilității, reformele au accelerat, s-au obţinut multe realizări, dar mai rămân încă lucruri cheie de făcut.

În acest context, şeful Guvernului a calificat vizita Comisarului european,  Johannes Hahn, drept un moment important în relaţia RM-UE. „Pentru noi, cei din Guvern, ea reprezintă o recunoaştere a eforturilor de a repune pe făgaşul normalităţii procesul de reforme prevăzute de agenda noastră europeană, şi nu numai. Pentru cetăţeni şi partenerii externi, ea vine să semnaleze angajamentul continuu al UE pentru cooperarea cu RM şi respectiv recunoaşterea rezultatelor pozitive obţinute”, a declarat Pavel Filip.

Cei doi oficiali au convenit că următoarea etapă în activitatea autorităților va fi implementarea  pachetelor de legi importante aprobate în prima jumătate a anului şi atingerea rezultatelor vizibile. De asemenea, s-a discutat despre prioritățile pe care şi le-a stabilit Guvernul pentru perioada următoare ce vizează, inclusiv: combaterea corupției, continuarea investigării fraudei bancare, adoptarea noului cod al audiovizualului, sectorul financiar-bancar.

În cadrul discuţiilor privind dinamica valorificării oportunităţilor zonei de comerţ liber cuprinzător şi complex cu UE, Prim-ministrul Pavel Filip a salutat recenta iniţiativă a UE referitoare la Planul european de investiţii externe care va viza vecinătatea UE urmărind încurajarea investițiilor, exprimând interesul Republicii Moldova de a se implica cât mai curând în activităţile pe care le va prevedea UE pentru valorificarea acestei iniţiative.

La rândul său, Comisarul Hahn a menţionat rezultatele obţinute în implementarea Foii de parcurs şi a încurajat continuarea în acelaşi ritm susţinut a reformelor menite să aducă transformări calitative pentru cetăţenii Republicii Moldova şi să contribuie la realizarea obiectivului asocierii politice şi integrării economice a ţării noastre cu UE prevăzut de Acordul de Asociere. „A fost o realizare majoră adoptarea tuturor măsurilor convenite în Foaia de parcurs, iar implementarea acestora este probabil acum cea mai mare provocare pentru autorităţi. Uniunea Europeană aşteaptă de la Republica Moldova să livreze acum rezultate concrete, astfel încât cetăţenii să poată vedea valoarea adăugată a acestor eforturi”, a declarat oficialul european.

Referindu-se la situaţia politică din Republica Moldova, Johannes Hahn a menţionat importanţa asigurării stabilităţii. „Am făcut prima mea vizită la Chişinău atunci când am fost numit în această funcţie, în noiembrie 2014. A luat ceva timp, dar pot să spun că n-a fost vina mea, a fost din cauza situaţiei politice din Republica Moldova în ultimul an şi suntem fericiţi că acum avem o situaţie politică stabilă în ţară. Cred că aceasta este important şi relevant pentru a impulsiona dezvoltarea ţării şi desigur peste câţiva ani, când vine timpul, vor fi alegeri generale şi cetăţenii sunt invitaţi să facă alegerea”, a spus Comisarul european pentru politica de vecinătate şi negocierile de extindere.

În cadrul vizitei la Chișinău,  Comisarul pentru Politica europeană de vecinătate şi negocierile de extindere, Johannes Hahn și Premierul Pavel Filip au semnat Acordul de finanţare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Uniunea Europeană privind Programul de suport pentru reforma administraţiei publice în Republica Moldova. Acesta prevede că Uniunea Europeană va acorda Republicii Moldova asistenţă financiară în valoare de 15 milioane de euro sub formă de grant.

Obiectivul general al Acordului este de a consolida capacitatea instituțională a administrației publice centrale și locale din Republica Moldova pentru a elabora și a pune în aplicare politici cuprinzătoare și pentru a asigura furnizarea eficientă a serviciilor publice de înaltă calitate, în conformitate cu principiile europene ale administrației publice.

Acordul va fi pus în aplicare în termen de şase ani, în conformitate cu prevederile Strategiei de reformă a administrației publice pentru anii 2016 – 2020. Totodată, acest Acord își propune să sporească capacitățile administrației publice pentru realizarea angajamentelor ce derivă din Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană.

În cadrul unei conferinţe de presă, premierul Pavel Filip a declarat că la întrevederea cu oficialul european s-a discutat despre agenda de reforme şi procesul de integrare a ţării în Uniunea Europeană. „Concluzia este că am avansat atît în îndeplinirea foii de parcurs, cît şi în negocierile cu Fondul Monetar Internaţional (FMI). În continuare, ne vom axa pe implementarea în practică a pachetelor de legi adoptate, pentru a obţine rezultate vizibile”, a afirmat Filip.

„În acelaşi timp, ne vom baza pe lupta împotriva corupţiei, adoptarea unui nou Cod al Audiovizualului, reformarea sectorului financiar-bancar şi cel al administraţiei publice. Totodată, sînt foarte importante discuţiile despre noua Agendă de Asociere, întocmită pe perioada 2017-2019, aceasta reprezentînd paşii exacţi în procesul spre apropierea de UE”, a adăugat premierul.

La rîndul său, Comisarul european a confirmat determinarea UE de a sprijini R. Moldova în parcursul european. „Sîntem gata să reluăm finanţarea odată cu semnarea acordului cu FMI, ceea ce sperăm că se va întîmpla pe parcursul lunii octombrie curent. Astfel, UE aşteaptă ca R. Moldova să asigure rezultate reale şi schimbări constructive în sectorul financiar-bancar, mass-media, investigarea fraudei bancare, precum şi în reformarea și depolitizarea administraţiei publice, pentru care am oferit astăzi un suport financiar. Toate acestea sperăm să ducă la stabilizarea ţării şi îmbunătăţirea vieţii cetăţenilor”, a spus Johannes Hahn.


  întrevedere cu Președintele Parlamentului Andrian Candu

Johannes Hahn a reiterat determinarea fermă a UE de a susține eforturile concrete ale Republicii Moldova de integrare europeană, încurajând continuarea reformelor în ritm susținut. Comisarul european pentru politica de vecinătate şi negocieri de extindere a salutat îndeplinirea angajamentelor prevăzute în Foaia de parcurs și a îndemnat autoritățile la implementarea punctuală a acestora.

”Importantă este focusarea pe implementarea angajamentelor prevăzute sectorial în Foaia de parcurs. UE așteaptă de la Republica Moldova mai multe rezultate concrete pentru ca cetățenii să simtă cu adevărat efectele tuturor acestor eforturi”, a precizat Comisarul european.

Alte subiecte abordate în cadrul întrevederii au vizat diversificarea gamei de produse moldovenești, destinate exportului pe piața UE, prin valorificarea cotelor de export prevăzute de DCFTA, dezvoltarea proiectelor de interconectare energetică. Oficialii au făcut un schimb de opinii despre evoluțiile dialogului cu regiunea transnistreană și Găgăuzia, precum și contextul preelectoral din Republica Moldova.


Aceasta este a doua vizită a Comisarului european Johannes Hahn în R. Moldova. Prima vizită a oficialului european a avut loc pe 6 noiembrie 2014.
actual
   05.04.2018  Raportul pentru RM privind implementarea AA 31,03.2017 Consiliul de Asociere UE-Republica Moldova

10,03.2017 Raportul pentru Moldova privind implementarea Acordului de Asociere
14-15.12.2016 Cea de-a  3-a reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere UE – RM

17-20.10..2016 Reuniunea Comitetului de Asociere RM-UE şi Reuniunea Comitetului de Asociere RM-UE în configuraţie comerţ.
26.09.2016 Semnarea  Acordului  de finanţare  RM şi UE privind Programul de suport pentru reforma administraţiei publice în RM. 
1.07.2016 A intrat în vigoare Acordul de Asociere  RM-UE
18.05.2016 Cea de-a 2-a reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere UE-RM

10.05.2016 Prima Reuniune a Platformei societății civile UE-RM
14.03.2016 A 2-a reuniune a Consiliului de Asociere UE-Moldova
15.02.2016 Concluziile Consiliului UE privind RM
21.01.2016 Rezoluţia Parlamentului European privind AA?DCFTA
19.10.2015 Prima reuniune a Comitetului de Asociere RM-UE
21- 22.09.2015
Prima reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere  UE+RM
Declaraţia finală şi recomandările

20+21.05.2015
Cel de-al IV-lea summit al Parteneriatului Estic de la Riga

Prima Conferință Media a Parteneriatului Estic
Conferința Societății Civile
Forumul de Afaceri

21.05.2015 Lansarea Facilitatii Zonei de Comerț Liber Aprofundat și Cuprinzător pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii

26.03.2015 Semnarea Acordului de finanţare privind implementarea Programului ENPARD Moldova
– Suport pentru agricultură şi dezvoltarea rurală.

18.03.2015 Semnarea Acordului UE-RM privind participarea RM la Programul UE „Europa Creativă”

Textuk ACORDului, MO al RM , 1.05.2015

16.03.2015 Prima reuniune a Consiliului de Asociere RM-UE

17.12.2014  Parlamentul European a votat deschiderea pieţei UE pentru mere, struguri şi prune moldoveneşti
Regulament
19.11.2014 - Semnarea Memorandumului de înţelegere privind suportul oferit RM pentru perioada 2014-2017
şi Acordului privind finanţarea Programului de susţinere pentru crearea Zonei de Liber Schimb
Cadrul unic de sprijin acordat de UE pentru Republica Moldova (2014-2017)
13.11.2014  -Parlamentul European a ratificat Acordul de Asociere UE-RM

06.11.2014  -Semnarea Memorandumului  de înţelegere privind suportul oferit RM pentru perioada 2014-2017
10.10.2014  - Planul naţional de acţiuni pentru implementarea AA RM-UE în perioada 2014-2016
29.09.2014 - Semnarea Acordului UE-RM privind participarea RM la Programul pentru Competitivitatea Întreprinderilor şi a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (COSME).
1.09.2014 -  intrarea în vigoare a Acordului de Asociere
29.07.2014 UE susţine reformele-cheie în Republica Moldova
1.07.2014 - Semnarea Acordului de Asociere la Programul european pentru cercetare-inovare Orizont 2020

ACORD între RM şi UE privind participarea RM la Programul-cadru al UE pentru cercetare şi inovare (2014-2020) - Orizont 2020

27.06.2014 Semnarea Acordului de Asociere
TEXTUL Acordului de Asociere UE - RM
AGENDA de Asociere UE-RM
Ratificarea AA  MD - 2.07.2014, UE - 13.11.2014

26.06.2014 Reuniunea a 16-a a Consiliului de Cooperare UE-Moldova
19-20.06.2014 UE-Moldova Forum 2014, Bălţi
5-12.06.2014 Moldova Business Week 2014 /
Conferinţa Internaţională a Investitorilor Moldova-UE

10.05.2014, 17.05.2014  - Zilele Europei în RM
28.04.2014 -Liberalizarea vizelor
                    08.04.2014   -Publicarea în Jurmal Oficial al UE
                    O3.04.2014 Pasul oficial FINAL..
                    14.03.2014 - Consiliul UE a decis ..
                    27.02.2014 Parlamentul UE a decis..
27.03.2014 Adoptarea "Pachetuuil de vecinătate" 2014
Raportul PEV pentru 2013 privind MOLDOVA

25-26.03.2014
Cea de-a 18-a reuniune a Comitetului de Cooperare Parlamentară UE-RM


23.01.2014
- Conferinţa Miniştrilor Agriculturii din statele Parteneriatul Estic şi ale UE

16.01.2014  Prima rundă de consultări pe marginea Agendei de Asociere cu UE

Acordul de Asociere

TEXTUL Acordului de Asociere UE - RM

Monitor Oficial, 18.07.2014, Nr. 185-199 

Jurnal Oficial al UE
L 260, 30.8.2014,
p. 4-738


AGENDA de Asociere

GHIDUL AA
Ghid succint al AA
Ghidul AA/ZLSAC
Ghid ZLSAC
Prevederile AA: Ghid

AA - Mituri şi fapte
 
NEGOCIERILE

PARAFAREA (29.11.2013)
SEMNAREA (27.06.2014)

RATIFICAREA

Aplicarea cu titlu provizoriu (1.09.2014)

Intrarea în vigoare
1.07.2016

 

IMPLEMENTAREA 2014-2016

Planul naţional de acţiuni
MO, 10.10.2014
actualizat MO., 12.10.2015

Programul legislativ de realizare a angajamentelor de transpunere asumate în cadrul i 2015–2016
MO 04.09.2015

MONITORIZARE

Raporul de Progres
01.2016
Raportul Guvernului
Raportul Euromonitor
Raportul IPRE
Modulul Agora
 
BENEFICIIELE Beneficiile  AA UE - RM
 
NOUTĂŢI DOCUMENTE
Audiovizual

12.06.2014


 
15.05.2014


 
14.06.2013


 
13.12.2012 Semnarea Acordului-cadru privind participarea la operaţiunile UE de gestionare a crizelor

29-30.11.2012  Vizita Preşedintelui Comisiei Europene, Jose Manuel Barroso în Republica Moldova


 
27.06.2012 Semnarea Acordului de amendare a Acordului RM-UE privind facilitarea regimului de vize

26.06.2012

Semnarea Acordului privid Spaţiul Aerian Comun între UE şi statele sale membre şi RM şi Acordului între RM şi UE cu privire la protecţia indicaţiilor geografice ale produselor agricole şi alimentare/ Reuniunea a 14-a Consiliului de Cooperare UE-Moldova

 
27.04.2012 Declaraţii comune de presă de Herman Van Rompuy, Preşedintele Consiliului European şi Nicolae Timofti, preşedintele RM în urma întâlnirii lor în cadrul Consiliului European


Briefing de presă comun de către José Manuel Barroso, preşedintele CE şi Nicolae Timofti, preşedintele Republicii Moldova


 
6.03.2012  Semnarea unui acord pentru implementarea primei faze a Programului Complex de Consolidare Instituţională
10.01.2012 Semnarea  Acordului de finanţare dintre Guvernul RM şi UE


 
 ©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida