Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
29.07.2014
Uniunea Europeană susţine reformele-cheie în Republica Moldova
Comisia Europeană a anunțat un nou pachet anual de sprijin pentru Republica Moldova, pentru a ajuta instituțiile publice, cetățeni și comunitatea de afaceri să profite de beneficiile și oportunitățile oferite de Acordul de asociere și Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător cu UE (AA / ZLSAC ).
tradaptare infoeuropa.md

Comisia Europeană a anunțat un nou pachet anual de sprijin pentru Republica Moldova, pentru a ajuta instituțiile publice, cetățeni și comunitatea de afaceri să profite de beneficiile și oportunitățile oferite de Acordul de asociere și Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător cu UE (AA / ZLSAC ).

Štefan Füle, Comisarul pentru Extindere și Politica Europeană de Vecinătate, a declarat: "Acordul de asociere este un punct de reper în politica Parteneriatului Estic și în relația noastră cu Republica Moldova Acesta se bazează pe valori fundamentale comune și va deschide noi posibilități pentru o politică aprofundata. relații și legături economice puternice. Moldova are sprijinul nostru deplin în acest proces semnificativ și istoric. "

Noua finanțare a UE pentru Republica Moldova este destinată sprijinului modernizării instituțiilor publice cheie care pun în aplicare AA / ZLSAC, îmbunătățirii politicii finanțelor publice și de management, competitivității în afaceri și a celei comerciale din mediul rural oportunitățile comerțului cu UE și protecția minorităților și a grupurilor vulnerabile .

 Programul va contribui în continuare la asocierea politică și integrarea economică cu UE în cadrul inițiativei Parteneriatului estic. Este un prim pachet de asistență bilaterală acordată pentru Republica Moldova în conformitate cu Cadrul unic de asistență, care stabilește obiectivele și prioritățile strategice pentru viitoarea cooperare a UE-Republica Moldova în 2014-2017.

 Context

Contextul politic

Parteneriatul Estic este principalul cadru politic pentru relațiile UE-Moldova. Acesta reprezintă dimensiunea estică a Politicii Europene de Vecinătate și își propune să aducă Republica Moldova mai aproape de Uniunea Europeană. Acordul de asociere UE-Republica Moldova, inclusiv Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător, a fost semnat la 27 iunie.

 Cadru unic de asistență 2014-17

 Cadrul unic de asistență (CUA) în sprijinul UE pentru Republica Moldova, în 2014-2017 a fost adoptat la 11 iunie 2014. Acesta este un document de program care va consemna sprijinul UE pentru țară în următorii patru ani. CUA a fost consultat cu autoritățile naționale, societatea civilă, instituțiile UE și statele membre a UE.

 Programul anual de acțiune 2014

Pachetul Uniunii Europene de sprijin anual (Programul anual de acțiune 2014) oferă suma de 101 milioane € drept alocare bilaterală pentru Republica Moldova. Finanțarea se acordă prin intermediul Instrumentului european de vecinătate (IEV) pentru două acțiuni:

1.Sprijin pentru Reformele politice ale Finanțelor Publice din Republica Moldova (37 de milioane €): pentru a ajuta Ministerul Finanțelor, Parlamentul și Instituția Supremă de Audit a Republicii Moldova în procesul de consolidare a bunei guvernări, politica fiscală eficiență, politica transparentă și responsabilă a finanțelor publice și consolidarea sistemelor de management financiar public.

2.Programul european de vecinătate pentru agricultură și dezvoltare rurală (ENPARD) Republica Moldova - Sprijin pentru agricultură și dezvoltare rurală (64 milioane €): destinat pentru sporirea dezvoltării rurale prin ameliorarea dialogului politic, guvernării și a serviciilor de livrare a suportului înn conformitate cu necesitățile fermierilor privați în scopul creșterii competitivității în sectorul agricol. O parte din a doua acțiune va fi destinată intensificării în continuare a dialogului între autoritățile centrale și regionale (cum ar fi Găgăuzia).

 Sprijin suplimentar în 2014

La 2 mai 2014, Comisia Europeană a aprobat deja un program de sprijin în favoarea Republicii Moldova (30 milioane €), care vizeaza competitivitatea business-ului mic, dezvoltării legislației naționale în conformitate cu standardele de calitate ale UE și promovării exporturilor și oportunităților de investiții, comunicare și campanii de informare cu privire la acordul comercial ZLSAC cu UE.

Acest sprijin suplimentar a fost acordat prin noul meecanism al Instrumentului european de vecinătate - "mai mult pentru mai mult".

 

Informaţii suplimentare
Acordul de Asociere

 

TEXTUL Acordului de Asociere UE - RM

Monitor Oficial, 18.07.2014, Nr. 185-199


AGENDA de Asociere

GHIDUL
AA

Ghid succint al AA
Ghid ZLSAC
AA - Mituri şi fapte
NEGOCIERILE

PARAFAREA (29.11.2013)
SEMNAREA (27.06.2014)

RATIFICAREA
IMPLEMENTAREA 2014-2016
actual
   05.04.2018  Raportul pentru RM privind implementarea AA 31,03.2017 Consiliul de Asociere UE-Republica Moldova

10,03.2017 Raportul pentru Moldova privind implementarea Acordului de Asociere
14-15.12.2016 Cea de-a  3-a reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere UE – RM

17-20.10..2016 Reuniunea Comitetului de Asociere RM-UE şi Reuniunea Comitetului de Asociere RM-UE în configuraţie comerţ.
26.09.2016 Semnarea  Acordului  de finanţare  RM şi UE privind Programul de suport pentru reforma administraţiei publice în RM. 
1.07.2016 A intrat în vigoare Acordul de Asociere  RM-UE
18.05.2016 Cea de-a 2-a reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere UE-RM

10.05.2016 Prima Reuniune a Platformei societății civile UE-RM
14.03.2016 A 2-a reuniune a Consiliului de Asociere UE-Moldova
15.02.2016 Concluziile Consiliului UE privind RM
21.01.2016 Rezoluţia Parlamentului European privind AA?DCFTA
19.10.2015 Prima reuniune a Comitetului de Asociere RM-UE
21- 22.09.2015
Prima reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere  UE+RM
Declaraţia finală şi recomandările

20+21.05.2015
Cel de-al IV-lea summit al Parteneriatului Estic de la Riga

Prima Conferință Media a Parteneriatului Estic
Conferința Societății Civile
Forumul de Afaceri

21.05.2015 Lansarea Facilitatii Zonei de Comerț Liber Aprofundat și Cuprinzător pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii

26.03.2015 Semnarea Acordului de finanţare privind implementarea Programului ENPARD Moldova
– Suport pentru agricultură şi dezvoltarea rurală.

18.03.2015 Semnarea Acordului UE-RM privind participarea RM la Programul UE „Europa Creativă”

Textuk ACORDului, MO al RM , 1.05.2015

16.03.2015 Prima reuniune a Consiliului de Asociere RM-UE

17.12.2014  Parlamentul European a votat deschiderea pieţei UE pentru mere, struguri şi prune moldoveneşti
Regulament
19.11.2014 - Semnarea Memorandumului de înţelegere privind suportul oferit RM pentru perioada 2014-2017
şi Acordului privind finanţarea Programului de susţinere pentru crearea Zonei de Liber Schimb
Cadrul unic de sprijin acordat de UE pentru Republica Moldova (2014-2017)
13.11.2014  -Parlamentul European a ratificat Acordul de Asociere UE-RM

06.11.2014  -Semnarea Memorandumului  de înţelegere privind suportul oferit RM pentru perioada 2014-2017
10.10.2014  - Planul naţional de acţiuni pentru implementarea AA RM-UE în perioada 2014-2016
29.09.2014 - Semnarea Acordului UE-RM privind participarea RM la Programul pentru Competitivitatea Întreprinderilor şi a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (COSME).
1.09.2014 -  intrarea în vigoare a Acordului de Asociere
29.07.2014 UE susţine reformele-cheie în Republica Moldova
1.07.2014 - Semnarea Acordului de Asociere la Programul european pentru cercetare-inovare Orizont 2020

ACORD între RM şi UE privind participarea RM la Programul-cadru al UE pentru cercetare şi inovare (2014-2020) - Orizont 2020

27.06.2014 Semnarea Acordului de Asociere
TEXTUL Acordului de Asociere UE - RM
AGENDA de Asociere UE-RM
Ratificarea AA  MD - 2.07.2014, UE - 13.11.2014

26.06.2014 Reuniunea a 16-a a Consiliului de Cooperare UE-Moldova
19-20.06.2014 UE-Moldova Forum 2014, Bălţi
5-12.06.2014 Moldova Business Week 2014 /
Conferinţa Internaţională a Investitorilor Moldova-UE

10.05.2014, 17.05.2014  - Zilele Europei în RM
28.04.2014 -Liberalizarea vizelor
                    08.04.2014   -Publicarea în Jurmal Oficial al UE
                    O3.04.2014 Pasul oficial FINAL..
                    14.03.2014 - Consiliul UE a decis ..
                    27.02.2014 Parlamentul UE a decis..
27.03.2014 Adoptarea "Pachetuuil de vecinătate" 2014
Raportul PEV pentru 2013 privind MOLDOVA

25-26.03.2014
Cea de-a 18-a reuniune a Comitetului de Cooperare Parlamentară UE-RM


23.01.2014
- Conferinţa Miniştrilor Agriculturii din statele Parteneriatul Estic şi ale UE

16.01.2014  Prima rundă de consultări pe marginea Agendei de Asociere cu UE

Acordul de Asociere

TEXTUL Acordului de Asociere UE - RM

Monitor Oficial, 18.07.2014, Nr. 185-199 

Jurnal Oficial al UE
L 260, 30.8.2014,
p. 4-738


AGENDA de Asociere

GHIDUL AA
Ghid succint al AA
Ghidul AA/ZLSAC
Ghid ZLSAC
Prevederile AA: Ghid

AA - Mituri şi fapte
 
NEGOCIERILE

PARAFAREA (29.11.2013)
SEMNAREA (27.06.2014)

RATIFICAREA

Aplicarea cu titlu provizoriu (1.09.2014)

Intrarea în vigoare
1.07.2016

 

IMPLEMENTAREA 2014-2016

Planul naţional de acţiuni
MO, 10.10.2014
actualizat MO., 12.10.2015

Programul legislativ de realizare a angajamentelor de transpunere asumate în cadrul i 2015–2016
MO 04.09.2015

MONITORIZARE

Raporul de Progres
01.2016
Raportul Guvernului
Raportul Euromonitor
Raportul IPRE
Modulul Agora
 
BENEFICIIELE Beneficiile  AA UE - RM
 
NOUTĂŢI DOCUMENTE
Audiovizual

12.06.2014


 
15.05.2014


 
14.06.2013


 
13.12.2012 Semnarea Acordului-cadru privind participarea la operaţiunile UE de gestionare a crizelor

29-30.11.2012  Vizita Preşedintelui Comisiei Europene, Jose Manuel Barroso în Republica Moldova


 
27.06.2012 Semnarea Acordului de amendare a Acordului RM-UE privind facilitarea regimului de vize

26.06.2012

Semnarea Acordului privid Spaţiul Aerian Comun între UE şi statele sale membre şi RM şi Acordului între RM şi UE cu privire la protecţia indicaţiilor geografice ale produselor agricole şi alimentare/ Reuniunea a 14-a Consiliului de Cooperare UE-Moldova

 
27.04.2012 Declaraţii comune de presă de Herman Van Rompuy, Preşedintele Consiliului European şi Nicolae Timofti, preşedintele RM în urma întâlnirii lor în cadrul Consiliului European


Briefing de presă comun de către José Manuel Barroso, preşedintele CE şi Nicolae Timofti, preşedintele Republicii Moldova


 
6.03.2012  Semnarea unui acord pentru implementarea primei faze a Programului Complex de Consolidare Instituţională
10.01.2012 Semnarea  Acordului de finanţare dintre Guvernul RM şi UE


 
 ©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida