Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Sursa: EU Bookshop
Ghid referitor la finanţarea din partea UE
A guide to EU funding
Locul: Luxemburg
Anul publicarii: 2017
Acces: PDF , On-line
Prezenta publicație vă prezintă informații despre programe din cadrul financiar multianual 2014-2020 și descrie pe scurt oportunitățile de finanțare oferite de acestea.
Pentru a răspunde evoluției economiei mondiale și impactului acesteia asupra Europei, Comisia Europeană a propus o serie de programe menite să stimuleze crearea de locuri de muncă, creșterea economică și investițiile în întreaga Uniune Europeană.

Aceste programe fac parte din cadrul financiar multianual 2014-2020. Prezenta publicație vă prezintă informații despre aceste programe și descrie pe scurt oportunitățile de finanțare oferite de acestea. Informații detaliate sunt disponibile pe site-ul web al Comisiei Europene.

Oportunitățile de finanțare ale UE demonstrează că bugetul UE aduce o
valoare adăugată în mai multe domenii, printre care se numără cercetarea, ocuparea forței de muncă, dezvoltarea regională, cooperarea, educația, cultura, mediul, ajutorul umanitar, energia și multe altele.

Se oferă un sprijin substanțial întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri), organizațiilor neguvernamentale (ONG-uri) și organizațiilor societății civile fără scop lucrativ, tinerilor, cercetătorilor, fermierilor, organismelor publice și multor alte entități.

Căutare
Buletinul al Delegaţiei UE în RM


Arhiva
©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida