Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Austria
Programul de Dezvoltare a Cooperării al Guvernului Austriei este implementat prin intermediul Agenţiei pentru Dezvoltare a Austriei (ADA) din anul 2001.

Agentia de Dezvoltare Austriaca (ADA)

Funcţia  ADA este de a dezvolta şi pune în aplicare măsuri de cooperare pentru dezvoltare, acordând o atenţie deosebită pentru eficacitatea lor în ţările în curs de dezvoltare.ADA îndeplineşte funcţiile sale în coordonare cu alte agenţii


ADA  îndeplineste următoarele sarcini:
  • Pregătirea de programe şi proiecte, precum şi de completare a contractelor de achiziţii privind măsurile de cooperare pentru dezvoltare, în cadrulprogramului de trei ani punerea în aplicare a acestora;
  • Sprijinirea dezvoltării durabile pe plan economic, social şi de mediu în ţările în curs de dezvoltare, folosind potenţialul austriac;
  • Participarea la proiecte de cooperare pentru dezvoltare multilaterală în cadrul Comunităţii Europene şi alte organizaţii internaţionale, în special, prin co-finanţarea şi achiziţionarea de fonduri internaţionale, precum şi amenajarea de participarea companiilorşiorganizaţiilor de dezvoltare în proiecte de dezvoltare;
  • Susţine utilizareaa lucrătorilor de ajutor din Austria şi experţi, în special în cadrul organizaţiilor internaţionale şi instituţii;
  • Recomandă Ministrul Federal al Afacerilor Externe, în toate aspectelepoliticii de dezvoltare, în special încrearea de trei ani de program.

Biroul pentru Cooperare Tehnică cu Austria a fost deschis la Chişinău în 2005.

Politica externă a Austriei se concentrează asupra Republicii Moldova, ca o punte de legătură între regiunea Dunăre/Balcanii de Vest și Marea Neagră/Caucazul de Sud. Noua Strategie de țară pentru perioada 2016-2020 servește drept un nou cadru strategic pentru a continua cooperarea pentru dezvoltare, în conformitate cu acțiunile convenite cu Guvernul Republicii Moldova. Contribuțiile ODA între 1997 și 2014, în valoare totală de 37,6 mil. de euro, lecțiile care au decurs din punerea în aplicare a Strategiei de țară pentru anii 2011-2015 și recomandările din 2014 constituie repere pentru noua Strategie.

Având în vedere provocările pe care le implică procesul de reformă, integritatea teritorială a țării și activitățile UE în curs de desfășurare în perioada de pre-aderare, în următorii ani, Austria se va concentra pe dezvoltarea capacităților și transferul de cunoștințe în trei domenii prioritare:
 
1. Egalitatea de șanse în educație, cu accent pe piața forței de muncă orientată pe educație și formare profesională;
2. Apa, mediul și schimbările climatice;
3. Guvernarea, statul de drept și promovarea păcii.
 
Probleme intersectoriale:
 
1.  Incluziunea socială / promovarea protecției sociale;
2. Egalitatea de gen.
 
Prin stabilirea acestor priorități, Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare (ADC) consolidează creșterea favorabilă incluziunii, atât pentru populația Republicii Moldova, cât și pentru cetățenii moldoveni care se întorc din străinătate (Acordul de readmisie între UE și Moldova, în vigoare de la 1/1/2008). În contextul creșterii extremismului și terorismului la nivel global, această Strategie de cooperare va spori colaborarea în domeniul migrației cu RM, o țără de origine și tranzit a migranți în regiunea Dunăre-Marea Neagră. Noua abordare va permite ca cele două țări să primească răspunsuri rapide și flexibile la noile evoluții și crize umanitare legate de migrație.

Domenii de cooperare

În urmatorii cinci anii (2016+2020), politica externă și de dezvoltare a Austriei se va concentra în Moldova pe următoarele activități:
 
1.      Susținerea procesului de pre-aderare a RM la UE;
2.      Susținerea cooperării regionale în cadrul CRC, SUERD, regiunea Mării Negre și Parteneriatul Estic;
3.      Susținerea procesului de reformă în RM prin dezvoltarea instituțională și a factorului uman, promovarea dezvoltării durabile și a incluziunii sociale, precum și consolidarea statului de drept, a responsabilității și aplicarea principiilor drepturilor omului;
4.      Susținerea bunei guvernări și a consolidării reformei;
5.      Susținerea integrității teritoriale a RM prin măsuri de consolidare a încrederii în Transnistria și Găgăuzia.

Proceduri de programare, aprobare şi implementare a proiectelor


documente
ACORD între Guvernul Republicii Austria şi Guvernul Republicii Moldova cu privire la Cooperare de Dezvoltare
Strategia de ţară a RM pentru 2016-2020.=Moldova Country Strategy 2016-2020
Strategia de ţară a RM pentru 2011-2015.=Moldova Country Strategy 2011-2015
Date de contact

Gerhard Schaumberger
Mateevici 23B, 2009 Chisinau
Tel.: +373 (0) 22 739 370
Fax: +373 (0) 22 796 940
chisinau@ada.gv.at

Informaţii suplimentare

 

actualizat aprilie 2016

Căutare
Strategia
2016-20202011-2015

©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida