Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Banca de Dezvoltare

 
Creată în 1956, în cadrul unui Acord parţial al Consiliului Europei, Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (CEB) reprezintă cea mai veche instituţie financiară din Europa şi singura cu vocaţie exclusiv socială. CEB este instrumentul financiar al politicii de solidaritate creat de Consiliul Europei.

Deşi este plasată sub autoritatea Consiliului Europei, Banca are personalitate juridică şi autonomie financiară deplină.

Obiectivul său prioritar este de a ajuta la rezolvarea problemlor sociale ce rezultă din prezenţa refugiaţilor, a persoanelor deplasate sau a victimelor calamităţilor naturale sau ecologice.
 
În prezent, domeniul de acţiune al Băncii depăşeşte obiectivele sale prioritare pentru a ţine cont de noile priorităţi sociale şi economice, în special de ameliorarea condiţiilor de trai a grupurilor sociale vulnerabile, printre care copiii abandonaţi, persoanele cu diabilităţi, minorităţile etnice şi persoanele cu un nivel de trai sub limita sărăciei.
 
Având în vedere aceste priorităţi, Banca, prin oferire de împrumuturi, contribuie la finanţarea proiectelor sociale în trei domenii principale:
 
Consolidarea integrării sociale, în special prin acordarea asistenţei refugiaţilor, migranţilor, sporirea numărului locuinţelor sociale, ameliorarea condiţiilor de trai în zonele urbane şi rurale şi stimularea creării şi menţinerii locurilr de muncă.
 
Gestionarea responsabilă a mediului prin acţiuni preventive şi acordarea asistenţei regiunilor afectate de calamităţile naturale sau ecologice; crearea şi reabilitarea infrastructurii de alimentare cu apă potabilă, tratarea apelor reziduale şi a deşeurilor solide, producerea energiei pure care poate fi reînnoită şi reabilitarea patrimoniulu istoric.
 
Dezvoltarea capitalului uman prin intermediul implementării proiectelor în domeniile educaţiei, formării profesionale şi a sănătăţii.

Informaţii suplimentare
Activităţile CEB: Prezentare VIDEO în română

 
Versiune scurtă:   play   download
 
Versiune lungă:
condiţii pentru obţinerea finanţării
Proiectele prezentate trebuie să corespundă următoarelor criterii:
  • să fie alcătuite în conformitate cu tratatele (convenţiile) Consiliului Europei;
  • să respecte mediul, având la bază convenţiile internaţionale şi standardele de calitate;
  • solicitarea de finanţare nu trebuie să depăşească 50% din costul eligibil al proiectului, restul putând fi cofinanţat de alte instituţii internaţionale;
  • să corespundă procedurilor de licitare conforme cu directivele naţionale şi internaţionale

procesul de finanţare
Există 2 nivele pe care CEB le stabileşte pentru aplicanţi:
  • proiectul, care corespunde cererii de împrumut depuse de aplicant, ale cărui tip, durată şi sumă trebuie aprobate de Consiliul de administraţie;
  • împrumutul în sine, ale cărui condiţii sunt negociabile direct între Bancă şi aplicant.
Această distincţie între proiecte şi împrumuturi corespunde celor două secvenţe distincte ale aceluiaşi proces denumit "ciclul proiectului" prin care un aplicant depune o cerere de finanţare către CEB, prezintă un proiect spre evaluare, primeşte aprobarea pentru proiect şi obţine sumele respectivului împrumut.

tipurile de proiecte
  • Proiecte individuale caracterizate printr-o singură entitate care se împrumută şi un singur manager de proiect;
  • Programe sectoriale cu proiecte multiple care grupează mai mult de un proiect ce acţionează în mai multe domenii de acţiune ale Băncii şi asupra mai multor beneficiari.

operaţiuni bancare
Este importantă distincţia între cele două operaţii bancare propuse de CEB în cadrul proiectelor sale:
  • împrumuturile acordate direct aplicanţilor responsabili de implementarea proiectelor (state, autorităţi locale), fie instituţiilor financiare în cazul proiectelor care grupează mai mulţi beneficiari;
  • garanţiile în cadrul operaţiunilor de împrumut realizate de alte surse financiare
Banca a constituit un „cont financiar selectiv” care îi permite să utilizeze o parte din beneficiile sale anuale pentru a subvenţiona dobânzile împrumuturilor pentru unele proiecte de mare valoare socială în cele mai defavorizate State membre.

Informaţii suplimentare

moldova şi ceb
De la aderarea Republicii Moldova la Banca, în 1998, au fost aprobate şapte proiecte. Patru credite şi trei subvenții pentru o sumă totală de 40 milioane de euro, din care 5.900.000 de euro constituie subvenţii la dobândă.

Dincolo de cifre, Banca menține o cooperare de lungă durată cu Republica Moldova, concretizată printr-o serie de proiecte cu valoare socială ridicată și un dialog permanent cu autoritățile țării.

Republica Moldova este prima ţară care a găzduit, la 15-16 iunie 2012,  adunarea Consiliului de Administrare a Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei (CEB). Cu această ocazie, dl Rolf WENZEL, Guvernatorul CEB a avut întrevederi cu prim-ministrul Republicii Moldova, Vlad Filat şi cu preşedintele Parlamentului RM, Marian, Lupu. În cadrul discuţiilor au fost abordate subiecte ce ţin de cooperarea ţării cu CEB, reformele prin care trece Moldova şi suportul CEB în acest proces.

CEB finanţează, în Republica Moldova, proiecte în domeniul sănătăţii: reconstrucţia şi renovarea Spitalului Clinic Republican şi construcţia locuinţelor sociale pentru păturile vulnerabile ale populaţiei. De asemenea, Republica Moldova beneficiază de un fond de subvenţii în sumă de 5,9 milioane euro pentru compensarea ratei dobînzii pentru toate împrumuturile acordate de CEB. La 16 iunie 2012 Prim-ministrul Vlad FILAT şi Rolf WENZEL, Guvernatorul Băncii pentru Dezvoltare a Consiliului Europei, au semnat  Acordul de împrumut privind realizarea fazei II a „Proiectului de construcţie a locuinţelor sociale pentru păturile socialmente vulnerabile” şi Acordul destinat implementării Proiectului „Securitatea transfuzională în Republica Moldova”.

Consiliul Administrativ al Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei a aprobat, în cadrul şedinţei comune anuale a Băncii din 17 iunie 2013 de la Paris, acordarea unui împrumut Guvernului Republicii Moldova în valoare de 39 milioane de euro pentru cofinanţare, alături de granturile oferite de UE, a Proiectului de construcţie a unui nou penitenciar în Chişinău care să-l înlocuiască pe cel existent aflat în stare de degradare şi insalubrutate.
 

Informaţii suplimentare
proiecte în desfăşurare
©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida