Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Banca Europeană de Investiţii

Banca Europeană de Investiţii aparţine celor 27 de state membre. Sarcina sa este de a lua bani cu împrumut de pe pieţele de capital şi de a acorda credite cu dobândă scăzută pentru proiecte privind îmbunătăţirea infrastructurii, furnizarea de electricitate sau ameliorarea normelor de mediu atât în ţări din UE cât şi în ţări vecine sau în ţări curs de dezvoltare.

Banca Europeană de Investiţii are misiunea de a contribui, recurgând la pieţele de capital şi la resursele proprii, la dezvoltarea echilibrată şi neîntreruptă a pieţei comune în interesul Uniunii. În acest scop, Banca facilitează, prin acordarea de împrumuturi şi garanţii şi fără a urmări un scop lucrativ, finanţarea proiectelor de mai jos în toate sectoarele economiei:

(a) proiecte care urmăresc punerea în valoare a regiunilor mai puţin dezvoltate;

(b) proiecte care urmăresc modernizarea sau conversia întreprinderilor ori crearea de noi activităţi care sunt rezultatul realizării sau funcţionării pieţei interne şi care, prin amploarea sau natura lor, nu pot fi finanţate în întregime prin diferitele mijloace de finanţare existente în fiecare dintre statele membre;

(c) proiecte de interes comun pentru mai multe state membre care, prin amploarea sau natura lor, nu pot fi finanţate în întregime prin diferitele mijloace de finanţare existente în fiecare dintre statele membre.

În îndeplinirea misiunii sale, Banca facilitează finanţarea programelor de investiţii în legătură cu intervenţiile fondurilor structurale şi ale altor instrumente financiare ale Uniunii.

Banca Europeană de Investiţii sprijină proiecte în ţările UE şi investeşte în viitoarele state membre şi în ţările partenere.
 

Activitatea BEI  în  Moldova

Acordul cadru între Guvernul Republicii Moldova si Banca Europeana de Investiţii (BEI) privind activitatea BEI in Republica Moldova a fost semnat în noiembrie 2006. Extinderea activităţii BEI a fost realizată în contextul Deciziei Consiliului UE privind acordarea unui mandat de împrumut în valoare de € 500 M (€ M- milioane EURO) pentru ţările de vecinătate estice, inclusiv Moldova.

La 28 iunie 2007 a fost semnat Acordul între Republica Moldova şi Banca Europeană pentru Investiţii privind finanţarea proiectului de reabilitare a drumurilor de conexiune între capitala Chişinău şi hotarul UE. Aceasta este prima operaţiune a BEI în Republica Moldova.

În şase ani, de cînd Republica Moldova colaborează cu Banca Europeană de Investiţii (BEI), fost iniţiate 9 proiecte investiţionale în valoare totală de 282 milioane de euro, în domenii precum: infrastructura drumurilor,  sectorul vitivinicol, renovarea transportului public în oraşul Chişinău, aprovizionarea cu apă şi canalizare a mai multor oraşe din ţară şi creditarea ÎMM.

 

Proiecte

Sursa : BEI

Informaţii suplimentare
Căutare
Documente
BEI pliant
2013-2015 bei
 
 
©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida