Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Relaţii externe
Beneficiarii de granturi şi contracte
EuropeAid vă  oferă acces la datele referitoare la beneficiarii din domeniul ajutorului extern .

Comisia Europeană se angajează să garanteze deplina transparență privind beneficiarii fondurilor, în conformitate cu cerințele de la articolul 30 din Regulamentul financiar. Puteți găsi informații care acoperă toate metodele utilizate în punerea în aplicare a asistenței externe sub responsabilitatea Oficiului de Cooperare   EuropeAid, dacă sunt finanțate în cadrul bugetului general al Uniunii Europene sau a Fondului European de Dezvoltare.
 
Metode de punere în aplicare a  asistenței  externe

EuropeAid utilizează metode diferite pentru implementarea asistenței externe:

1. Aplicarea centralizata: Comisia Europeană sau delegațiile sale sunt direct responsabile de aplicarea programelor , de acordarea subvențiilor și a contractelor de achiziții publice.

Consultați beneficiarii subvențiilor.

Beneficiari - Contracte și subvenții  -   motor de căutare  care oferă acces la datele referitoare la beneficiarii din domeniul ajutorului extern .
Comisia Europeană este, de asemenea în această categorie, furnizând sprijin bugetar la un număr de țări. Consultați operațiunile de sprijin bugetar angajate în cursul anului 2010.

Punerea în aplicare

2. Descentralizare : O administrație publică în țara de destinație implementeaza  programul în baza unui acord de finanțare semnat cu Comisia Europeană. Administrația țării este responsabila pentru acordarea de subvenții și contracte, dar cu o procedură controlată de CE. Serviciile  CE sunt în contact permanent cu partenerii de implementare  în cauză pentru a se asigura că publicarea beneficiarilor se adresează în țările în cauză.

În plus, majoritatea contractelor atribuite de către țările terțe în cadrul implementarii descentralizate pot fi găsite la compartimentul - beneficiarii de subvenții.

3. Gestionarea în comun cu organizațiile internaționale și programele  gestionate de agențiile statelor membre ale UE: Comisia Europeană (CE), contribuie la un proiect implementat de către o organizație internațională sau un stat membru al UE, agenție, care este responsabil pentru acordarea de subvenții și a contractelor de achiziții publice, in baza procedurilor proprii.. CE verifică utilizarea corespunzătoare a fondurilor și este în contact permanent cu organizațiile internaționale în cauză pentru a se asigura că beneficiarii de grant îl implementează în mod corespunzător.

Informaţii suplimentare
©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida