Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
BERD
Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) a fost înfiinţată în 1991, după prăbuşirea comunismului în Europa, în scopul consolidării economiilor de piaţă şi a democraţiilor în 29 de ţări din Europa Centrală până în Asia Centrală.  Banca este deţinută de 64 de ţări şi două instituţii interguvernamentale (Uniunea Europeană şi Banca Europeană de Investiţii). Scopul instituţiei este de a asista statele din Europa Centrală şi Asia Centrală în dezvoltarea economiei de piaţă. De asemenea, mandatul atribuit BERD la înfiinţare stipulează faptul că instituţia va colabora doar cu statele care adoptă principii de guvernare democratice.

Ţările de operare ale BERD sunt: Albania, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Bosnia şi Herţegovina, Bulgaria, Croaţia, FYR-Macedonia, Estonia, Georgia, Ungaria, Kazakhstan, Republica Kyrgză, Letonia, Lituania, Moldova, Mongolia, Polonia, România, Federaţia Rusă, Serbia şi Muntenegru, Slovacia, Slovenia, Tajikistan, Turkmenistan, Ucraina, Ungaria, Uzbekistan.

Capital: BERD are un capital subscris de 20 mld. euro, cele mai semnificative contribuţii aparţinând SUA – 2 mld. euro, Franţa, Germania, Italia, Japonia, Marea Britanie – câte 1.7 mld. euro, Federaţia Rusă – 800 mil. euro, Comunitatea Europeană şi Banca Europeană de Investiţii - 600 mil. euro, etc. Soliditatea financiară a Băncii este demonstrată şi de calificativul acordat de principalele agenţii internaţionale de rating: AAA de la Standard & Poor’s şi Aaa de la Moody's. 

BERD este cel mai mare investitor instituţional în regiune şi mobilizează investiţii străine directe semnificative, pe lângă propriile finanţări.

Forul cel mai înalt de decizie în cadrul Băncii este Consiliului Guvernatorilor în cadrul căruia fiecare ţară membră are desemnat un guvernator, de obicei ministrul de finanţe. Consiliul Guvernatorilor delegă majoritatea puterilor Consiliului Director, care este responsabil de direcţia strategică a BERD. Preşedintele este ales de Consiliul Guvernatorilor şi este reprezentantul legal al BERD. În prezent, preşedintele BERD este Sir Suma Chakrabarti  instalat oficial în funcţie la 3 iulie 2012.


BERD in MoldovaBERD este cel mai mare investitor instituţional în Moldova

La sfârșitul anului 2013, Banca a semnat un număr total de 105 proiecte investiţionale în ţară, care cuprind energetica, transporturile, activitatea economică agricolă, industria şi sectoarele bancare cu o valoare cumulată de 818 milioane de eurode la inițierea operațiunilor sale în Republica Moldova în anul 1991.

Valoarea totală a acestor proiecte, inclusiv finanțarea de către Bancă, a fost de 1,65 miliarde de euro. Plățile cumulate s-au ridicat la 447 milioane EUR.

Din investițiile Băncii, 43 la sută au fost direcţionate sectorului financiar, 32 la sută – sectorului de infrastructură, 19% –sectorului corporativ și 6% – sectorului energetic.

BERD este, de asemenea, angajat într-un dialog intens cu autorităţi privind politici publice pentru a aborda provocările-cheie ale perioadei de tranziţie.

Noua strategie pentru Republica Moldova stabilește prioritățile și obiectivele Băncii pentru următorii trei ani ( 2014-2017)

Fiind bazată pe o istorie considerabilă a investiţiior în Moldova, noua strategie pentru 2014-2017 este axată pe crearea unui mediul favorabil dezvoltării activităţilor din sectorul privat, pe promovarea standardelor europene şi pe integrarea regională şi dezvoltarea întreprinderilor municipale eficiente şi durabile

În următoarea perioadă strategică, Banca se va concentra pe abordarea următoarelor priorități strategice:

Crearea condițiilor prielnice care să permită dezvoltarea sectorului privat.

Economia Republicii Moldova se confruntă în continuare cu provocări semnificative care rezultă dintr-un mediu de afaceri și guvernare corporativă slabă, care trebuie consolidată, în vederea creșterii competitivității și atragerii mai multor investiții. Guvernarea și transparența în sectorul bancar sunt preocupărispecifice care trebuie abordate pentru a dezvolta o capacitate locală și a crea o platformă pentru atragerea investițiilor. Banca va susţine măsuri care să amelioreze condiţiile favorabile dezvoltării afacerilor, atât prin proiecte de investiţii care ar ajuta atragerea directă a investorilor străini, cât şi prin colaborarea cu autorităţile Moldovei ăn vederea promovării celor mai necesare reforme.

Promovarea standardelor europene și integrarea regională.

Adoptarea standardelor europene este esențială pentru a spori competitivitatea sectoarelor de producție și agro-business din Moldova. În paralel, îmbunătățirea transportului și legăturilor de comunicare este vitală pentru a facilita integrarea Republicii Moldova pe piețele europene și regionale. Operațiunile din sectorul public ar trebui să vizeze acele domenii care ajuta la stimularea creșterii durabile, condusă de exporturile nete și bazată pe industriile productive, și care nu suprasolicita bugetul de stat. Astfel, Banca va investi în proiecte care vor ajuta Moldova să dezvolte exporturile cu valoare adăugată - în special sectoarele de producţie şi agro-business - care vor fi competitive pe pieţele regionale.

Sporirea comercializării și durabilității întreprinderilor municipale.

Companiile municipale din Moldova suferă de decenii de neglijare. Investițiile capitale necesare în regim de urgență sunt descurajate de nivelurile inferioare de recuperare a costurilor prin tarife. Prin urmare, Banca se va concentra pe încurajarea comercializării și reforma regulatorie, inclusiv reforma tarifelor, pentru a consolida durabilitatea transportului municipal, aprovizionarea cu apă și a furnizorilor de căldură.


Portofolio pe domenii:

1. Afaceri (agricultură, producere şi servicii,
proprietate, turism şi telecomunicaţii) – 17%
2. Domeniul energetic (resurse naturale şi energie electrică) – 6%
3. Sectorul financiar (suport IMM) – 23%
4. Infrastructură (mediul înconjurător şi transportul municipal) – 54%


 


BERD BAS Moldova

Programul BAS susţine dezvoltarea şi sporirea competitivităţii întreprinderilor private mici şi mijlocii prin acoperirea financiară parţială a costurilor pentru servicii de consultanţă

Programul BAS susţine dezvoltarea pieţei serviciilor de consultanţă din Moldova şi creşterea gradului de competitivitate al companiilor locale de consultanţă

BERD Business Advisory Services Moldova oferă ÎMM-urilor locale asistenţă în identificarea şi definirea necesităţilor de afaceri ale întreprinderilor, cooperare în selectarea celor mai eficienţi consultanţi locali pentru soluţionarea problemelor specifice de business cu care se confruntă întreprinderile, precum şi granturi pentru co-finanţarea proiectelor de consultanţă.

De la începutul activităţii sale în Republica Moldova în anul 2005, BERD BAS a sprijinit în jur de 320 de ÎMM-uri din Moldova din diferite sectoare ale economiei, precum agricultura, industria alimentară, TI, comerţul cu ridicata şi amănuntul, industria de confecţii. Valoarea totală a asistenţei BAS oferită până în prezent ÎMM-urilor din Moldova este de aproximativ de 1,7 milioane de euro.
 

Date de contact

Moldova, Chisinau     

10th floor, 63 Vlaicu Pircalab Street Sky Tower building Chisinau MD-2012 Moldova
Tel: +373 (22) 21 00 00

Dimitri Gvindadze Head of Office   


Ms Ludmila Ghetu  CSO liaison  ghetul@ebrd.com

BAS National Programme  Manager: Veronica Arpintin
BAS Email: basmoldova@ ebrd.com

EGP Team Coordinators: Bernard Keim
EGP Email: egp@ebrd.com
 

Moldova’s EBRD Governor Andrian Candu

Moldova’s EBRD Alternate Governor Marin Moloșag

Moldova’s EBRD Director Heinz Kaufmann (Switzerland)
Moldova’s EBRD Alternate Director Artem Shevalev
MoldovaOffice@ebrd.com


Eastern Europe, Caucasus
Managing Director: Francis Malige
(based in London)

The Caucasus, Moldova and Belarus
Director: Paul-Henri Forestier (based in Tbilisi)

EBRD Headquarters
One Exchange Square
London EC2A 2JN
United Kingdom
Switchboard: +44 20 7338 6000
Central fax: +44 20 7338 6100
Project proposals
Tel: +44 20 7338 7168
Fax: +44 20 7338 7380
Email: newbusiness@ebrd.com

Olga Rosca, London, Communications Adviser
Tel: +44 20 7338 8163; Email: roscao@ebrd.com

Informaţii suplimentare
Programe

MoSEFF
MoREEFF

©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida