Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Biblioteci şi arhive
WebCAT  este catalogul online al Arhivelor centrale şi al unor biblioteci şi centre de documentare ale Consiliului Europei. El include mai multe mii de descrieri bibliografice ale documentelor şi publicaţiilor, începând cu 1949, unele dintre ele fiind însoţite de un link către textul integral.

Sistemul de căutare poate fi folosit în varianta engleză sau franceză.

În Arhivele Consiliului Europei sunt disponibile următoarele tipuri de documente :
  • documente şi publicaţii de referinţă
  • fişiere administrative
  • fişiere tematice
  • fişiere audiovizuale-
 
Arhiva Centrală a Consiliului Europei / Central Archives of the Council of Europe, cuprinde următoarele colecţii şi fonduri:
  • Fişiere administrative:
Spre exemplu:
- Directoratul General pentru Coeziune Socială / Directorate General of Social Cohesion (1948- )
- Oficiul privat al Secretarului General / Private Office of the Secretary General (1949- )  
În scopul asigurării unei existenţe pe termen lung, precum şi a accesului la ele, începând cu anul 2002 se desfăşoară un program de digitalizare / digitisation programme.

opţiuni de căutare
Pentru a căuta un document în WebCat:

Utilizaţi opţiunile de pe ecranul de navigaţie - GO BACK, BACKWARD, FORWARD, nu cele de pe browser-ul dvs.
Dacă faceţi o greşeală, puteţi utiliza tasta REFRESH de navigaţie pentru a reveni la ecran.
 

Căutare rapidă

1. Introduceţi un cuvânt sau o combinaţie de cuvinte şi tastaţi RETURN sau una dintre următoarele opţiuni (autor, titlu, etc)

2. Tastaţi FORWARD pentru a vizualiza următoarele 20 documente.

3. Tastaţi VIEW pentru a afişa descrierea bibliografică completă.
 

Căutare avansată

1. Utilizaţi OR (OU) pentru a extinde căutarea, ex. : migration OR immigration
2. Utilizaţi AND (ET) pentru a restrânge căutarea, ex. : Kosovo AND refugiés AND asile
3. Limba : introduceţi primele 3 litere ale limbii în limba engleză, ex. : eng OR fre OR rom OR ita OR rus
4. Data : utilizaţi semnele "mai mare decât" şi "mai puţin decât" în caseta PUBYEAR, de exemplu:
<1995 pentru documentele publicate până în 1995
>1999 pentru documentele publicate după 2000
 
 
Printare

1. Selectaţi documentele care vă interesează
2. Tastaţi PRINT/CAPTURE
3. Tastaţi PRINT (în partea de jos a ecranului)
 
 

Localizarea documentelor

1. Printează sau vizualizează descrierea bibliografică completă  
2. Faceţi referire la CALL NUMBER (cota de clasificare) afişată în partea de jos a descrierii
3. Pentru a localiza un articol periodic consultaţi HOST ITEM
4. Pentru a localiza un document al Consiliului Europei, consultaţi DOCUMENT NUMBER

Linkuri utile
În afară de Arhive, în colecţiile webcat sunt prezente următoarele biblioteci, centre de informare sau documentare ale Consiliului Europei: 
   
Unul din principalele obiective ale administrării informaţiei instituţionale este constituirea unei memorii colective a Consiliului Europei. În acest scop diferite entităţi ale CoE îşi transferă documentele de valoare administrativă, legală sau istorică în arhiva centrală a Organizaţiei.
 
În Arhivele Consiliului Europei sunt disponibile următoarele tipuri de documente :
  • documente şi publicaţii de referinţă
  • fişiere administrative
  • fişiere tematice
  • fişiere audiovizuale-
În scopul asigurării publicului la resursele infodocumentare ale Consiliului Europei, în afară de Arhivele Centrale, a cărui componentă este Biblioteca centrală, mai există şi alte biblioteci, centre de informare şi colecţii specializate. Catalogul acestora poate fi accesat online, documentele pot fi consultate atât în sălile de lectură, dar şi pot fi împrumutate. În afară de aceasta, sunt puse la dispoziţia beneficiarilor şi publicaţii în format electronic.
Colecţia Bibliotecii Centrale include publicaţiile Consiliului Europei din 1949 până în prezent şi cuprinde atât ediţiile Consiliului Europei, cât şi cele realizate de instituţii sau Edituri din exterior,  la comanda Consiliului Europei. Publicaţiile tratează toate domeniile de activitate ale Organizaţiei.
 
Biblioteca centrală a fost creată în 1989 prin colectarea retrospectivă a tuturor publicaţiilor apărute începând cu 1949. În 2003, colecţia a fost strămutată la Directoratul pentru Comunicare şi Cercetare, care a pus-o la dispoziţia publicului printr-un Punctul de Informare / Infopoint. Paralel, în 2005, Arhivele Centrale, în calitate de arhive,  au început să conserveze publicaţiile. În 2007, Directoratul pentru Comunicare a cedat colecţia sa Arhivelor. După această dată, aceste publicaţii fac parte sintr-o singură colecţie.
 
acces şi căutare
Ca regulă, publicaţiile sunt accesibile publicului.

Împrumutul este autorizat în anumite condiţii: împrumut direct pentru agenţii Consiliului şi/sau împrumut inter-bibliotecar pentru ceilalţi.
 
 
Catalogul online al Bibliotecii Centrale este WebCAT, iar o parte din publicaţii sunt disponibile în text integral în ArchivalWare, depozitul numeric online.

 
Publicaţiile din 1949 până n 2008 sunt clasificate în compartimente după subiect. După 2009, publicaţiile sunt aranjate în ordine cronologică după data publicării.
 
Această Colecţie de publicaţiir Consiliului Europei este reflectată şi în Librăria online a Consiliului Europei..
"Ediţiile Consiliului Europei" sunt editorul oficial al Organizaţiei, şi propune o gamă largă de cărţi şi produse electronice cu privire la toate subiectele ce ţin de cooperarea desfăşurată între cele 47 de State membre. Acestea sunt reflectate în Libăria Consiliului Europei online (book.coe.int).

Un editor de referinţă în domeniul drepturilor omului şi al dreptului internaţional (dreptul constituţional, dreptul penal, dreptul familiei, dreptul muncii, etc), Editura Consiliului Europei produce, de asemenea, lucrări în alte sfere ale ştiinţelor umane şi sociale, inclusiv: sănătate, afaceri sociale, bioetica, educaţie, cultură, tineret, sport, patrimoniului arhitectural şi mediu.
 

Cărţile publicate includ dezbateri, studii comparative, monografii, acte ale conferinţelor, instrumente juridice internaţionale, texte oficiale, etc.

Editura Consiliului Europei abordează, de asemenea, probleme actuale, prin colecţiile adresate publicului larg: Viziuni etice, Dosare ale Drepturilor Omului. Fiecare carte sau produs electronic prezentate pe acest site pot fi comandate direct online. O sală de lectură virtuala ofera posibilitatea de a vizualiza gratuit fragmente din principalele lucrări publicate, sau chiar complet documentele oficiale, cum sunt convenţiiile.
 
Colţul pentru profesori "oferă un set de documente şi resurse educaţionale, în formă de fişiere imprimabile şi / sau photocopiable. Unele sunt gratuite (pentru descărcare în PDF), altele  le puteţi achiziţiona online (în format de  carte sau fişier PDF).
 

Un serviciu de abonare la lista de mailing permite primirea periodică şi gratuită prin e-mail a informaţiilor ce ţin de actualităţi, titlurile în curs de apariţie şi lansarea publicaţiilor.

Catalogul cuprinde peste 1200 de cărţi şi produse electronice (CD-ROM-uri, fişiere PDF, video, etc.), distribuite la nivel mondial. Acest catalog poate fi comandat on-line. O sută şi douăzeci de titluri noi, în ambele limbi oficiale (engleza şi franceza), sunt publicate în fiecare an. Multe dintre aceste lucrări sunt traduse în alte limbi din Europa sau din lume, în parteneriat cu editorii naţionali. Unele din ele, incluse în compartimentul "Texte de referinţă" sunt oferite gratuit pentru descărcare.
 

În sala de presă pot fii găsite cele mai recente comunicate de presă cu privire la publicaţiile noastre. Pentru a finaliza cercetarea, vi se propune o selecţie de link-uri utile către site-urile instituţiilor europene şi serviciile de informare ale Consiliului Europei.


acces şi căutare
Căutarea prin Librărie poate fi realizată prin introducerea cuvântului cheie în opţiunea de căutare. 

Căutarea avansată permite selectarea opţiunilor suplimentare: după subiect şi după termeni prestabiliţi.
 

Pentru informaţii privind transferurile de drepturi şi permisiunile referitoare la drepturile de autor pentru cărţi şi produse electronice de pe acest site, şi în special pentru a afla datele de contact ale distribuitorilor, care gestionează activităţile noastre de publicare şi de diseminare la nivel mondial, contactaţi:

contacte şi linkuri utile

Partner publishers
Contacts and distributors
Rights and permissions
Receive our catalogue

 
To the sites :
 
Council of Europe / Information and Documentation
Council of Europe : Committee of Ministers 's Documentation
http://cm.coe.int/intro/idoc.0.html
Council of Europe : Parliamentary Assembly - Documents
http://assembly.coe.int/Main.asp?Link=/asp/doc/EDocMenu(SQL).asp?Language=E
Council of Europe : The Europeans - Parliamentary Assembly's magazine
http://assembly.coe.int/Main.asp?Link=/Magazines/Europeans/2002/te0502.pdf
Council of Europe : HUDOC
http://www.echr.coe.int/
European Court of Human Rights's Documentation
Council of Europe : Commissioner for Human Rights - Documents
http://www.coe.int/T/E/Commissioner_H.R/Communication_Unit/
Council of Europe : Congress of Local and Regional Authorities of Europe - Texts and publications
http://www.coe.int/T/E/Clrae/_5._Texts/
Council of Europe : Bulletin, Newsletter of the CLRAE
http://www.coe.int/T/E/Clrae/_9._Bulletin/
Council of Europe : Secretary General - Documents
http://www.coe.int/t/e/SG/Secretary-General/Information/Documents/
Council of Europe : Conventions and treaties
http://conventions.coe.int/Default.asp
Council of Europe : Directorate of Communication and Research
http://www.coe.int/T/E/Communication_and_Research
Council of Europe : Venice Commission - Documents
http://www.venice.coe.int/site/interface/english.htm
Council of Europe : Venice Commission - CODICES Database
http://codices.coe.int/
Council of Europer : Directorate for the Quality of Medicine - Publications
http://www.pheur.org/
Council of Europe : ECRI - Publications
http://www.coe.int/T/E/human_rights/ecri/4-publications/1-Ecri's_Publications/ECRI_Publications.asp#TopOfPage
Council of Europe : Information and Documentation Centres
http://www.coe.int/T/E/Communication_and_Research/Contacts_with_the_public/Information_and_documentation/
European Social Charter
http://www.coe.int/T/E/Human_Rights/Esc/
European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment
http://www.cpt.coe.int/en/
Minorities
http://www.coe.int/T/E/Human_Rights/Minorities/
Media
http://www.humanrights.coe.int/media/
European audiovisual Observatory
http://www.obs.coe.int


 
Other Organisations / Information and Documentation
European Union - Office for official publications
http://publications.eu.int/
Statistical Office of the European Communities
http://europa.eu.int/comm/eurostat/Public/datashop/print-catalogue/EN?catalogue=Eurostat
CELEX - European Community Law
http://europa.eu.int/celex/
OSCE - Publications
http://www.osce.org/publications
United Nations - Publications
https://unp.un.org/
OECD - Documentation
http://www1.oecd.org/subject/mcm/2000/products/

Centrele de Informare şi Documentare ale Consiliului Europei au fost inaugurate odată cu aderarea la Consiliului Europei a fostelor state membre ale URSS, având drept scop lichidarea vidului informaţional privind CoE şi valorile democratic promovate de acestă instituţie. 

Colecţia bibliotecii este constituită din documentele Consiliului Europei în cele două limbi oficiale, engleză şi franceză, dar, de asemenea, şi din literatură cu privire la domeniile prioritare de acţiune ale Consiliului Europei, traduse şi/sau editate în limba ţării-gazdă..

În Republica Moldova, un asemenea Centru de Informare şi Documentare a fost inaugurat în anul 1998, la Chişinău, în incinta Bibliotecii Naionale. Ulterior, în mai 2011, colecţia a fost transferată Centrului Pro-european de servicii şi comunicare din cadrul Bibliotecii Naţionale.

Documentele existente în biblioteca Centrului sunt clasate pe domeniile:

- A: Generalităţi si referinţe;
- B: Convenţii; (STE -Seria Tratatelor Europene)
- C: Acte si texte adoptate de către:

    Comitetul Miniştrilor
    Adunarea Parlamentară
    Congresul Puterilor Locale si Regionale

- D: Afaceri politice, instituţionale si democraţie;
- E: Drepturile omului;
- F: Mass- media;
- G: Probleme sociale;
- H: Educaţie, cultura, patrimoniu si sport;
- I: Tineret;
- J: Sănătate;
- K: Mediu;
- L: Democraţie locală şi regională;
- M: Cooperare juridică

acces şi căutare
Biblioteca Consiliului Europei în Moldova poate fi consultată în sala Centrului Pro-european de servicii şi comunicare, Biblioteca Naţională a Republicii. Moldova, sala nr. 23.

Program de lucru: luni – vineri: 09.00 – 18.00 (pauza: 13.00-14.00).
 
Pentru relaţii:   tel:.24-10-96
                         email:  cpesc@bnrm.md; cpescmd@gmail.com

Căutarea în colecţia Bibliotecii poate fi realizată prin catalogul WebCat al Consiliului Europei, selectând în câmpul « Library » opţiunea « Information Offices in Europe ».


O altă modalitate de consultare a Catalogului Bibliotecii este blogul Centrului Pro-European de Servicii şi Comunicare:


Librarii online
©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida