Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Bilanţ de cooperare cu Consiliul Europei

Unul dintre obiectivele prioritare ale politicii externe a Moldovei este de a parveni la o integrare europeană mai strânsă. Consiliul Europei menţine o cooperare intensivă cu Republica Moldova, mai ales în domeniul oferirii asistenţei experţilor în materie legislativă, în scopul de a contribui la asigurarea conformităţii dreptului său intern cu normele europene.

 La cea de-a 872a reuniune, din 12 februarie 2004, Delegaţii Miniştrilor:

«3. au încredinţat Secretaritului sarcina de a pregăti, consultându-se cu autorităţile Moldovei, cu ocazia reuniunii tripartite a Comitetului director pentru programul comun Consilul Europei/Comisia europeană, un bilanţ al chestiunilor ce urmează a fi rezolvate şi de a examina viitoarele forme ale cooperării cu Consiliul Europei” (a se vedea documentul CM/Del/Dec(2004)872, punctul 2.1).

Ulterior, la cea de-a 904a reuniune, din 17 noiembrie 2004, Delegaţii Miniştrilor

„2. au decis să solicite grupului de raportori pentru stabilitatea democratică GR-EDS să facă în mod regulat un bilanţ al cooperării cu Moldova, în special pe următoarele trei subiecte:

- implementarea Programului Comun al Consiliului Europei şi Comisiei Europene;
- progresul înregistrat la capitolul compatibilitatea legislaţiei moldoveneşti cu standardele europene;
- situaţia privind mass-media (a se vedea documentul CM/Del/Dec(2004)904, punctul 2.1)
 

Secretariatul a efectuat mai multe vizite în Moldova din 2002, în diferite contexte, pentru a ajuta ţara să-si îndeplinească angajamentele, să definească şi să asigure urmărirea  activităţilor de cooperare.

moldova: bilanţ de cooperare cu consiliul europei

SG/Inf (2010)10

Moldova: bilanţ de cooperare cu Consiliul Europei

SG/Inf(2009)1

Moldova: bilanţ de cooperare cu Consiliul Europei

SG/Inf(2008)05

Moldova: bilanţ de cooperare cu Consiliul Europei

SG/Inf(2007)1

Moldova: bilanţ de cooperare cu Consiliul Europei: Respectarea angajamentelor asumate de către stat

SG/Inf(2005)20

Moldova: bilanţ de cooperare cu Consiliul Europei: Raport întocmit de Secretariat ca urmare a vizitei efectuate la Chişinău în perioada 27-30 septembrie 2005.

SG/Inf(2004)29

Moldova: bilanţ de cooperare cu Consiliul Europei: Raport elaborat de Secretariat ca rezultat al vizitei sale la Chişinău în perioada 28 septembrie - 1 octombrie 2004

SG/Inf(2004) 29 Addendum

Moldova: bilanţ de cooperare cu Consiliul Europei: Principalele texte ale Consiliului Europei şi privire generală asupra cadrului legislativ

©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida