Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Democraţia în acţiune
Bună guvernare prin participare

« care este cel mai bun guvern?
Acela care ne învaţă  să ne guvernăm noi înşine”

Johann Wolfgang von Goethe

"Această viziune a unei societăţi dirijată de către cetăţenii săi cu ajutorul guvernului întotdeauna a fost în centrul conceptului de democraţie şi guvernare democratică, Acest concept, la rândul său, îşi are rădăcinile în oraşe şi regiuni, în comunităţi unde trăiesc oamenii care sunt ţinta tuturor acţiunilor publice înfăptuite de guvern.

Prin lucrările sale, Congresul Autorităţilor Locale şi Regionale (CPLRE), care reuneşte delegaţi din cele 47 de State membre ale Consiliului Europei, reflectă  modalităţile de a asigura buna guvernare locală şi regională, de a implica cetăţenii pe care îi reprezintă în procesul decizional şi a extinde participarea lor la procesul democratic. Subiectul « cetăţenilor aflaţi în centrul democraţiei locale » este subiectul principal al majorităţii dezbaterilor pe acest for european şi presupune, într-o frază, în acelaşi timp necesitatea de a plasa populaţia în centrul acţiunilor CPLRE şi  îngrijorarea Congresului cu privire la indiferența evidentă pentru funcționarea democrației, reflectată de multe ori în ratele scăzute de participare, inclusiv la alegerile locale și regionale, în neincluderea minorităților și în lipsa unor noi metode participative. Nimeni nu neagă că orice politică este locală, totodată este adevărat că apatia faţă de democraţie începe de asemenea la nivel local, relevând astfel necesitatea unei guvernări eficiente în cadrul comunităţilor.

De a oferi cetăţenilor sentimentul că se pot guverna singuri este un obiectiv ambiţios pentru autorităţi. El nu poate fi realizat decât printr-o acţiune concertată la toate nivelurile administrative, dar numai la nivelul oraşelor şi regiunilor, guvernate de reprezentanţi ai poporului aleşi pe cale democratică, acest imperativ se resimte cu cea mai mare intensitate.

Viziunea lui Goethe, cea a unei societăţi în care cetăţenii se guvernează ei-înşişi, este foarte apropiată de cea a părinţilor fondatori americani care promovează un « guvern  AL poporului şi PENTRU popor ». Prin urmare, o bună guvernare pe termen lung nu poate fi asigurată fără participarea activă şi un angajament puternic al cetăţenilor în procesul democratic care, ca orice democraţie, începe la nivel local, la nivelul comunităţilor teritoriale."

 

Halvdan Skard, ex-preşedinte al CPLRE

VIDEO
©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida