Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
UE şi drepturile omului
Cadru strategic al UE privind drepturile omului şi democraţia
25.06.2012

© The Council of the European Union
Consiliul Afaceri Externe a adoptat un cadru strategic al UE privind drepturile omului și democrația. Cadrul strategic este însoțit de un plan de acțiune care cuprinde 97 de acțiuni care urmează să fie puse în aplicare de statele membre și de instituțiile UE până la sfârșitul anului 2014.

Cadrul strategic

Cadrul va orienta acțiunile Uniunii de promovare a drepturilor omului în cadrul relațiilor sale bilaterale și multilaterale cu alte țări. Acest cadru sistematizează activitatea pe care UE a desfășurat-o până în prezent în cadrul relațiilor sale bilaterale, al dialogurilor politice și pe tema drepturilor omului, al misiunilor de gestionare a crizei, precum și prin intermediul activităților în cadrul instituțiilor multinaționale.

Documentul enumeră principalele obiective strategice - continuarea integrării drepturilor omului în cadrul politicilor externe ale UE, inclusiv în politicile privind comerțul, investițiile, energia, tehnologia și telecomunicațiile, mediul, cooperarea pentru dezvoltare, combaterea terorismului și politica de securitate și apărare comună.

Prioritățile includ promovarea libertății de exprimare și de opinie, libertatea de asociere și de întrunire (atât online, cât și offline), combaterea discriminării în toate formele sale și continuarea campaniei împotriva pedepsei cu moartea și împotriva torturii și a tratamentelor inumane.

Planul de acțiune

Cadrul strategic va fi pus în aplicare prin intermediul planului de acțiune, pe o perioadă de doi ani și jumătate. Cele 97 de acțiuni concrete sunt grupate în 36 de categorii și variază de la încorporarea drepturilor omului în toate evaluările de impact al legilor UE și promovarea ratificării și a punerii în aplicare a celor mai importante tratate internaționale privind drepturile omului, la elaborarea de orientări ale UE cu privire la libertatea de religie și de credință.

Planul de acțiune stabilește rezultatele preconizate, acțiunile concrete, calendarul și responsabilitățile. Acțiunile vor fi desfășurate de Comisia Europeană, de statele membre și de Serviciul European de Acțiune Externă. Acestea hotărăsc punerea în aplicare a planului și mecanismele de monitorizare.

Reprezentantul special pentru drepturile omului

Consiliul a pregătit, de asemenea, numirea unui reprezentant special al UE pentru drepturile omului.

Pentru prima dată, UE va avea un reprezentant special al cărui mandat nu este definit de zona geografică - de exemplu, reprezentantul special al UE în Afganistan sau în Kosovo - ci de tematica abordată.

Candidatul pentru acest post va fi selectat și propus de Înaltul Reprezentant al UE, Catherine Ashton, iar ulterior va fi aprobat de Consiliu. Mandatul va avea o durată de doi ani.

De asemenea, Consiliul a adoptat scurte concluzii care subliniază hotărârea UE de a promova drepturile omului și democrația în întreaga lume și un raport privind acțiunile UE din 2011 de sprijinire a drepturilor omului.

Informaţii suplimentare
VIDEO
©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida