Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Carta Autonomiei Locale

Deschisă spre semnare la 15 octombrie 1985  și intrată în vigoare în 1988, Carta este ratificată deja de 47 de state membre ale Consiliului Europei. După semnarea Cartei de către Republica San Marino, la 16 mai 2013, acest tratat internațional acoperă acum toate cele 47 de state membre ale Consiliului Europei.

Congresul Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei este singura instituție europeană cu mandatul legal de a monitoriza punerea în aplicare a Cartei Autonomiei Locale și, prin urmare, starea democrației teritoriale și dezvoltarea autoguvernării locale și regionale pe continentul nostru.

Jean-Claude Frécon, Președintele Congresului Autorităților Locale și Regionale, a menţionat, cu ocazia celei de-a 30-a aniversări de la adoptarea Carte că :

"Carta - care a fost semnată de toate țările membre ale Consiliului Europei - este acum aplicată pe scară mai largă, în special prin eliminarea treptată a rezervelorpe care statele le-au depus la semnare. Calitatea monitorizării noastre a Cartei s-a îmbunătățit și ponderea politică a Congresului nostru în cadrul Consiliului Europei a sporit."


Republica Moldova a semnat Carta europeană a autonomiei locale la 02 mai 1996. Tratatul a intrat în vigoare pentru ţara noastră la 01 februarie 1998.
 

CARTA PE SCURT ...

Recunoașterea internațională pentru auto-guvernarea locală

Carta este primul tratat internațional cu caracter obligatoriu, care garantează drepturile comunităților și autorităților lor alese. Prin urmare, ea este un instrument juridic unic pentru a apăra autonomia și independența comunităților teritoriale în Europa și constituie baza pentru dezvoltarea de mai departe a democrației la nivel local.

Resurse pentru a corespunde atribuțiilor comunităților
 
Carta este primul tratat ce stabilește principiul transferului de competențe către comunitățile locale, care trebuie să fie însoțit de un transfer de resurse financiare. Acest principiu, cunoscut sub numele de principiul subsidiarității, permite descentralizarea puterii către nivelul cel mai apropiat de cetățean.

Garantarea independenței reprezentanților aleși

Condițiile de funcție ale aleșilor locali trebuie să asigure că aceștia sînt în măsură să-și exercite funcțiile în mod liber, în limitele autoguvernării locale. Ei trebuie să fie în stare să-și determine propriile structuri administrative și să recruteze personal competent.

Un nucleu de principii de bază

Statele se angajează să respecte un nucleu de principii de bază pentru care nu este posibilă nici o rezervă. Prin aceste principii de bază, Carta urmărește să asigure compatibilitatea diverselor structuri ale comunităților locale din cadrul statele membre ale Consiliului Europei. Totuși, scopul final rămînea fi respectarea tuturor prevederilor Cartei.

Carta, un cadru pentru protejarea comunităților locale

Carta stabilește o serie de garanții pentru a proteja drepturile comunităților locale. De pildă, limitele nu pot fi schimbate fără acordul comunităților,iar supravegherea activităților autorităților locale trebuie să fie definite prin lege, cu posibilitatea de a se adresa la o instanță de judecată.

Drepturile comunităților consacrate în lege

Carta prevede că principiul autoguvernării locale trebuie încorporat în legislație națională și, dacă este posibil, în Constituție, în scopul de a garanta implementarea efectivă. Ea de asemenea stipulează principiile de funcționare democratică a comunităților.

 


Informaţii suplimentare
Carta autonomiei locale - la 30 de ani
©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida