Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Carta socială europeană
Carta socială europeană este un tratat al Consiliului Europei care garantează drepturile sociale şi economice ale omului. Aceasta a fost adoptată în 1961 şi revizuită în 1996. Carta reprezintă o referinţă normativă pentru drepturile sociale pe întreg continentul european, inclusiv Republica Moldova.
 
Republica Moldova a ratificat Carta socială europeană revizuită la 8 noiembrie 2001 şi a acceptat 63 din 98 de dispoziţii ale Cartei revizuite. Ea nu a acceptat protocolul adiţional din 1995 care prevede un sistem de reclamaţii colective.

Ratificând Carta socială europeană revizuită, Republica Moldova şi-a asumat un şir de responsabiltăţi. Aceste obligaţii ţin în principal de adoptarea unor măsuri necesare în vederea executării reale a prevederilor ratificate, întocmirea raportelor naţionale referitor la aplicarea Cartei, precum şi participarea la şeginţele Comitetului guvernamental.

Articolul 4 din Constituţia Republicii Moldova prevede: " (1) Dispoziţiile constituţionale privind drepturile şi libertăţile omului se interpretează  şi  se aplică în concordanţă cu Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, cu pactele şi cu celelalte tratate la care Republica Moldova este parte. (2) Dacă există neconcordanţe între pactele şi tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului la care Republica  Moldova  este parte şi legile ei interne, prioritate au reglementările internaţionale."

Prevederile Cartei sociale europene revizuite (în gri) care au fost acceptate de Republica Moldova
 

Statele părţi elaborează rapoarte privind implementarea dispoziţiilor Cartei, care au fost acceptate.

Între 2004 şi 2014, Republica Moldova a prezentat 10 rapoarte privind punerea în aplicare a Cartei revizuite.
 
Comitetul European pentru Drepturi Sociale monitorizează conformitatea situaţiei în statele părţi cu Carta socială europeană revizuită. Acesta examinează rapoartele şi decide dacă situaţia din ţările în cauză este sau nu în conformitate cu Carta socială europeană. Deciziile sale, cunoscute sub numele de "concluzii", sunt publicate în fiecare an.

Raportul naţional Perioada de referinţă Concluziile Articolele
Raportul 10 (eng) 01/01/2009-31/12-2012 2014 2,4,5,6,21,26,28,29
Raportul 9 (fr) 01/01/2008-31/12/2011 2013 3,11, 12, 13
Raportul 8
Răspuns la raportul 8, 1§2
01/01/2007-31/12/2010 2012 1-9-10-15-18-20-24-25
Raportul 7(fr)
supliment la raportul 7(fr)
01/01/2005-31/12/2009 2011 7-8-16-17-19-27
Raportul 6 (fr) 01/01/2005-31/12/2008 2010 2-4-5-6-21-26-28-29
Raportul 5 (fr) 01/01/2005-31/12/2007 2009 3-11-12-13
Raportul 4 (fr) 01/01/2005-31/12/2006 2008 1-9-10-15-18-20-24
Raportul 3 (fr) 01/01/2004-31/12/2004 2007 1§4-2-3-4-9-15-21-24-26-28-29
    2006 1-5-6-7-12-13-16-19-20
    2005 1§4-2-3-4-8-9-11-14-15-17-18-21-24-26-27-28-29

Informaţii suplimentare
©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida