Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Protecţia drepturilor omului
CEDO: Hotărârile-pilot
originea procedurii
Peste 150 000 de cereri sunt pendinte în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, iar multe dintre acestea sunt aşa-zise "ceceri repetitive", care îşi au originea într-o disfuncţionalitate cronică la nivel intern. procedura hotărârii-pilot a fost concepută ca o metodă prin care să se permită identificarea problemelor structurale subiacente cererilor repetitive îndreptate împotriva multor state şi prin care să se impună statelor respective soluţionarea problemelor în litigiu. În cazul în care numeroase cereri întemeiate pe aceeaşi problematică sunt introduse în faţa Curţii, aceasta poate decide să soluţioneze una sau mai multe dintre ele cu prioritate în procedura hotărârii-pilot. În cadrul acestei proceduri, Curtea nu are doar funcţia de a se pronunţa dacă a existat sau nu o încălcare a Convenţiei într-o cerere sau alta, ci şi de a identifica problema sistemică şi de a oferi guvernului vizat indicaţii clare privind măsurile de reparaţie pe care acesta trebuie să le ia pentru remedierea problemei.

Statului vizat îi revine rolul de a alege, sub supravegherea Comitetului Miniştrilor din cadrul Consiliului Europei, modalitatea în care îşi va îndeplini obligaţiile în conformitate cu articolul 46 (efectul obligatoriu şi executarea hotărârilor).

Una dintre caracteristicile esenţiale ale procedurii hotărârii-pilot constă în faptul că permite Curţii suspendarea - sau "îngheţarea" - pe o anumită perioadă a cererilor care fac obiectivul procedurii, cu condiţia ca guvernul în cerere să ia rapid măsurile interne necesare pentru a se conforma hotărârii. Cu toate acestea, Curtea poate relua examinarea cererilor suspendate de fiecare dată când interesul administrării justiţiei o impun.

obiectivele procedurii hotărârii-pilot
  • să ajute cele 47 de state europene care au ratificat Convenţia să îşi rezolve problemele structurale ori sistemice de la nivel naţional;
  • să ofere celor implicaţi posibilitatea unei reparaţii mai rapide la nivel naţional;
  • să ajute Curtea Europeană să îşi gestioneze volumul de de muncă cu mai multă eficienţă şi diligenţă, prin reducerea numărului de cereri similare, de regulă complexe, care trebuie să facă obiectul unei examinări minuţioase.

procedura hotărârii-pilot împotriva moldovei
NEEXECUTAREA PRELUNGITĂ A HOTĂRÂRILOR JUDECĂTOREŞTI ŞI LIPSA UNUI REMEDIU INTERN (ÎNCĂLCAREA ART. 6 ŞI 13)

Olaru şi alţii împotriva Republicii Moldova (28 iulie 2009)

 
Problema structurală: legislaţia moldoveană în materia locuinţelor sociale acorda privilegii unei largi categorii de persoane. Cu toate acestea, din cauza subfinanţării cronice a autorităţilor locale, hotărârile definitive prin care se acordă dreptul la locuinţă socială erau rareori executate. În această cerere, cei şase resortisanţi se plângeau că hotărârile judecătoreşti prin care li se acorda o locuinţă socială nu fuseseră executate.

Măsuri solicitate de Curte: hotărând suspendarea tuturor cererilor similare, Curtea a solicitat Moldovei să instituie, în termen de 6 luni de la data rămânerii definitive a hotărârii, o cale de atac efectivă în cazurile de neexecutare sau executare cu întârziere a hotărârilor definitive privind locuinţele sociale şi să acorde, în termen de 1 an de la data rămânerii definitive a hotărârii, despăgubiri tuturor persoanelor care au fost victime ale neexecutării ţi care sesizaseră Curtea anterior acestei hotărâri.

Procedura: în urma acestei hotărâri-pilot, guvernul moldovean a întreprins o reformă legislativă, prin introducerea, în iulie 2011, a unei noi căi de atac referitoare la neexecutarea hotărârilor definitive şi durata excesivă a procedurilor. A se vedea decizia privind inadmisibilitatea pronunţată în cauza Bălan împotriva Moldovei (10 februarie 2012).

Informaţii suplimentare

©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida