Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Sursa: CRJM
REPUBLICA MOLDOVA LA CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI ÎN ANUL 2017
Analiza a fost efectuată în baza Raportului de activitate al CtEDO pentru anul respectiv şi a analizei jurisprudenţei CtEDO în cauzele moldoveneşti.
În scopul sporirii nivelului de informare a societăţii despre activitatea Curții Europene a Drepturilor Omului (CtEDO), Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) a analizat activitatea CtEDO pentru anul 2017. Analiza a fost efectuată în baza Raportului de activitate al CtEDO pentru anul respectiv şi a analizei jurisprudenţei CtEDO în cauzele moldoveneşti.

Principalele noastre constatări sunt următoarele:

 în anul 2017, CtEDO a înregistrat cu 9% mai puține cereri decât în anul 2016. Se pare că scăderea este determinată, în principal, de escreşterea popularităţii CtEDO, după ce în anii 2011-2016 CtEDO a respins fără o motivare explicită circa 8,600 de cereri moldovenești. Aceasta a avut un efect descurajant asupra avocaţilor;

 în pofida reducerii în 2017, raportat la populaţia ţării, numărul cererilor depuse la CtEDO împotriva Moldovei este foarte mare. În 2017, moldovenii s-au adresat la CtEDO de 3 ori mai des decât media europeană;
 la 31 decembrie 2017, 1,348 de cereri moldoveneşti încă aşteptau să fie examinate. 89% dintre acestea au şanse mari de succes. Acest număr este mai mare decât numărul total de cereri în bază cărora Moldova a fost condamnată în ultimii 20 de ani;
 până la 31 decembrie 2017, CtEDO a pronunţat 354 de hotărâri în cauzele moldoveneşti, dintre care 16 în anul 2017. La acest capitol, Moldova devansează cu mult Germania, Spania sau Olanda,ţări care au aderat la Convenţia Europeană pentru Drepturile Omului (CEDO) cu mult timp înaintea Moldovei şi au o populaţie cu mult mai mare decât cea a Moldovei;
 doar în 2.8 % din hotărâri, CtEDO a constatat că Republica Moldova nu a violat CEDO. Marea majoritate a acestora se referă la regiunea transnistreană, în care a fost condamnată Rusia;
 cele mai frecvente tipuri de violări constatate de CtEDO în cauzele moldoveneşti sunt neexecutarea hotărârilor judecătoreşti (hotărâri vechi); maltraterea, anchetarea inadecvată a maltratărilor şi deceselor; detenţia în condiţii proaste; casarea neregulamentară a hotărârilor judecătoreşti irevocabile;
 în baza tuturor hotărârilor şi deciziilor pronunţate până la 31 decembrie 2017, Republica Moldova a fost obligată să plătească peste EUR 16,300,000 (EUR 107,348 în 2017). Aceasta este mai mult decât întregul buget al instanţelor judecătoreşti pentru anul 2015
Căutare
Librarii online
admisibilitatea cererilor la CEDO
©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida