Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Centrul european pentru limbi moderne

Centrul european pentru limbi moderne
(CELV), inaugurat la Graz (Austria), în 1994 în baza acordului parţial, susţine în prezent 32 din cele 47 de state membre ale Consiliului Europei, în vederea implementării politicilor de educaţie lingvistică.


misiunea centrului
Centrul european pentru limbi moderne  serveşte drept platformă şi loc de schimburi pentru formatorii de profesori, administratorii de programe de formare, autorii de manuale şcolare şi responsabilii cu elaborarea programelor de învăţământ, de norme educaţionale, metode de evaluare şi certificare şi de politici lingvistice. Misiunea specifică a centrului este de a aplica politicile lingvistice şi de a promova o abordare inovatoare, precum şi de a difuza practicile bunedin domeniul predării şi învăţării de limbi moderne. Activităţile lui se articulează în prezent în jurul unui program de patru ani

proiecte de cooperare
CELV desfăşoară un program de proiecte pe termen mediu organizat în cooperare cu experţii europeni în educaţie lingvistică. Participanţii din Statele membre sunt invitaţi să participe la ateliere de lucru, conferinţe şi proiecte de cercetare, iar centrul serveşte drept platformă pentru culegerea şi diseminarea informaţiei, stimularea discuţiei şi instruirea multiplicatorilor. De asemenea, el menţine o vastă reţea europeană pentru formatorii de profesii, cercetători şi administratori de programe educaţionale. Publicaţiile centrului, care reprezintă rezultatele acestor proiecte, ilustrează devotamentul şi implicarea activă a tuturor celor care au participat la aceste proiecte, mai ales a echipelor de coordonare a proiectelor.

Informaţii suplimentare
©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida