Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Centrul Nord-Sud


Centrul european pentru interdependenţă şi solidaritate mondială (Centrul Nord-Sud) a fost creat la Lisabona (Portugalia) în 1990 în cadrul unui acord parţial al Consiliului Europei ca urmare a campaniei europene privind interdependenţa şi solidaritatea Nord-Sud organizată de către Consiliul în 1988.

El urmăreşte un dublu obiectiv: sensibilizarea europenilor la interdependenţa şi la solidaritatea Nord-Sud şi dezvoltarea de contacte cu guvernele, colectivităţile locale, ONG-urile, parlamentarii şi mass-media ţărilor din alte regiuni ale lumii, înscopul promovării dezvoltării drepturilor omului şi a democraţiei pluraliste, precum şi a educaţiei globale.

Acesta este motivul pentru care Centrul Nord-Sud este frecvent descris ca fereastra spre lume a Consiliului Europei; scopul centrului este de a afirma valorile promovate de Consiliu depăşind hotarele continentului european.
 

activităţi de promovare a dialogului

Organizând ateliere de lucru, foruri, seminare, producând materiale educaţionale, publicaţii şi alte activităţi, Centrul urmăreşte scopul de a reuni partenerii quadrilogue (guverne, parlamentari, autorităţi locale şi regionale, ONG-uri) pentru a facilita discuţia şi schimbul de idei, sensibilizarea populaţiei despre problemele globalizării şi promovarea co-operării mondiale şi a solidarităţii.

Activitatea Centrului Nord-sud se divizează în 2 domenii: 

educaţia mondială şi tinerii

Centrul promovează educaţia mondială pentru dezvoltare continuă, drepturile omului, pacea, prevenirea conflictelor şi a dialogul intercultural. El propune un program de pregătire pentru tineri şi dezvoltă o reţea mondială şi regională.

Misiunea Centrului este de a coordona educaţia mondială la nivel pan-european cu scopul de a-i ameliora calitatea şi impactul prin intermediul proceselor de re examinare în pereche şi de a colabora cu noile state ale Uniunii Europene în vederea consolidării ei în aceste state. Dimensiunea tineret urmăreşte scopul de a extinde, ameliora şi spori vizibilitatea rolului tinerilor şi a organizaţiilor lor în calitate de agenţi ai dezvoltării şi interdependenţei mondiale.

dialogul şi dezvoltarea aptitudinilor pentru solidaritate

Consiliul oferă platforme pentru dialogul între naţiunile Europei şi ţările mediteranene din sud şi cele africane cu privire la politicile care urmează a fi implementate pentru democraţie, drepturile omului, coeziune socială şi dezvoltarea aptitudinilor. Obiectivul principal a acesteu unităţi este de a promova valorile Consiliului Europei şi de a extinde activitea în reţea care deja există.

Programul Transmed promovează dialogul privind subiecte de ordin intercultural şi interreligios, drepturile femeilor şi promovarea democraţiei şi a preeminenţei dreptului în ţările mediteranene sudice.

Dialogul Europa-Africa are drept scop să faciliteze dialogul şi schimbul de experienţe între partenerii europeni şi din Africa (în special printre parlamentari) cu privire la problemele protecţiei drepturilor omului, guvernare eficientă, prevenirea conflictelor şi imigrarea.

Aceste programe sunt sprijinite de către Unitatea Multimedia, sectorul de comunicare a Centrului care controlează publicaţiile Centrului Nord-Sud, în special buletinul informativ „Interdependent”, pagina sa web şi relaţiile cu publicul.
 

premiul nord-sud

 
Începând cu anul 1995, premiul Nord-Sud este atribuit anual candidaţilor care s-au remarcat prin angajamentul lor excepţional pentru promovarea solidarităţii între Nord şi Sud.
 
Candidaţii, ca regulă, un bărbat şi o femeie, trebuie să se fi distins în următoarele domenii de acţiune: protecţia drepturilor omului, apărarea democraţiei pluraliste, sensibilizarea opiniei publice asupra întrebărilor de interdependenţă şi solidaritate mondiale, consolidarea parteneriatului Nord-Sud.

Linii directoare pentru Juriul Premiului Nord-Sud (eng)

Prezentarea Laureaţilor Premiului Nord-Sud


consolidarea potenţialului centrului
După o reflecție cu privire la viitorul și potențialul Centrului, Comitetul de Miniștri a decis să încredințeze Centrului o misiune în cadrul politicii de vecinătate a Consiliului Europei și un acord și coordonarea activităților desfășurate de către alte sectoare ale Organizației (a se vedea decizia Comitetul de Miniștri și Raportul adoptat de Grupul GT -CNS privind viitorul Centrului). .

Obiectivul Centrului Nord-Sud este de a contribui la procesele democratice, în special prin educație pentru cetățenie democratică și dialog intercultural.

Centrul oferă pentru regiunile învecinate și dincolo de ele o platformă unică de dialog și cooperare structurată între toate dimensiunile «quadrilogului»: guvernele, parlamentele, autoritățile locale și societatea civilă. Centrul acționează pentru a promova principiile și standardele Consiliului Europei, prin acțiuni multilaterale cuprinzătoare cu caracter regional.

În 2014 - 2015 Centrul va continua să-şi dezvolte activități axate pe rolul societății civile, în special tinerii și femeile, în perioada de tranziție democratică și poziționarea sa ca un actor al guvernării.

În cadrul "Acordului de gestionare comună ", semnat de către CNS și Comisia Europeană în noiembrie 2008 și reînnoit până în anul 2015 , Centrul va continua să implementeze activități în domeniile educației și tineretului, cu scopul de a dezvolta o "cultură a cetățeniei democratice " și de a construi o cetățenie globală bazată pe drepturile omului și responsabilitățile cetățenilor
Informaţii suplimentare
Aniversarea 25
Premiul Nord-Sud
domenii de activitate
FOCUS
©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida