Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Cetăţenia UE

Ce este cetăţenia europeană?

Cetăţenia europeană s-a format treptat, în paralel cu evoluţia Uniunii Europene, şi a fost definită pentru prima dată în Tratatul de la Maastricht (1993). „Este cetăţean al Uniunii Europene orice persoană care are cetăţenia unui stat membru.”

Cetăţenia europeană completează cetăţenia naţională, fără a o înlocui şi face posibilă exercitarea unei serii de drepturi, de către toţi cetăţenii UE, în oricare stat membru.

Tratatul de la Amsterdam (1997) recunoaşte dreptul cetăţenilor la informaţie şi le conferă acestora dreptul de a accesa documente ale instituţiilor Uniunii Europene. Mai mult decât atât, tratatul instituie sancţiuni pentru statele membre care nu respectă drepturile cetăţenilor europeni.

Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene a fost inițiată în anul 2000 (Nisa) și adoptată în anul 2007 (Strasbourg). Aceasta reprezintă un catalog al tuturor drepturilor cetăţeneşti europene (sociale, economice, civile şi politice), precum şi principalul document juridic de referinţă în cazul în care acestea sunt încălcate.

Tratatul de la Lisabona (2009) introduce Iniţiativa Cetăţenească Europeană, un instrument pe care cetățenii îl pot folosi pentru a iniția propuneri legislative. De asemenea, prin actualul tratat al Uniunii Europene, respectarea Cartei Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene devine
obligatorie, atât pentru instituțiile UE, cât și pentru statele membre.

Cetățenia UE a fost definită pentru prima dată în articolele 9-12 din Tratatul privind Uniunea Europeană. Articolele 18-25 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) stabilesc drepturile care decurg din cetățenia UE.

Orice resortisant al unei țări din UE este considerat a fi cetățean al UE. Cetățenia UE nu înlocuiește cetățenia națională, ci o completează.

Cetățenii au dreptul:


Carta drepturilor fundamentale
Carta drepturilor fundamentale consolidează toate drepturile fundamentale aplicabile la nivelul Uniunii Europene (UE). Fiind mai amplă decât Convenția Europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, aceasta stabilește principiile etice și drepturile cetățenilor și ale rezidenților din UE care se referă la demnitate, libertate, egalitate, solidaritate, cetățenie și justiție. Pe lângă apărarea drepturilor civile și politice, carta tratează drepturile sociale ale lucrătorilor, protecția datelor, bioetica și dreptul la o bună administrare.

Carta are caracter obligatoriu din punct de vedere juridic. În conformitate cu articolul 6 din Tratatul privind Uniunea Europeană, valoarea juridică a cartei este echivalentă cu cea a tratatelor UE. Carta se aplică numai atunci când instituțiile UE și țările UE pun în aplicare legi ale UE și nu extinde competențele UE dincolo de cele acordate deja prin tratate.

Carta recunoaște și reafirmă o serie de drepturi naționale – o mare parte dintre acestea existau deja în constituțiile statelor membre, înainte de aderarea acestora la Uniunea Europeană – și creează o categorie de drepturi supranaționale, care decurg direct din cetățenia europeană.
Împreună, acestea formează un catalog al drepturilor șilibertăților de care se bucură fiecare cetățean european.

Legislaţie

 

Căutare
©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida