Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Cetăţeni activi
Cetățenii sunt în centrul proiectului european.

Democrația participativă europeană trebuie considerată a fi dreptul cetățenilor europeni de a se implica în politica europeană și de a modela viitorul Europei. Tratatul [articolul 10 alineatul (3)] conferă fiecărui cetățean dreptul de a lua parte la viața democratică a Uniunii;
.             
Articolul 11 din Tratatul privind Uniunea Europeană (Tratatul UE) se prevăd obligațiile instituțiilor Uniunii de a acorda cetățenilor și organizațiilor reprezentative posibilitatea de a-și face cunoscute opiniile și de a face schimb de opinii în mod public, în toate domeniile de acțiune ale Uniunii. Același articol conține un mandat explicit acordat Comisiei Europene de a se consulta cu părțile implicate pentru a asigura coerența și transparența acțiunilor Uniunii;
 
În conformitate cu articolele 10 și 11 din Tratatul privind Uniunea Europeană (Tratatul UE), orice cetățean are dreptul de a participa la viața democratică a Uniunii, iar instituțiile Uniunii ar trebui să acorde cetățenilor și asociațiilor reprezentative posibilitatea de a-și face cunoscute opiniile și de a face schimb de opinii în mod public în toate domeniile de acțiune ale Uniunii, precum și să mențină un dialog deschis, transparent și constant cu asociațiile reprezentative și cu societatea civilă.

cetatenie activa
Democrația nu funcționează adecvat fără aceasta pentru că democrația eficace înseamnă mai mult decât aplicarea unei ștampile pe un buletin de vot. Misiunea Comitetului Economic și Social European este înrădăcinată în principiul democrației participative, care operează în plus pe lângă democrația reprezentativă pe baza dialogului continuu între societatea civilă și decident. Prin definiție, democrația participativă necesită implicarea activă a oamenilor la locul de muncă sau printr-o organizație politică, sau susținând o cauză nobilă. Zona de activitate nu contează. Ceea ce contează este angajamentul față de bunăstarea societății.”
- Președintele Comitetului Economic șiSocial European (CESE) – Staffan Nillson, 2012.

ACTORI
SOCIETATE CIVILA

Democraţia participativă este una dintre primele teme care au apărut pe agenda sectorului neguvernamental. După nevoia de alegeri libere şi corecte, primă condiţie a democraţiei, apare nevoia unor mecanisme de participare la decizia publică, care să permită cetăţenilor să îşi exprime opiniile şi aşteptările către reprezentanţii lor aleşi. Eforturile organizaţiilor neguvernamentale au fost concentrate în câteva direcţii: stimularea interesului cetăţenilor cu privire la decizia publică, stimularea interesului actorilor decizionali pentru organizarea de consultări, coalizarea sectorului neguvernamental în sensul unor intervenţii coerente în decizii publice, construirea unui cadru legislativ şi instituţional pentru participarea la decizia publică, monitorizarea aplicării legislaţiei şi reclamarea derapajelor de la regulile democraţiei şi a bunei guvernări.

Societatea civilă se referă la toate formele de acțiune socială întreprinse de către persoane individuale sau de către grupuri care nu au legătură cu statul și nici nu sunt gestionate de stat.

O organizație a societății este o structură organizațională ai cărei membri servesc interesul general printr-un proces democratic și care are un rol de mediator între autoritățile publice și cetățeni.

Articolul 15 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene recunoaște rolul societății civile în buna guvernanță a UE. Articolul 11 din Tratatul privind Uniunea Europeană subliniază necesitatea ca UE să mențină un dialog deschis, transparent și constant cu organizațiile societăți civile, de exemplu, atunci când pregătește propuneri de acte legislative ale UE.
  • Printre exemplele de astfel de organizații se numără:
  • partenerii social (grupuri sindicale și patronale);
  • organizații neguvernamentale (de exemplu, pentru protecția mediului și a consumatorilor);
  • organizațiile locale (de exemplu, grupurile de tineret și de familii).


VOLUNTARI

2011 a fost declarat Anul european al voluntariatului. Scopul acestuia este de a celebra activitatea a milioane de voluntari de pe teritoriul Europei și de a încuraja implicarea acelor cetăeni care nu fac voluntariat în prezent.

Voluntariatul este perceput ca jucând un rol important în numeroase domenii, care includ, în mod logic, solidaritatea și ajutorul umanitar, dar și viaa socială, sănătatea, educaia și mediul. Există multiple beneficii ale voluntariatului: se consideră că acesta este benefic pentru societate în întregul său (consolidează coeziunea socială, promovează valorile solidarităii în UE) și pentru individ (dezvoltarea și împlinirea personală a voluntarilor, dezvoltarea profesională)
 

TINERET

ADMINISTRAEA PUBLICA
 
 
Rolul şi impactul autorităţilor locale şi regionale
 
Adeziunea cetăţenilor la procesul european este o miză a credibilităţii pentru democraţia europeană. Cetăţenia europeană se construieşte, iar guvernanţa europeană se organizează pe baza participării. Aceasta îmbracă două dimensiuni: democraţia reprezentativă, care  constituie fundamentul, şi democraţia participativă, care o completează. O bună guvernanţă europeană implică cooperarea autorităţilor alese şi a actorilor societăţii civile pentru binele comun. Autorităţile locale şi regionale sunt depozitarele unei legitimităţi democratice indiscutabile. Direct responsabile în faţa cetăţenilor, ele reprezintă un element semnificativ al legitimităţii democratice în Uniunea Europeană şi exercită o parte  importantă a puterii politice. Guvernanţa pe mai multe niveluri trebuie să combine în acest sens recunoaşterea instituţională a diferitelor niveluri ale puterii în Europa, prin mecanisme adecvate, cu organizarea cooperării politice şi stimularea sferei publice europene.
 

Comitetul Economic și Social European (CESE)

Comitetul Economic și Social European (CESE) este un organism consultativ al UE. Acesta a fost înființat în 1957 pentru a reprezenta interesele diferitelor grupuri economice și sociale din țările UE.

Potrivit Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), CESE are 350 de membri. În prezent, până în septembrie 2015, când se încheie mandatul său actual, Comitetul are 353 de membri din societatea civilă organizată, ca urmare a aderării Croației la UE în iulie 2013.

Membrii sunt împărțiți în trei grupuri, reprezentând interesele angajatorilor, ale angajaților și ale anumitor tipuri de activități (cum ar fi agricultorii, firmele mici, profesiunile liberale, consumatorii, cadrele didactice, societățile cooperative, familiile, grupurile ecologiste). Membrii CEE sunt numiți pentru o perioadă de cinci ani (cu posibilitatea reînnoirii mandatului).

CESE este consultat de Parlamentul European, de Consiliu și de Comisie în cazurile prevăzute de tratatele UE. De asemenea, acesta poate emite avize din proprie inițiativă. Rolul, organizarea și prerogativele sale sunt guvernate de articolul 13 din Tratatul privind UE și articolele 301-304 din TFUE.

vezi  de asemenea  Instituţiile şi Organismele UECampanii
 
Anul european al cetăţenilor 2013 îi urmează Anului european al îmbătrânirii active şi al solidarităţii între generaţii 2012 şi Anului european al voluntariatului 2011. Se poate constata că atât 2012, cât şi 2011 au reprezentat simbolic segmente ale implicării active a cetăţenilor în societate, ilustrând contribuţia pe care o pot aduce persoanele vârstnice societăţii, respectiv activităţile de voluntariat ale celor care investesc timp şi bani pentru a activa în sprijinul comunităţii, în organizaţii ale societăţii civile, cluburi, spitale, şcoli ş.a..
 Programe
  • Programul „Europa pentru cetățeni” 2014-2020 își propune să îmbunătățească percepția cetățenilor asupra UE, a istoriei și diversității sale, să promoveze drepturile conferite de cetățenia europeană și să sporească participarea democratică la nivelul UE.
  • Programul „Drepturi, egalitate și cetățenie” 2014-2020 sprijină proiectele menite să promoveze egalitatea și drepturile fundamentale, să sensibilizeze publicul cu privire la drepturile conferite de cetățenia europeană și să încurajeze o participare mai activă la viața democratică a UE
Detalii

INSTRUMENTE DE PARTICIPARE
De când Uniunea Europeană a devenit o entitate care reprezintă mai mult decât încă un organism interguvernamental, în cadrul căruia se întrunesc reprezentanți ai guvernelor naționale pentru a lua decizii în spatele ușilor închise, au fost prezentate propuneri de instrumente participative, au fost introduse mecanisme practice, iar cele existente au fost revizuite, astfel încât cetățenia activă a UE și democrația participativă la nivel transnațional au devenit altceva decât o simplă idee frumoasă: o practică de zi cu zi.

Detalii

resurse
Bune practici
 
Căutare
©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida