Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Progame de finanţare UE
Cetăţenie Activă prin intermediul Programelor UE

UE iniţiază numeroase acţiuni şi programe care tind să dezvolte abordarea civică europeană pentru a întări sentimentul de identitate europeană al cetăţenilor săi.

Programul „Europa pentru cetățeni”
Uniunea Europeană este constituită din cetățenii săi și a fost creată pentru ei! Încurajarea și facilitarea implicării lala scară mai largă a cetățenilor în Uniunea Europeană și în ceea ce reprezintă aceasta sunt deosebit de importante. În acest scop, este necesar să se intensifice participarea cetățenilor la activitățile curente și să se asigure o mai bună înțelegere a istoriei Uniunii Europene  și a originilor sale care datează din perioada imediat următoare 

Tratatul de la Lisabona de la sfârșitul anului 2009 a determinat o serie de schimbări care aduc Uniunea mai aproape de cetățeni săi și promovează o dezbatere transfrontalieră mai largă cu privire la aspecte legate de politicile Uniunii. Noul articol 11 din Tratatul privind Uniunea Europeană introduce o dimensiune cu totul nouă, a democrației participative.

Europa are o agendă dificilă pentru următorii șapte ani, cu mize importante. Având în vedere faptul că sunt necesare decizii și politici privind aspecte variate, de la creșterea economică la securitate și la rolul Europei în lume, acum este mai important ca niciodată ca cetățenii să ia parte la discuții și să contribuie la elaborarea politicilor. Dat fiind că cetățenia europeană este considerată un element important pentru consolidarea și protejarea procesului de integrare europeană, Comisia Europeană continuă să încurajeze angajamentul cetățenilor europeni în toate aspectele vieții comunității acestora, oferindu-le astfel posibilitatea să participe la construirea unei Europe din ce în ce mai apropiate de cetățeni.

În acest context, programul „Europa pentru cetățeni” adoptat la pentru perioada 2014-2020 reprezintă un instrument important destinat să sporească rolul celor 500 de milioane de locuitori ai UE în dezvoltarea Uniunii. Prin scheme de finanțare și activități care permit implicarea cetățenilor,

În cadrul obiectivului global de a aduce Uniunea Europeană mai aproape de cetăţeni, obiectivele generale ale programului sunt următoarele:
• să ajute cetățenii să înțeleagă mai bine Uniunea, istoria și diversitatea ei;
• să promoveze cetățenia europeană și să îmbunătățească, la nivelul Uniunii, condițiile de participare civică și democratică.
Obiectivele specifice urmărite la nivel transnațional sau dintr-o perspectivă europeană sunt:
• sensibilizarea publicului cu privire la memoria istorică, la istoria și la valorile comune, precum și la scopul Uniunii, și anume, promovarea păcii, a valorilor sale și a bunăstării cetățenilor săi prin încurajarea dezbaterii, a reflecției și a creării de rețele;
• încurajarea participării democratice și civice a cetățenilor la nivelul UE printr-o înțelegere mai bună a procesului de elaborare a politicilor Uniunii și prin promovarea oportunităților de angajament societal și intercultural și de voluntariat la nivelul Uniunii.
Caracteristicile generale ale programului Europa pentru cetățeni 2014-2020 sunt:
o Accesul nediscriminatoriu
o Caracterul transnațional și dimensiunea locală
o Dialogul intercultural
o Voluntariatul ca expresie a cetățeniei europene active

Pentru perioada 2016-2020 au fost stabilite priorități care să stimuleze dezbateri în jurul unor date istorice de importanță europeană și al unor subiecte care au o puternică rezonanță în prezent (pentru Componenta 1) sau care sunt ancorate în realitățile actuale sociale, economice și politice ale Uniunii Europene (pentru măsurile de la Componenta 2). Cetățenii sunt invitați să participe la evenimente de reflecție și dezbatere prin proiecte ce răspund caracteristicilor generale ale programului (accesul nediscriminatoriu, caracterul transnațional și dimensiunea locală, dialogul intercultural, promovarea voluntariatului) sau prin implicarea lor activă în organizațiile care derulează proiecte finanțate prin programul Europa pentru cetățeni 2014-2020.

Trebuie să se facă distincție între prioritățile specifice pentru Componenta 1-Memorie europeană și prioritățile specifice pentru Componenta 2-Implicare democratică și participare civică.

1. Priorități specifice pentru Componenta 1: Memorie europeană
1.1 Comemorări ale unor evenimente majore din istoria recentă a Europei
1.2 Societatea civilă și participarea civică în timpul regimurilor totalitare
1.3 Ostracizarea și pierderea cetățeniei în timpul regimurilor totalitare: lecții pentru astăzi
1.4 Tranziția spre democrație și aderarea la Uniunea Europeană

2. Priorități specifice pentru Componenta 2: Implicare democratică și participare civică
2.1 Înțelegerea și dezbaterea curentului eurosceptic
2.2 Solidaritate în vremuri de criză
2.3 Combaterea stigmatizării "imigranților" și oferirea de contraargumente pentru a promova dialogul intercultural și înțelegerea reciprocă
2.4 Dezbatere despre viitorul Europei

Priorities of the programme for 2016-2020
Comemorări 2016

  Programul „Drepturi, egalitate și cetățenie” 2014-2020

  Programul „Drepturi, egalitate și cetățenie” 2014-2020sprijină proiectele menite să promoveze egalitatea și drepturile fundamentale, să sensibilizeze publicul cu privire la drepturile conferite de cetățenia europeană și să încurajeze o participare mai activă la viața democratică a UE.
În ultimii 50 de ani, Uniunea Europeană a instituit multe drepturi pentru locuitorii Europei, în domenii precum egalitatea, drepturile fundamentale și cetățenia europeană. Aceste drepturi trebuie să fie astăzi protejate și promovate. Programul UE „Drepturi, egalitate și cetățenie” face tocmai acest lucru. Acțiunile sale vizează consolidarea egalității de gen, combaterea tuturor formelor de discriminare și lupta împotriva rasismului. Programul abordează problema presantă a violenței împotriva femeilor, tinerilor și copiilor. Alte domenii prioritare includ drepturile copilului, incluziunea deplină a romilor în societatea europeană, drepturile consumatorilor și protecția datelor personale. Programul este gestionat de Direcția Generală Justiție a Comisiei EuropeneInformaţii suplimentare
Căutare
©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida