Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Comitetul de Miniştri
Gardian al valorilor Consiliului Europei, Comitetul de Miniştri a decis, în conformitate cu deciziile Summit-ului de la Viena privind extinderea Consiliului Europei, să ia exemplul Adunării Parlamentare şi să monitorizeze modul în care Statele membre îşi onorează angajamentele de a asigura respectarea principiilor democratice, drepturilor omului şi supremaţiei legii conform Statutului Consiliului Europei, Convenţiei europene a Drepturilor Omului şi altor instrumente juridice.

Monitorizarea tematică aplicată de Comitetul de Miniştri este o procedură bazată pe un dialog constructiv şi confidenţial, precum şi pe o strânsă cooperare între Statele membre şi Comitet. Dacă mecanismul de monitorizare aplicat de Adunarea Parlamentară are drept obiect anumite state, Comitetul de Miniştri selectează anumite principii şi verifică modalităţile în care Statele membre ale Organizaţiei le implementează.

Mecanismul de monitorizare tematică din partea Comitetului de Miniştri funcţionează din 1996. El are la bază Declaraţia din 1994 a Comitetului de Miniştril privind realizarea angajamentelor asumate de Statele membre ale Consiliului Europei  (Decl-10.11.94). În vederea implementării aceste Declaraţii, în 1995 deputaţii au adoptat o procedură de monitorizare (CM/Del/Dec(95)535/2.4 (a se vedea de asemenea Monitor/Inf(2004)3 şi Monitor/Inf(2004)3 add)).
 
La 5 iuie 2007 (CM/Del/Dec(2007)999/2.2)), Deputaţii Miniştrilor au revizuit procedura tematică de monitorizare. Noua procedura a fost prevăzută în CM/Del/Dec(2007)999/2.2 app2, care a intrat în vigoare cu efect imediat. (înlocuind procedura adoptată în iulie 2004 (CM/Del/Dec(2004)893/2.4 app6).
 
Monitorizarea tematică funcţionează în baza unui vade-mecum al procedurii de monitorizare tematică a Comitetului de Miniştri şi are drept scop asigurarea coerenţei controlului tematic în lumina celorlalte mecanisme de monitorizare existente în cadrul Organizaţiei, cât şi pentru a utiliza un sistem de control cât mai concret.
 
Această procedură prevede că exercitarea monitorizării tematice, cu privire la o temă selectată de Comitetul Miniştrilor va avea lor în baza ad hoc. Regulile după care se efectuează monitorizarea sunt următoarele: temele alese pentru monitorizare “trebuie să fie specificate, clar definitem să se refere la chestiuni de actualitate la nivel european şi să respecte principiile de utilizare nedublată şi al subsidiarităţii. Aceste teme pot fi propuse pe parcursul ntregului an de orice delegaţie sau de Secretarul General în urma consultărilor altor organizaţii şi instituţii de monitorizare ale Consiliului Europei. Însă decizia finală privind alegerea tematicii verificărilor îi aparţine Comitetului de Miniştri.
 
Ulterior, raportul de monitorizare tematică este elaborat conform unor reguli precise de către Secretarul General sau, în caz de necesitate, de un alt organ desemnat de Comitetul Miniştrilor. Acest raport serveşte drept bază pentru dezbaterile şi deciziile Comitetului privind situaţia în cauză, inclusiv pentru recomandările ce se impun. Pentru a evita stigmatizarea statului respectiv, s-a stabilit că raportul rămâne confidenţial până când Comitetul Miniştrilor nu ia decizia de a-l face public. La fel, Comitetul de Miniştri trebuie să examineze regulat starea lucrurilor, pentru a constata progresele sau a propune o eventuală monitorizare suplimentară.

Până în prezent pentru monitorizarea obligaţiilor asumate au fost alese zece teme:
  • Libertatea de exprimare şi de informare;
  • Funcţionarea şi protecţia  instituţiilor democratice
  • Funcţionarea sistemului judiciar
  • Democraţia locală
  • Pedeapsa cu moartea
  • Poliţia şi forţele de securitate
  • Eficacitatea căilor de recurs jurisdicţional
  • Nediscriminarea, în special lupta împotriva intoleranţei şia rasismului
  • Libertatea conştiinţei şi confesiei
  • Egalitatea între femei şi bărbaţi
informaţii suplimentare

 
©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida