Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Combaterea corupţiei
Combaterea corupţiei
 
Consiliul Europei, având vocaţia de a apăra şi a promova democraţia pluralistă, drepturile omului şi statul de drept, s-a aflat în avangarda luptei împotriva corupţiei, deoarece aceasta reprezintă un pericol pentru aceste valori fundamentale.

Abordarea Consiliului Europei în lupta împotriva corupţiei întotdeauna a fost multidisciplinară şi include trei direcţii de activitate care sunt stâns legate între ele: elaborarea normelor şi standardelor europene; punerea în aplicare a unui mecanism care să monitorizeze respectarea acestor norme şi acordarea unui ajutor corespunzător pentru ţări şi regiuni în cadrul programelor de cooperare tehnică.
 

platforma anticorupţie a APCE

Când este potrivit pentru membrii guvernului, funcționarii publici sau deputaţi să accepte cadouri? Cât de des li se oferă mită judecătorilor? Când un lobby legitim trece în influență nejustificată? Ce rol pot juca jurnaliștii în investigațiile ce dezvăluie practicile corupte? Ce ar trebui să întreprindă parlamentele pentru a elimina corupția?

Corupția este furt. Aceasta subminează de asemenea instituțiile publice, subminează statul de drept și încrederea cetățenilor  în  «sistemul politic ».

Noua platformă anticorupție a APCE, lansată pe 8 aprilie 2014 la Strasbourg, creează un spațiu pentru dialog referitor la această amenințare pentru valorile europene fundamentale, și ajută la promovarea transparenței și onestităţii în viața publică.

Aceasta reunește reprezentanții aleși de parlamentele celor 47 de state membre ale Consiliului Europei şi statelel non-europene, cu experți și alte părți interesate de a face schimb de informații, de a răspândi  practici eficiente anticorupţie și de a dezbate modalităţi de combatere a  noilor forme de corupție.

Parlamentarii sunt angajaţi  într-un proces dublu de acțiune: pe de o parte, aceştia acționează în calitate de gardieni responsabili în parlamentul național; pe de altă parte, ei reprezintă presiuni pentru o acțiune rapidă de promovare a instrumentelor şi standardelor europene ale Consiliului, și de aplicare a recomandărilor GRECO, organul anticorupție al Consiliului Europei, care monitorizează situaţia corupţiei în statele membre.

Urmează să fie organizate conferințe și reuniuni care vor aborda aspecte specifice, cum ar fi colaborarea dintre parlamentari și jurnaliști în cazuri de corupție, dimensiunea de gen a corupției, etc.  Aceste evenimente vor avea ca scop producerea de recomandări eficiente capabile să transpună angajamentele legislatorilor în practică.

norme şi standarde europene

Consiliul Europei a elaborat mai multe instrumente juridice cu multiple aspecte care tratează subiecte cum ar fi incriminarea faptelor de corupţie în sectoarele public şi privat, responsabilitatea şi despăgubirea în cauzele de corupţie, conduita recomandată funcţionarilor publici şi finanţarea partidelor politice. Aceste instrumente au drept obiect ameliorarea capacităţii Statului de a lupta împotriva corupţiei atât la nivel naţional, cât şi internaţional..
În Convenţia penală cu privire la corupţie, este precizat că corupţia constituie o ameninţare la adresa principiilor statului de drept, democraţiei şi drepturilor omului; subminează principiile bunei guvernări, echităţii şi justiţieie sociale, denaturează concurenţa, împiedică dezvoltarea economică şi periclitează stabilitatea instituţiilor democratice şi fundamentul moral al societăţii.

Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei: texte de referinţă

 • Rezoluția 1943 (2013), Corupția ca o amenințare la adresa statului de drept
 • Recomandarea 2019 (2013), Corupția ca o amenințare la adresa statului de drept
 • Comitetul de Miniștri, Corupția ca o amenințare la adresa statului de drept, Răspunde la Recomandarea 2019 (2013), 21 ianuarie 2014
 • Rezoluția 1903 (2012), Codul de conduită a membrilor Adunării Parlamentare: practici bune sau o datorie de bază?
 • Rezoluția 1703 (2010), Corupția judiciară
 • Recomandarea 1896 (2010), Corupția judiciară
 • Rezoluția 1492 (2006), a sărăciei și a luptei împotriva corupției în statele membre ale Consiliului Europei
 • Recomandarea 1516 (2001), finanțarea partidelor politice
 • Rezoluția 1214 (2000), Rolul parlamentelor în combaterea corupției

Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei:

 • Recomandarea Comitetului de Miniștri către statele membre privind codurile de conduită pentru funcționarii publici, 11 mai 2000
 • Rezoluția Comitetului de Miniștri cu privire la douăzeci de principii directoare pentru lupta împotriva corupției, 06 noiembrie 1997

monitorizare

Grupul statelor împotriva corupţiei (GRECO) a fost instituit printr-un acord parţial, care a fost extins în mai 1999. Republica Moldova a aderat la GRECO la 28 iunie 2001. GRECO asigură ca măsurile întreprinse împotriva corupţiei să urmeze anumite principii esenţiale şi să fie în concordanţă cu instrumentele juridice internaţionale adoptate în Programul de acţiune contra corupţiei. GRECO contribuie la identificarea lacunelor şi deficienţelor în legile naţionale împotriva corupţiei şi la declanşarea reformelor legislative, instituţionale şi social-economice, necesare pentru prevenirea şi combaterea corupţiei.

Rapoarte de evaluare sunt elaborate pentru fiecare membru GRECO.
 

Informaţii suplimentare

 

 

©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida