Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Comisarul pentru Drepturile Omului

Comisarul pentru Drepturile Omului este o instituţie independentă în cadrul Consiliului Europei.  Misiunea sa constă în promovarea conştientizării şi respectării drepturilor omului în cele 47 de State membre ale Consiliului Europei.

Iniţiativa creării acestei instituţii a fost luată de Şefii de Stat şi de Guvern din cadrul Consiliului Europei la cel de-al doilea Summit, desfăşurat între 10-11 octombrie 1997 la Strasbourg. La 7 mai 1999, Comitetul Miniştrilor a adoptat o rezoluţie de instituire a funcţiei de Comisar şi a definit mandatul Comisarului. Comisarul actual M. Nils Muižnieks, l-a succedat pe Thomas Hammarberg (2006-2012) şi Álvaro Gil-Robles (1999-2006).

mandatul comisarului pentru drepturile omului
Obiectivele fundamentale ale Comisarului pentru Drepturile Omului sunt enunţate în Rezoluţia Consiliului Europei cu privire la Comisarul pentru Drepturile Omului / résolution sur le Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe. Conform acestei rezoluţii, misiunea Comisarului este :
  • de a promova respectarea eficientă a drepturilor omului şi a ajuta Statele membre să aplice standardele Consiliului Europei la acest subiect ;
  • de a promova educaţia şi sensibilizarea pentru drepturile omului în Statele membre ale Consiliului Europei ;
  • de a identifica eventualele imperfecţiuni din legislaţia şi practica judiciară cu privire la drepturile omului ;
  • de a facilita activitatea birourilor naţionale de madiatori şi alte structuri responsabile de protecţia drepturilor omului ; şi
  • de a furniza consultaţii şi informaţii cu privire la protecţia drepturilor omului în întreaga regiune.
Prin urmare, Comisarul îşi concentrează activitatea pe promovarea reformelor care vizează ameliorarea concretă a sensibilizării pentru drepturile omului şi protecţiei lor. În calitatea sa de instituţia non-judiciară, Comisarul nu poate fi sesizat cu plângeri individuale. Totodată, el poate face anumite concluzii şi adopta iniţiative de cea mai mare amploare, în baza informaţiilor veridice referitoare la încălcările drepturilor omului, victimele cărora sunt persoane particulare.

Comisarul cooperează cu o serie de instituţii naţionale şi internaţionale şi cu organe responsabile de monitorizarea drepturilor omului. Cei mai importanţi partenerii ai săi sunt Naţiunile Unite şi Birourile sale specializate, Uniunea Europeană şi OSCE. Biroul Comisarului cooperează strâns cu universităţi, grupuri de meditare şi principalele ONGuri care se ocupă de drepturile omului.

activităţile comisarului pentru drepturile omului
Comisarul pentru drepturile omului este o instituţie non-judiciară, independentă şi imparţială, creată în 1999 de către Consiliul Europei. Misiunea sa constă în promovarea sensibilizării pentru drepturile omului, şi respectării lor în Statele membre. Activităţile sale se articulează în jurul a trei mai piloni strâns legaţi :
  • vizitarea ţărilor şi dialogul cu autorităţile naţionale şi societatea civilă ;
  • lucru tematic de informare şi consiliere privind implementarea sistematică a drepturilor omului
  • activităţi de sensibilizare.
Comisarul este ales de Adunarea parlamentară a Consiliului Europei de pe o listă de trei candidaţi stabiliţi de Comitetul Miniştrilor şi exercită un mandat unic pe un termen de şase ani.

Primul Comisar, Dl. Alvaro Gil-Robles, a intrat în funcţie în octombrie 1999. Fost apărător al poporului spaniol, el a instituit şi a dezvoltat Biroul Comisarului, acordând instituţiei renumele şi credibilitatea de care se bucură în prezent. Comisarul precedent, Dl. Thomas Hammarberg, a preluat funcţia în aprilie 2006. Suedez de naţionalitate, Dl Hammarberg, care timp de mai multe decenii se consacră promovării drepturilor omului în Europa şi în lume, a consolidat rolul instituţiei şi a contribuit astfel la sporirea eficienţei protecţiei drepturilor omului în toate Statele membre ale Consiliului Europei.

vizitarea ţărilor şi dialogul cu autorităţile naţionale şi societatea civilă
Comisarul efectuează vizite în toate Statele membre pentru a supraveghea şi a evalua situaţia drepturilor omului. În cadrul vizitelor sale, el are întrevederi cu înalţi reprezentanţi ai guvernului, parlamentului, aparatului judiciar, societăţii civile şi ai structurilor naţionale pentru drepturile omului. De altfel, el discută cu persoane obişnuite care se confruntă cu probleme ce ţin de drepturile omului şi se deplasează în instituţii pentru care problema drepturilor omului este un punct sensibil : penitenciare, spitale psihiatrice, structuri de primire a solicitanţilor de azil, şcoli, orfelinate şi alte localuri unde locuiesc grupuri vulnerabile.
   
În urma acestor vizite, Comisarul adresează autorităţilor ţării respective un raport sau o scrisoare care conţine o evaluare a situaţiei drepturilor omului şi recomandări care indică modalităţile de remediere a imperfecţiunilor depistate în legislaţia şi practica judiciară. În plus, Comisarul are dreptul de interveni în calitate de terţă parte în procedurile în faţa Curţii europene a Drepturilor Omului, prezentând observaţii scrise sau participând la audieri.

documente tematice de informare şi consiliere
Comisarul elaborează documente tematice referitoare la subiecte care constituie nucleul protecţiei drepturilor omului în Europa. El oferă consultaţii şi informaţii cu privire la prevenirea încălcărilor drepturilor omului şi publică avize, documente tematice şi rapoarte.

activităţi de sensibilizare
Comisarul s-a angajat să promoveze sensibilizarea drepturilor omului în Statele membre, organizând seminare şi evenimente la diferite subiecte sau participând la acestea. Comisarul cultivă un dialog permanent cu guvernele, organizaţiile societăţii civile şi instituţiile educaţionale pentru ca populaţia să fie sensibilizată cu privire la standardele drepturilor omului. El contribuie, de asemenea, la dezbateri şi maditaţii referitoare la probleme importante ale contemporanietăţii care au tengenţă cu drepturile omului, întreţinând contacte cu mass-media şi contribuind la publicarea a articolelor şi documentelor tematice.

În cadrul vizitelor sale în Statele membre, activităţii sale tematice şi a activităţilor sale de sensibilizare, Comisarul acordă o atenţie particulară protecţiei apărătorilor drepturilor omului. El cooperează strâns cu alte organe ale Consiliului Europei şi cu instanţe internaţionale foarte diverse, în special organizaţia Naţiunilor Unite şi agenţiile sale specializate, Uniunea Europeană şi Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE). Biroul lucrează în strânsă colaborare cu structurile naţionale ale drepturilor omului şi organizaţiile neguvernamentale de apărare a drepturilor omului de prim plan, dar şi cu universităţi şi grupuri de meditare
Documente aferente
Rezoluţia relativă la Comisarul pentru Drepturile Omului
   
vizite în Moldova
Vizita din 16-17 ianuarie 2012  
Concluziile vizitei în Transnistria, 18 ianuarie 2012  
Concluzii privind vizita din 19-21 octombrie 2011  
Raport privind vizita din 25-28 aprilie 2009
Raport privind vizita din 16-20 octombrie 2000
Raport privind implementarea recomandărilor, formulate în urma vizitei din 16-20 ocotmbrie 2000
scrisori adresate autorităţilor Moldovei
Scrisoarea din 21 decembrie 2011, adresată Primului-ministru al RM
Răspunsul Primului-ministru al RM la scrisoarea din 21 decembrie 2011
   
©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida