Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Comisia europeană pentru democraţie prin drept


Comisia europeană pentru democraţie prin drept, cunoscută sub denumirea de Comisia de la Veneţia reprezintă în cadrul Consiliului Europei organismul consultativ în materie constituţională. Înfiinţată în 1990, comisia a jucat un rol principal în adoptarea constituţiilor conform patrimoniului constituţional european.

Concepută iniţial ca un instrument pentru construcţii constituţionale urgente, comisia a devenit un think-tank independent recunoscut internaţional. Ea contribuie la diseminarea patrimoniului european constituţional bazat pe valorile juridice fundamentale ale continentului prin oferirea "Primului ajutor constituţional" statelor. Comisia de la Veneţia a jucat un rol unic şi de nerivalizat în managementul crizelor şi prevenirea conflictelor prin construcţia şi consultanţa constituţională.

Creată în 1990 printr-un acord parţial de 18 state membre ale Consiliului Europei, Comisia a devenit, în februarie 2002, un acord extins, permiţând statelor nemembre să devină membri de drept.

Ea este alcătuită din "experţi independenţi cu o experienţă eminentă în instituţii democratice sau cu o contribuţie eminentă la consolidarea dreptului sau ştiinţelor politice" (art. 2 al statutului revizuit). Membrii sunt academicieni din sfera constituţională sau drept internaţional, judecători ai curţilor supreme sau constituţionale sau membri ai parlamentelor şi sunt aleşi pentru patru ani de către statele participante.

Toate statele membre ale Consiliului Europei sunt membre în Comisia de la Veneţia: Republica Moldova a devenit membru în 1996.

Activităţile Comisiei urmăresc susţinerea celor trei principii ale patrimoniului constituţional european: democraţia, drepturile omului şi statul de drept, temelia Consiliului Europei.

Comisia lucrează în următoarele patru domenii-cheie:

1. asistenţă constituţională;
2. partide politice, alegeri şi referendum-uri;
3. cooperarea cu instanţele constituţionale şi mediatorii;
4. studii transnaţionale, rapoarte şi seminarii.republica moldova şi comisia de la veneţia

Reprezentanţii Republicii Moldova la Comisia de la Veneţia

Moldova, Republic of  

  • Nicolae ESANU
    Lector, Facultatea de drept, Universitatea de Stat din Moldova
  • Rodica SECRIERU
    Şef interimar al Secretariatului (membru supleant)

Avizele Comisiei de la Veneţia asupra legislaţiei Republicii Moldova

Mai multe avize

Alte Documente ale Comisiei de la Veneţia referitoare la Republica Moldova


Informaţii suplimentare
Documentele Comisiei de la Veneţia în română:
©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida