Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Uniunea Europeană
Vă aflaţi aici: // Home / Uniunea Europeană / UE / Structura / Comisia Europeană
Comisia Europeană
Comisia Europeană este una dintre principalele instituţii ale Uniunii Europene.. Propune acte legislative şi gestionează punerea în aplicare a politicilor europene şi modul în care sunt cheltuite fondurile UE.

Comisia are „drept de iniţiativă” - poate propune acte legislative pentru a proteja interesele Uniunii şi ale cetăţenilor săi. Ea procedează astfel doar în situaţiile în care o măsură eficientă nu poate fi luată la nivel naţional, regional sau local (principiul subsidiarităţii).

Când propune un proiect legislativ, Comisia încearcă să ia în calcul interesele unor categorii cât mai largi. Pentru a se asigura că detaliile tehnice sunt corecte, Comisia consultă experţii din cadrul diferitelor comitete şi grupuri de lucru. De asemenea, organizează consultări publice.

Departamentele Comisiei se ocupă de elaborarea proiectelor de acte legislative. Dacă cel puţin 14 din cei 28 de comisari sunt de acord cu proiectul, acesta este înaintat Consiliului şi Parlamentului care, după ce îl dezbat şi îi aduc modificări, decid dacă să-l adopte sau nu.

Împreună cu Parlamentul şi Consiliul, Comisia stabileşte priorităţile în materie de cheltuieli pe termen lung în contextul „cadrului financiar” european. De asemenea, elaborează un proiect de buget anual pe care îl înaintează Parlamentului şi Consiliului spre aprobare şi supraveghează modul în care sunt cheltuite fondurile europene, de exemplu, de către agenţiile şi autorităţile naţionale şi regionale. Modul în care Comisia gestionează bugetul este verificat de către Curtea de Conturi.

Comisia gestionează fondurile consacrate politicilor europene (de exemplu, agricultură şi dezvoltare rurală) şi programe precum Erasmus (schimburi de studenţi).

În calitate de „gardian al tratatelor”, Comisia se asigură că fiecare stat membru aplică în mod corect legislaţia europeană.

În cazul în care consideră că un guvern nu îşi respectă obligaţiile în acest sens, Comisia îi adresează mai întâi o scrisoare oficială prin care îi cere să remedieze situaţia. În ultimă instanţă, Comisia poate înainta cazul Curţii de Justiţie. Curtea poate impune sancţiuni, iar deciziile sale sunt obligatorii pentru toate ţările şi instituţiile europene.

Comisia se exprimă în numele tuturor ţărilor UE în cadrul organismelor internaţionale precum Organizaţia Mondială a Comerţului.

De asemenea, negociază acorduri internaţionale în numele UE, precum Acordul de la Cotonou (privind ajutorarea ţărilor în curs de dezvoltare din Africa, Caraibe şi Pacific şi derularea schimburilor comerciale cu acestea).

Componenţă
Cei 28 de comisari, câte unul din fiecare stat membru, trasează direcţiile politice ale Comisiei pe durata mandatului lor de 5 ani. Fiecărui comisar îi este atribuită de către preşedinte responsabilitatea pentru unul sau mai multe domenii de acţiune.

Numirea comisarilor, inclusiv a preşedintelui, este supusă aprobării Parlamentului. Pe durata mandatului, comisarii răspund pentru acţiunile lor în faţa Parlamentului, singura instituţie abilitată să demită Comisia.

Activitatea de zi cu zi a Comisiei este asigurată de membrii personalului - administratori, jurişti, economişti, traducători, interpreţi, secretari etc - organizaţi în departamente numite „direcţii generale” (DG).
Structura

Preşedintele este desemnat de Consiliul European, care îi numeşte şi pe ceilalţi comisari, cu acordul preşedintelui desemnat.

Preşedintele actual al Comisiei Europene este Jean-Claude Juncker .

La  1 noiembrie 2014 Comisia Juncker și-a preluat în mod oficial mandatul, care se va încheia la 31 octombrie 2019.

15.07.2014 -Parlamentul European l-a ales pe Jean-Claude Juncker pe postul de președinte al noii Comisii Europenee. 422 din 751 de eurodeputați au votat pentru candidat, numărul minim de voturi necesare pentru aprobarea acestuia fiind de 376.Domnul Juncker a fost propus oficial candidat la președinția Comisiei Europene de către șefii de state și de guverne în cadrul Consiliului European ce a urmat alegerilor europene în care Partidul Popular European (PPE) a câștigat cel mai mare număr de locuri în Parlamentul European. PPE l-a propus pe fostul premier luxemburghez la președinția Comisiei în cadrul alegerilor din mai.

Reuniuni ordinare şi extraordinare

Comisia se reuneşte la Bruxelles o dată pe săptămână, de obicei în ziua de miercuri.Când sesiunile plenare ale Parlamentului au loc la Strasbourg, colegiul comisarilor se reuneşte, de asemenea, la Strasbourg. Agenda reuniunilor se bazează pe programul de lucru al Comisiei.

Fiecare subiect de pe ordinea de zi este prezentat de către comisarul responsabil pentru domeniul în cauză. Apoi, întregul colegiu ia o decizie colectivă. Publicul nu are acces la reuniuni şi dezbateri, dar poate consulta în orice moment ordinea de zi şi procesele verbale.

Reuniunile extraordinare se organizează în situaţii care necesită intervenţii urgente sau discuţii cu membrii Consiliului de Miniştri, pe marginea unor probleme majore.

Programul de lucru al Comisiei 2015 – Un nou început

rol
Reprezintă şi susţine interesele Uniunii Europene în ansamblul său. Monitorizează şi pune în aplicare politicile UE:


Colegiul comisarilor (2014-2019)

 este alcătuit din președintele Comisiei, cei șapte vicepreședinți, inclusiv prim-vicepreședintele și Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, și cei 20 de comisari. 

Comisarii fac parte din echipe de proiect, aflate sub conducerea vicepreședinților, axate pe anumite domenii de politică:

Procesul decizional colectiv

Comisia își desfășoară activitatea în baza principiului de responsabilitate colectivă. Deciziile sunt luate colectiv de colegiul comisarilor, aceștia fiind cu toții responsabili în fața Parlamentului European. Toții comisarii sunt egali în procesul decizional și sunt responsabili în aceeași măsură pentru deciziile luate.

Comisarii nu au nicio putere decizională individuală, exceptând cazul în care sunt autorizați de Comisie să ia măsuri în nume propriu în domeniul lor de responsabilitate (așa-numita „procedură de abilitare”). În acest caz, ei își asumă răspunderea politică și juridică în numele Comisiei.  

Președintele joacă un rol semnificativ: în baza tratatelor UE, el definește liniile directoare ale politicilor, încredințează portofoliile comisarilor (ex. piață internă, politică de dezvoltare regională, transport, mediu, agricultură, comerț etc.) și poate, în orice moment, să modifice atribuțiile și/sau structura portofoliilor. Colegiul decide cu privire la obiectivele strategice și, în consecință, își stabilește programul de lucru anual.

Vicepreședinții acționează în numele președintelui, ca adjuncți ai acestuia. Ei conduc și coordonează activitatea în domeniul lor de responsabilitate, reunind mai mulți comisari. Vicepreședinților le sunt încredințate proiecte prioritare bine definite [link], care pot fi adaptate în funcție de necesități și pe măsură ce se dezvoltă noi proiecte. Prin urmare, colegiul își desfășoară activitatea în strânsă cooperare și în mod flexibil.

Comisarii îi sprijină pe vicepreședinți în prezentarea propunerilor în fața colegiului, care, în general, ia decizii prin consens. De asemenea, colegiul poate supune o decizie la vot. În acest caz, deciziile sunt luate prin majoritate simplă. Fiecare comisar dispune de un vot.

Responsabilitatea colectivă garantează:

  • calitatea deciziilor, întrucât toți comisarii trebuie consultați pentru fiecare propunere
  • independența instituției, deoarece deciziile sunt adoptate fără presiuni partizane
  • asumarea responsabilităţii politice de către toţi comisarii, chiar şi atunci când deciziile sunt adoptate cu majoritate de voturi.

Locaţii
Comisia Europeană are sediile la Bruxelles şi Luxemburg. De asemenea, are reprezentanţe în fiecare ţară a UE şi delegaţii  în capitale din lumea întreagă.


Delegatia UE  in RM  are statut de misiune diplomatică şi este reprezentanta oficială a Comisiei Europene în Republica Moldova.

linkuri rapide
Comisia Europeană 2010-2014
Preşedinţii anteriori ai Comisiei
Prima Comisie Barroso (2004-2009)
A doua Comisie Barroso (2010 – 2014)

Preşedintele  José Manuel Barroso
Vizite în Moldova  2012  / 2014
 


FacebookFacebook


TwitterTwitter

EUTubeEU Tube

BloguriBloguri
 

 

Audiovizual
Comisia Europeană 2014-2019
15,.07.2014 - Parlamentul European l-a ales pe Jean-Claude Juncker pe postul de președinte al noii Comisii Europenee. 422 din 751 de eurodeputați au votat pentru candidat, numărul minim de voturi necesare pentru aprobarea acestuia fiind de 376.Domnul Juncker a fost propus oficial candidat la președinția Comisiei Europene de către șefii de state și de guverne în cadrul Consiliului European ce a urmat alegerilor europene în care Partidul Popular European (PPE) a câștigat cel mai mare număr de locuri în Parlamentul European. PPE l-a propus pe fostul premier luxemburghez la președinția Comisiei în cadrul alegerilor din mai.

În urma alegerii președintelui, Parlamentul European va alege comisarii europeni la începutul toamnei. Pentru a-și putea prelua mandatul, Comisia va trebui să fie aprobată ca întreg de Parlamentul European într-un vot în plen.

Audiovizual
Instituţiile UE, prin prisma preşedinţilor lorPriorităţile Comisiei Europene

*Europa 2020
Strategia pentru creştere economică a Europei
*Semestrul european explicat
Coordonare consolidată a politicilor economice
*Participaţi la dezbaterea europeană

RSS
Despre UE

În  numai 12 lecţii, puteţi afla care sunt activităţile şi obiectivele UE şi cum funcţionează aceasta.
  • De ce avem nevoie de UE?
  • Care sunt competenţele UE?
  • Cronologia construcţiei europene
  • Care este viitorul UE?
EUROPA: Revista pentru tineri

Videomateriale didacticeUE 2013-2015Martin Schulz,Presedintele Parlamentului European
Jean-Claude Juncker, Presedintele Comisiei Europene
Donald Tusk, Preşedintele Consiliului European


  2015

 

Anuarul oficial al UE 2014


 

Premiul Nobel
12.10.2012 - UE a câştigat Premiul Nobel pentru pace 2012, în semn de recunoaştere a contribuţiei sale, pe parcursul a peste şase decenii, la promovarea păcii, reconcilierii, democraţiei şi drepturilor omului în Europa. 
Detalii

Dosar de presa
©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida