Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
10.05.2014
Zilele Europei 2014 în Republica Moldova
Cuvinte cheie: ziua europei, ,
Ziua Europei sărbătorește pacea și unitatea în Europa
După cum deja a devenit tradiţie, Delegaţia Uniunii Europene în Republica Moldova a organizat şi în acest an sărbători de amploare pentru a marca Ziua Europei, care a avut loc la 10 mai în Chişinău şi la 17 mai va avea loc în Comrat.
 
"Ziua Europei este o sărbătoare-cheie, anuală, a Uniunii Europene. Cunoscută şi ca Ziua lui Schuman, aceasta marchează aniversarea binecunoscutei Declaraţii, făcută la 9 mai 1950, de către Ministrul de atunci al afacerilor externe al Franţei, Robert Schuman, care este considerată ziua începerii integrării europene. Urmare a experienţelor tragice ale celor două războaie mondiale, Schuman a propus o comunitate a statelor europene, creată în baza valorilor comune şi guvernării comune. Declaraţia a fost privită ca marcarea naşterii Europei ca o comunitate politică, care ar face imposibilă izbucnirea unui nou război între statele europene. Calea pe care a păşit Europa în urma acelei Declaraţii a marcat sfârşitul secolelor de concurenţă geopolitică. Este deosebit de important de a lua aminte acest lucru astăzi, când sărbătorim un deceniu de la extinderea din 2004, care a pus capăt moştenirii împărţirii făcute de Războiul Rece al Europei.
 
Din câte cunoaştem, Europa este zidită pe valori comune şi diversitate culturală. Ziua Europei este o oportunitate pentru noi toţi să sărbătorim bogăţia acestor valori şi a diversităţii noastre culturale. Ca şi în anii precendenţi, „Orășelul european” a constituit centrul sărbătorilor noastre. Aici vor fi prezentate informaţii referitoare la proiectele în curs, finanţate de UE şi vor oferi Republicii Moldova, statelor membre ale UE şi ţărilor candidate oportunitatea de a-şi împărtăşi culturile, bucătăria şi limba cu publicul larg.

În ambele zile, după amiază, vor avea loc evenimente culturale adiţionale, organizate ad-hoc. Ambele sărbători se vor încheia cu concerte susţinute de trupa Morandi din România - la Chişinău şi bine-cunoscuta interpretă ucraineană-tătară, din Crimea - Jamala, la Comrat. În ambele oraşe dezbaterile publice vor aduna Ambasadorii UE şi figurile politice din Moldova la discuţii asupra subiectelor ce ţin de integrarea în UE.

Moldova este o ţară multi-culturală şi diversă. Aştept cu mare nerăbdare să sărbătorim diversitatea şi valorile comune a ceea ce semnifică Ziua Europei împreună cu voi toţi la Chişinău şi Comrat!
"

Pirkka Tapiola,Ambasador – Şeful Delegaţiei Uniunii Europene în Moldova

7-8 .05.2014

Concert dedicat Zilei Europei, Filarmonica Nationala
7.05.2014, 1300  / 8.05.2014 -  18.00
8.05.2014

Conferința științifică „Valorificarea opțiunii europene a Republicii Moldova: realități și perspective”,

Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM a organizat, la 8 mai curent, Conferința științifică cu participare internațională „Valorificarea opțiunii europene a Republicii Moldova: realități și perspective”, consacrată sărbătoririi Zilei Europei în Republica Moldova.

La eveniment au participat vicepreşedintele interimar al AŞM, m.c. Ion Guceac, viceministrul MAEIE, Iulian Groza, manifestarea întrunind şi un grup de cercetători de la Academia Română, cu care Institutul de Cercetări Juridice şi Politice are o colaborare de succes de mai mulţi ani.  Detalii


9.05.2014

Primăria municipiului Chişinău a organizat, pe 9 mai 2014, de Ziua Europei, GALA FANFARELOR


Manife
starea s-a desfăşurat în Piaţa Marii Adunări Naţionale, începand cu ora 15.00.

În cadrul evenimentului au evoluat cele mai renumite orchestre de fanfară din Republica Moldova, inclusiv Orchestra Prezidenţială din cadrul Ministerului Apărării a Republicii Moldova, Orchestra de fanfară a Departamentului trupelor de carabinieri a MAI,
Fanfara Poliţiei de Frontieră a MAI, orchestrele liceale din municipiul Chişinău, precum şi orchestrele de fanfară din raioanele republicii - fanfara „Vasile Amarfii" din Nisporeni, fanfara din satul Holercani, raionul Dubăsari şi fanfara „Dumbrava" din oraşul Şoldăneşti.


10.05.2014

(FOTO) Ceremonia Oficială de inaugurare a Zilei Europei 2014 în RM


(FOTO/ RELDe Ziua Europei, pe 10 mai, la Chișinău a avut  loc o ceremonie  festivă de arborare a Drapelului de Stat al Republicii Moldova şi a Drapelului Uniunii Europene în faţa clădirilor Parlamentului şi Guvernului

La ora 14:00 a avut loc inaugurarea oficială a Orăşelului European din Chişinău, cu participarea conducerii țării, reprezentanţilor Guvernului, Delegaţiei UE în R.Moldova, a ambasadorilor statelor europene şi autorităţilor locale. Ceremonia de inaugurare a fost urmată de discuţii publice privind relaţiile moldo-comunitare şi procesul de integrare a Republicii Moldova. Oaspeţilor le-au fost prezentate informaţii detaliate privind proiectele derulate în ţara noastră cu sprijinul financiar al UE, posibilităţile de mobilitate academică şi studiere a limbilor statelor UE. Misiunile diplomatice au organizat prezentări de dansuri populare şi au pregătit bucate tradiţionale.Sărbătoarea dedicată Zilei Europei la Chişinău a culminat cu un concert de excepţie, care a început la ora 19:00, în Piaţa Marii Adunări Naţionale, invitata specială fiind trupa Morandi din România.11-16.05.2014

Festivauli Filmului European


În perioada 11-16 mai, la Chișinău se desfășoara Festivalului Filmului European. Delegația Uniunii Europene în Moldova invită toți doritării să vizioneze filme care au făcut istorie și care împărtășesc valorile și identitatea europeană. Festivalul se desfășoara în incinta cinematografului Gaudeamus. Accesul este gratuit.


17.05.2014


 


*  *  *

По уже установившейся традиции, Делегация Европейского Союза в Республике Молдова в этом году организует по случаю Дня Европы два широкомасштабных празднества, которые пройдут 10 мая в Кишиневе и 17 мая в Комрате.

"День Европы является главным торжеством Европейского Союза, которое отмечается ежегодно. Этот праздник также носит название - День Шумана и посвящен известной декларации, принятой 9 мая 1950 года Робертом Шуманом, бывшим в то время министром иностранных дел Франции, и считается началом европейской интеграции. После окончания двух трагических мировых войн, Шуман предложил создать единое сообщество европейских государств на основе общих ценностей и совместного управления.

Декларация представлялась ознаменованием рождения Европы как политического сообщества, что сделало бы невозможной войну между европейскими государствами. Выбор пути, на который Европа ступила в результате принятия Декларации, положил
конец многовековой геополитической конкуренции. Это особенно важно помнить в нынешнем году, когда мы отмечаем также десятилетие расширения Европейского Союза (2004), положившего конец наследию холодной войны и разделению Европы.

Европа, какой мы ее знаем, построена на основе общих ценностей и культурного разнообразия. День Европы предоставляет нам случай еще раз подчеркнуть и восславить богатство этих ценностей и нашего культурного разнообразия. Как и в предыдущие годы, центрами наших торжеств будут "Европейские городки", которые предложат информацию о текущих проектах, финансируемых ЕС. Кроме того, они дадут возможность Республике Молдова, государствам-членам ЕС и странам-кандидатам ознакомить широкую публику с их культурой, кухней и языками.

Помимо того приуроченные к празднику культурные мероприятия будут организованы и во второй половине дня. Оба торжества закончатся концертами, включающими выступление группы Моранди из Румынии в Кишиневе, а также выступление известной украинской и крымско-татарской певицы Джамалы в Комрате. В обоих городах послы Европейского Союза и молдавские общественные деятели соберутся, чтобы принять участие в обсуждении вопросов интеграции в ЕС.

Молдова является многокультурной и разнообразной страной. Я с нетерпением жду празднования вместе со всеми вами этого разнообразия и общих ценностей, которые символизирует День Европы! До встречи в Кишиневе и Комрате!
"

Пиркка Тапиола, Глава Делегации Европейского Союза в Республике Молдова

Informaţii suplimentare

 
actual
   05.04.2018  Raportul pentru RM privind implementarea AA 31,03.2017 Consiliul de Asociere UE-Republica Moldova

10,03.2017 Raportul pentru Moldova privind implementarea Acordului de Asociere
14-15.12.2016 Cea de-a  3-a reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere UE – RM

17-20.10..2016 Reuniunea Comitetului de Asociere RM-UE şi Reuniunea Comitetului de Asociere RM-UE în configuraţie comerţ.
26.09.2016 Semnarea  Acordului  de finanţare  RM şi UE privind Programul de suport pentru reforma administraţiei publice în RM. 
1.07.2016 A intrat în vigoare Acordul de Asociere  RM-UE
18.05.2016 Cea de-a 2-a reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere UE-RM

10.05.2016 Prima Reuniune a Platformei societății civile UE-RM
14.03.2016 A 2-a reuniune a Consiliului de Asociere UE-Moldova
15.02.2016 Concluziile Consiliului UE privind RM
21.01.2016 Rezoluţia Parlamentului European privind AA?DCFTA
19.10.2015 Prima reuniune a Comitetului de Asociere RM-UE
21- 22.09.2015
Prima reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere  UE+RM
Declaraţia finală şi recomandările

20+21.05.2015
Cel de-al IV-lea summit al Parteneriatului Estic de la Riga

Prima Conferință Media a Parteneriatului Estic
Conferința Societății Civile
Forumul de Afaceri

21.05.2015 Lansarea Facilitatii Zonei de Comerț Liber Aprofundat și Cuprinzător pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii

26.03.2015 Semnarea Acordului de finanţare privind implementarea Programului ENPARD Moldova
– Suport pentru agricultură şi dezvoltarea rurală.

18.03.2015 Semnarea Acordului UE-RM privind participarea RM la Programul UE „Europa Creativă”

Textuk ACORDului, MO al RM , 1.05.2015

16.03.2015 Prima reuniune a Consiliului de Asociere RM-UE

17.12.2014  Parlamentul European a votat deschiderea pieţei UE pentru mere, struguri şi prune moldoveneşti
Regulament
19.11.2014 - Semnarea Memorandumului de înţelegere privind suportul oferit RM pentru perioada 2014-2017
şi Acordului privind finanţarea Programului de susţinere pentru crearea Zonei de Liber Schimb
Cadrul unic de sprijin acordat de UE pentru Republica Moldova (2014-2017)
13.11.2014  -Parlamentul European a ratificat Acordul de Asociere UE-RM

06.11.2014  -Semnarea Memorandumului  de înţelegere privind suportul oferit RM pentru perioada 2014-2017
10.10.2014  - Planul naţional de acţiuni pentru implementarea AA RM-UE în perioada 2014-2016
29.09.2014 - Semnarea Acordului UE-RM privind participarea RM la Programul pentru Competitivitatea Întreprinderilor şi a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (COSME).
1.09.2014 -  intrarea în vigoare a Acordului de Asociere
29.07.2014 UE susţine reformele-cheie în Republica Moldova
1.07.2014 - Semnarea Acordului de Asociere la Programul european pentru cercetare-inovare Orizont 2020

ACORD între RM şi UE privind participarea RM la Programul-cadru al UE pentru cercetare şi inovare (2014-2020) - Orizont 2020

27.06.2014 Semnarea Acordului de Asociere
TEXTUL Acordului de Asociere UE - RM
AGENDA de Asociere UE-RM
Ratificarea AA  MD - 2.07.2014, UE - 13.11.2014

26.06.2014 Reuniunea a 16-a a Consiliului de Cooperare UE-Moldova
19-20.06.2014 UE-Moldova Forum 2014, Bălţi
5-12.06.2014 Moldova Business Week 2014 /
Conferinţa Internaţională a Investitorilor Moldova-UE

10.05.2014, 17.05.2014  - Zilele Europei în RM
28.04.2014 -Liberalizarea vizelor
                    08.04.2014   -Publicarea în Jurmal Oficial al UE
                    O3.04.2014 Pasul oficial FINAL..
                    14.03.2014 - Consiliul UE a decis ..
                    27.02.2014 Parlamentul UE a decis..
27.03.2014 Adoptarea "Pachetuuil de vecinătate" 2014
Raportul PEV pentru 2013 privind MOLDOVA

25-26.03.2014
Cea de-a 18-a reuniune a Comitetului de Cooperare Parlamentară UE-RM


23.01.2014
- Conferinţa Miniştrilor Agriculturii din statele Parteneriatul Estic şi ale UE

16.01.2014  Prima rundă de consultări pe marginea Agendei de Asociere cu UE

Acordul de Asociere

TEXTUL Acordului de Asociere UE - RM

Monitor Oficial, 18.07.2014, Nr. 185-199 

Jurnal Oficial al UE
L 260, 30.8.2014,
p. 4-738


AGENDA de Asociere

GHIDUL AA
Ghid succint al AA
Ghidul AA/ZLSAC
Ghid ZLSAC
Prevederile AA: Ghid

AA - Mituri şi fapte
 
NEGOCIERILE

PARAFAREA (29.11.2013)
SEMNAREA (27.06.2014)

RATIFICAREA

Aplicarea cu titlu provizoriu (1.09.2014)

Intrarea în vigoare
1.07.2016

 

IMPLEMENTAREA 2014-2016

Planul naţional de acţiuni
MO, 10.10.2014
actualizat MO., 12.10.2015

Programul legislativ de realizare a angajamentelor de transpunere asumate în cadrul i 2015–2016
MO 04.09.2015

MONITORIZARE

Raporul de Progres
01.2016
Raportul Guvernului
Raportul Euromonitor
Raportul IPRE
Modulul Agora
 
BENEFICIIELE Beneficiile  AA UE - RM
 
NOUTĂŢI DOCUMENTE
Campanii privind integrarea europeană (SPOTURI VIDEO)
Campanii TV pentru integrare europeană

Campania sprijinită de Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene

Uniți pentru o Moldovă europeană


Mai multe

Spoturi video elaborate in cadrul programelor/proiectelor

Campania  de informare Moldova, Europa:

Mai multe

Campania socială de informare“Vezi cu ochii tăi susținerea UE în Moldova”

Mai multe


Povești de succes: vise, realizări, viitor european
Proiectul “Campanii de advocacy pentru asigurarea transparenței proprietății media, a accesului la informație, promovarea valorilor și integrării europene“


Mai multe (1) (2)

Consolidarea capacităților Platformelor Naționale din cadrul Forumului Societății Civile a Parteneriatului Estic

Mai multe
Important
Consiliul Europei şi Internetul: drepturile utilizatorilor pe primul plan
Cele 47 State membre ale Consiliului Europei au adoptat o Strategie privind Guvernarea Internetului pentru a proteja drepturile omului, Statul de drept şi democraţia online.
Mai mult
Vizitele oficialilor UE

26.09.2016 -Vizita Comisaului European pentru politica de vecinătate şi negocieri pentru extindere, Johannes Hahn
06.11.2014


22-23.10.201
5 -Vizita Comisarului  european pentru comerţ, Cecilia Malmström


27-28.04.2015
-Vizita Preşedintelui Consiliului European, Donald Tusk

 

 
Arhiva
27.08.2014

Vizita Comisarului European pentru pentru energie, Günther Oettinger,
cu ocazia inaugurării gazoductului Iaşi-Ungheni


20-21.07.2014
Vizita Comisarului European pentru Sănătate şi Protecţia Consumatorilor, Tonio Borg

19-20.06.2014 Vizita Vicepreşedintelui Comisiei Europene, Comisarului UE pentru Transport, Siim Kallas

Vizita Preşedintelui Comisiei Europene, Jose Manuel Barroso

12.06.2014
Conferința privind investițiile In RM
29.11.2012

22-23.05.2014
Comisarul European  pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală, Dacian Cioloș
Comisarul European pentru Afaceri Interne, Cecilia Malmstrom13.05.2014 - Vizita Preşedintelui Consiliului European, Herman Van Rompuy

06-07.02.2014 
Vizita oficiala a Presedintelui BERD -  Suma Chakrabarti si al Presedintelui BEI - Werner Boyer


23.01.2014
Vizita Comisarilor Europeni Dacian Cioloş şi Stefan  Fule
cu ocazia Conferinţei Miniştrilor Agriculturii din statele Parteneriatul Estic şi ale UE

01/09/2014 Vizita  comisarului european Stefan Fule
11-12.10.2013
Vizita Comisarului European pentru agricultură şi dezvoltare rurală, Dacian Cioloş
3-5.10.2013
Vizita Comisaului european pentru extindere şi politică de vecinătate, Stefan  Fule
18.05.2013 Vizita comisarului european Stefan Fule cu ocazia Zilei Europei
09.07.2013 Vizita Înaltului reprezentant al UE pentru Afaceri Externe şi Politica de Securitate,
vicepreşedintele Comisiei Europene, Catherine Ashton

27.02.2012 -Vizita Comisarului  UE pentru comerț, Karel De Gucht

Obiectiv European
©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida