Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Consiliul Europei
Conferinţa ONGI

Conferinţa Organizaţiilor Neguvernamentale Internaţionale a Consiliului Europei (ONGI-uri) este alcătuită din ONGI-uri cu statut participativ la Consiliul Europei. Prin acest statut Consiliul Europei include ONG-uri în activităţile interguvernamentale şi încurajează dialogul membrilor parlamentului şi autorităţilor locale şi regionale cu asociaţiile pentru soluţionarea problemelor sociale majore.
 

Statutul consultativ şi participativ

În 1952, ONGI-urile au reuşit să obţină statutul consultativ în organizaţie. În noiembrie 2003, acest statut a devenit statut participativ pentru ONG-urile internaţionale, recunoscându-se importanţa lor în formularea politicii Consiliului Europei. Acest statut este condus de către Rezoluţia Comitetului Miniştrilor (2003)8. ONGI-urile care îşi doresc un asemenea statut trebuie să fie deosebit de reprezentative în domeniul (domeniile) lor; ele trebuie să împărtăşească obiectivele Consiliului pentru Europa şi să contribuie activ la aceasta. Ele alcătuiesc Conferinţa ONGI-urilor Consiliului Europei, care se reuneşte o dată pe an pentru a decide liniile generale de acţiune.
 

Comitetul de Legătură

Un Comitet de legătură, ales de Conferinţă, se întruneşte regulat, promovând dialogul permanent şi cooperarea între Secretariatul Consiliului şi ONGI-uri. El menţine contactul strâns cu organele politice ale Consiliului – Comitetul de Miniştri, Adunarea Parlamentară, Congresul Autorităţilor Locale şi Regionale şi Comisarul pentru Drepturile Omului

Categorii

ONGI-urile care deţin statut participativ au format zece categorii conform temelor şi se întrunesc de trei ori pe an în cadrul sesiunilor Adunării Parlamentare (Drepturile Omului, Egalitatea Şanselor, Carta Socială şi Politicile Sociale Europene, Sărăcia extremă şi Coeziunea Socială, Educaţie şi Cultură, Societatea Civilă şi Democraţia în Europa, Sănătatea, Patrimoniul natural şi peisagistic, Oraşe, Dialogul Nord-Sud şi Solidaritatea). Grupările menţin un dialog sistematic cu reprezentanţii Consiliului Europei, primind informaţii de la prima sursă privind activităţile Consiliului şi contribuind cu know-how colectiv la implementarea acestora.
 

Diferite forme de cooperare

Cooperarea cu ONGI-urile are mai multe forme, de la o simplă consultanţă până la cooperare la scară largă în anumite proiecte. Experţii ONGI-urilor pot participa în diferite proiecte în calitate de consultanţi; ei pot contribui la munca comisiilor interguvernamentale pe bază instituţională sau ad-hoc, pregătesc memorandumuri pentru Secretarul General, fac declaraţii verbale sau scrise la comisiile Adunării Parlamentare şi la Congresul Autorităţilor Locale şi Regionale şi fac discursuri la seminare şi la alte întruniri organizate de Consiliul Europei. ONGI-urile care se bucură de statut participativ diseminează informaţii cu privire la scopurile şi activităţile Consiliului Europei în circumscripţiile lor. În noiembrie 2003, statutul participativ al ONG-urile internaţionale s-a completat cu cel de partener între Consiliul Europei şi ONG-urile naţionale (Rezoluţia (2003)9) reflectă rolul lor vital în consolidarea unei societăţi democratice şi deschise în toate Statele membre, contribuţia lor activă şi constructivă la programul de lucru al Consiliului Europei.
 

set de instrumente pentru realizarea dialogului intercultural 

Acumularea pe parcursul ultimilor ani a problemelor nesoluţionate din sfera relaţiilor interculturale şi a migraţiei au contribuit la creşterea nivelului de încălcări ale drepturilor omului în ţările europene.

 


Pentru a soluţiona situaţia creată şi pentru a atenua efectele sale negative, Conferinţa OING a Consiliului Europei a elaborat un ghid practic pentru desfăşurarea dialogurilor acolo şi atunci unde acesta este cel mai necesar. Scopul acestui ghid este de a oferi instrumente bazate pe experienţă, succinte şi simple de utilizat pentru organizarea dialogurilor. Abordarea oferită nu este una academică, dar impactul său vizează soluţionarea situaţiilor generate de diversitate prin consolidarea coeziunii sociale şi a respectului faţă de drepturile omului.

Informaţii suplimentare


 

©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida