Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Congresul puterilor locale şi regionale

 
Congresul puterilor locale şi regionale al Consiliului Europei este o adunare politică pan-europeană alcătuită din 636 de aleşi – consilieri regionali şi municipali, primari şi preşedinţi ai regiunilor – reprezentând peste 200 000 de colectivităţi din 47 de ţări europene. Misiunea sa constă în promovarea democraţiei teritoriale, ameliorarea guvernării locale şi regionale şi consolidarea autonomiei colectivităţilor. Congresul Consiliului Europei supraveghează aplicarea principiilor cuprinse în Carta europeană a autonomiei locale. El încurajează procesele de descentralizare şi de regionalizare, precum şi cooperarea transfrontalieră între oraşe şi regiuni.


Congresul evaluează situaţia democraţiei locale Pe teren
Congresul efectuează, cu regularitate, misiuni de monitorizare în fiecare ţară membră pentru a evalua punerea în aplicare a Cartei autonomiei locale. Ca rezultat a acestor misiuni, Congresul îşi prezintă concluziile în rapoartele de monitorizare şi adoptă recomandări pe care guvernele trebuie să le respecte, precum şi rezoluţii în vederea ameliorării guvernării colectivităţilor.

 Această activitate de monitorizare constituie o bază importantă pentru stabilirea unui dialog politic constructiv cu autorităţile Statelor membre. Prin activităţile sale, Congresul le încurajează să ţină cont de dimensiunea locală şi regională şi să asocieze colectivităţile teritoriale  în plină măsură direcţiilor sale politice. De asemenea, Congresul supraveghează respectarea principiului subsidiarităţii care garantează transferul de competenţe şi de resurse financiare ale autorităţile centrale spre nivelul local şi regional. Având la bază rezultatele rapoartelor de monitorizare ale Congresului, Statele membre au angajat numeroase reforme legislative.


Observarea alegerilor locale şi regionale
Congresul observă periodic alegerile locale şi regionale din cele 47 de State membre ale Consiliului Europei. Aceste misiuni de observare acoperă întregul proces electoral şi sunt un proces complementar al monitorizării Cartei europene a autonomiei locale

Rolul specific al aleşilor locali şi regionali, membri ai Congresului, în calitate de observatori ai scrutinelor teritoriale contribuie la legitimitatea şi credibilitatea procesului electoral de la nivel local şi regional. Observarea alegerilor, care vizează desfăşurarea campaniei electorale şi scrutinului, permite angajarea unei cooperări la cel mai înalt nivel cu reprezentanţii autorităţilor naţionale, partide şi grupuri politice, precum şi cu comisiile electoriale, mass-media şi ONG-uri.

Rapoartele ce rezultă din misiunile de observare electorală a Congresului premit evaluarea situaţiei până în ziua scrutinului, ţinând cont de contextul politic şi societal specific, precum şi condiţiile juridice şi organizarea scrutinului, şi descrierea faptelor pertinente observate în ziua scrutinului şi în zilele următoare.


Realizările Congresului: convenţiile şi cartele
De la crearea sa Congresul a elaborat un ansamblu de tratate internaţionale, cum ar fi Carta europeană a autonomiei locale. Devenit tratatul internaţional de referinţă în acest domeniu, ea stabileşte normele europene comune pentru protecţia drepturilor colectivităţilor locale.

Carta europeană a autonomiei locale obligă Statele europene care au ratificat-o să respecte obligatoriu un anumit număr de condiţii, principii şi practici din acest domeniu. Deschisă pentru semnare în 1985 şi intrată în vigoare în 1988, ea a fost ratificată, până în prezent, de 45 din cele 47 de State membre ale Consiliului Europei.

La 16 noiembrie 2009, textul cartei europene a autonomiei locale a fost completat cu un Protocol adiţional. El prevede dreptul colectivităţilor locale de a participa la afaceri . [STCE n° 207]

Printre alte instrumente juridice şi texte de referinţă ale Congresului, figurează :
  • Convenţia-cadru pentru cooperarea transfrontalieră a colectivităţilor sau autorităţilor teritoriale (1980) [STCE n° 106]
  • Convenţia privind participarea străinilor la viaţa publică la nivel local (1992) [STCE n° 144]
  • Carta limbilor regionale sau minoritare (1992) [STCE n° 148]
  • Carta urbană (1992)
  • Carta cu privire la participarea tinerilor la viaţa municipală şi regională (1992)
  • Codul de conduită european cu privire la integritatea politică a aleşilor locali (1999)
  • Convenţia peisajului (2000) [STCE n° 176]

Reţele şi asociaţii partenere
Congreul participă activ la proiecte ce vizează consolidarea democraţiei locale şi cooperarea transfrontalieră în Europa. El favorizează crearea asociaţiilor de puteri locale şi regionale, agenţii ale democraţiei locale şi Euroregiuni de tip nou.
 
Datele-cheie ale Congresului
1957 : Prima conferinţă a puterilor locale
1985 : Carta europeană a autonomiei locale
1994 : Conferinţa permanentă devine Congresul puterilor locale şi regionale din Europa 
2007 : Adoptarea unei noi Carte a Congresului
2011: Comitetul Miniştrilor al Consiliului Europei adoptă o nouă Cartă a Congresului
 
priorităţile CPLRE
Carta autonomiei locale - la 30 de ani
audiovizual
Cele 12 principii ale bunei guvernări la nivel local

Congresul: realizări
©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida