Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Consiliul Europei in Moldova
La 30 iunie 1997, la solicitatea Guvernului Republicii Moldova,  la Chişinău, în incinta Bibliotecii Naţionale,  a fost inaugurat Centrul de Informare şi Documentare al Consiliului Europei în Moldova. La festivitate au fost prezenţi Secretarul General al Consiliului Europei, Daniel Tarschys, şi Preşedintele Republicii Moldova, Petru Lucinschi. Funcţia principală era de a răspunde cerinţelor de informare şi documentare referitor la activitatea şi experienţa Consiliului Europei.
 
La 15 noiembrie 2000 a fost semnat un nou Acord privind Statutul Centrului, el devenind Birou de Informare. Ca instrument documentar, Biroul şi-a păstrat aceleaşi funcţii, adăugând la consultarea documentelor în bibliotecă şi la traducerea unor documente şi cea de publicare. Dacă la începuturi direcţia principală a activităţii era promovarea ideilor Consiliului Europei prin organizarea conferinţelor, seminarelor şi meselor rotunde, ulterior principalul acces a fost pus pe traducerea, publicarea şi distribuirea documentelor Consiliului Europei.
 
Noua Strategie d comunicare a Consiliului Europei, adoptată în 2006, a avut drept scop sporirea vizibilităţii externe a Organizaţiei, ameliorând şi raţionalizând utilizarea presei, relaţiilor publice, audiovizualului şi multimedia, şi facilitând accesul la documentele Consiliului Europei, implementând o politică strategică şi coerentă în materie de publicaţii şi organizând campanii tematice în vederea consolidării imaginii Organizaţiei şi a activităţilor sale.

În luna aprilie 2002 Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei a adoptat două documente: Rezoluţia 1280 (2002) şi Recomandarea 1554 (2002) privind funcţionarea instituţiilor democratice din Moldova". În răspunsul Comitetului Miniştrilor la Recomandarea 1554 (2002) printre acţiunile propuse era menţionată ideea asigurării unei prezenţe a Secretariatului Consiliului Europei în Moldova, care urma să ajute la punera în acţiune a programului-ţintă de cooperare şi la furnizarea suportului necesar diferitor autorităţi moldoveneşti în vederea executăţii obligaţiilor faţă de Consiliul Europei. Comitetul Miniştrilor a susţinut propunerea Secretarului General al CoE de a institui şi a trimite la Chişinău pe o durată mai lungă un Reprezentant Special.  Această decizie a stat la baza unui Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Consiliul Europei cu privire la statutul reprezentantului Special al Secretarului General.

Council of Europe Office in Moldova

4, Pushkin Street
Chisinau, MD-2009
Republic of Moldova
Tel.: (373-22) 202 - 304; 888 - 899; 888 - 900
Fax: (373-22) 202 - 305; 888 - 898
E-mail: fieldchisinau@coe.int


Head of Office
Mr. José-Luis Herrero

Vizitele oficialilor CoE
©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida