Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Consiliul Europei
Consiliul Europei şi Moldova

Republica Moldova a devenit membru al Consiliului Europei la 13 iulie 1995.

comitetul DE miniştri
În perioada mai - noiembrie 2003 Republica Moldova a deţinut Preşedinţia Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei. 
adunarea parlamentară
Adunarea monitorizează cu regularitate modalitatea în care Statele sale membre îşi onorează angajamentele asumate şi cum îşi ajustează politicilor naţionale la aceste angajamentele în calitate de membri ai Consiliului Europei.

De asemenea, Adunarea monitorizează desfăşurarea corectă a alegerilor şi trimite delegaţii de observare.


congresul puterilor locale şi regionale
Activitatea de monitorizare  contribuie la stabilirea unui dialog politic constructiv cu autorităţile statelor membre privind problemele relative la democraţia regională şi locală şi modul în care este implementată carta Europeană a Autonomiei Locale. 
De asemenea, Congresul monitorizează buna desfăşurare a alegerilor locale şi/sau regionale.

curtea europeană a drepturilor omului

Moldova a ratificat Convenţia Europeană a Drepturilor Omului în  1997. În 2009, circa 1322 de cereri au fost înregistrate la Curte şi au fost adoptate 29 hotărâri privind violarea a cel puţin unuia din drepturile garantate de Convenţia Europeană a Drepturilor Omului.


comisarul pentru drepturile omului

Comisarul a efectuat vizite oficiale în Moldova în aprilie 2009 şi octombrie 2000. mandatul său este de a promova sensibilizarea şi respectarea drepturilor omului în statele membre ale Consiliului Europei. 

Moldova a aderat la
©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida