Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Consolidarea eficienţei sistemului judiciar 2015-2017

Cadrul de cooperare programatică cu
Armenia, Azerbaidjan, Georgia, Republica Moldova, Ucraina şi BelarusTema Asigurarea justiţiei
Program tematic II.1. Consolidarea independenței și eficienței justiției
Acţiunea 4 Consolidarea eficienței justiției și susţinerea profesiei de  avocat în Republica Moldova
Componenta 1 Consolidarea eficienței sistemului judiciar în Republica Moldova
Durata 01/01/2015 - 31/12/2017
Obiective

II.1.1. Consolidarea calității, independenței și eficienței sistemului judiciar:

- Consolidarea formării judiciare;

- Optimizarea practicilor de management în instanţă.
  II.1.2.Consolidarea rolului instanțelor în realizarea justiției orientate spre cetăţean;
Rezultate scontate: 1. Capacitatea Consiliului Superior al Magistraturii și a altor autorități naționale de a evalua consolidarea eficienţei și a calității sistemului judiciar.
 

2. 

 Îmbunătățirea 

eficienței și a calităţii serviciilor judiciare în instanțele începătoare în urma punerii în aplicare a metodologiei și a instrumentelor elaborate de către Comisia Europeană pentru Eficiența Justiției privind gestionarea 

timpului

 și a calităţii justiției.
 

3. 

Dezvoltarea și promovarea în dialog cu autoritățile judiciare și guvernamentale a 

unui plan de acțiune pentru diseminarea rezultatelor fazei începătoare în scopul creșterii eficienței și a calității serviciilor juridice.
  4. Institutul Național al Justiției utilizează instrumentele și liniile directoare CEPEJ pentru eficiența și calitatea justiției în formarea sa inițială și instruirea continuă a judecătorilor și personalului instanțelor judecătoreşti.
Beneficiari: Consiliul Superior al Magistraturii; Curtea Supremă de Justiție; Ministerul Justiției ; Departamentul de Administrare Judecătorească; Institutul Național al Justiției; 6 instanțe începătoare
©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida