Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Consolidarea independenţei şi eficienţei justiţiei

Cadrul de cooperare programatic cu
Armenia, Azerbaidjan, Georgia, Republica Moldova, Ucraina şi Belarus

TEMA II: Asigurarea justiţiei
SUB-TEMA: Consolidarea independenţei şi eficienţei justiţiei


Proiectul: Consolidarea sistemului judiciar în Republica Moldova


 
Scopul principal: consolidarea independenței și eficienței justiției

Obiectivul 1: consolidarea independenței și eficientizarea justiției

Indicatori:

  • Sporirea gradului de conformitate cu standardele europene și recomandările CoE a legislațiilor și reglementărilor naționale privind structura, rolul și mandatul organismelor autonome, în țările vizate corespunzătoare.
  • Perfecționarea metodologiei de formare și a curriculumului instituțiilor juridice, în țările vizate corespunzătoare.
  • Îmbunătățirea cadrului managerial și reducerea numărului de proceduri de punere în întârziere a cazurilor; consolidarea capacității naționale de a evalua performanța sistemelor judiciare în țările vizate corespunzătoare.

 
Obiectivul 2: consolidarea rolului curții în prestarea serviciilor judiciare
 

Indicator:  îmbunătățirea calității serviciilor judiciare în conformitate cu standardele europene, prin intermediul aplicării instrumentelor CEPEJ, în țările vizate corespunzătoare.

 
Obiectivul 3: îmbunătățirea calității serviciilor de avocatură
 
Indicatori:

  • Sporirea gradului de conformitate cu standardele europene și recomandările CoE a legislațiilor și reglementărilor naționale privind mandatul și funcționarea barourilor, în țările vizate corespunzătoare.
  • Elaborarea unor strategii pe termen scurt și lung de dezvoltare a instituțiilor judiciare în formare, inclusiv implementarea unui sistem îmbunătățit de acreditare și organizarea unor programe de training, conform unor metodologii coerente și eficiente de predare.
 
©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida